Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie publicity, informovania a podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP ĽZ 2020-2021“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zabezpečenie informovania a publicity a zároveň podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP ĽZ formou informačných a podporných aktivít v rámci publicity a vzdelávania.

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2021
Celková suma
1,567,474 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie informovania, publicity a …
Typ
Informovanie a komu…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Zabezpečenie informovania, publicity a …
Typ
Informovanie a komu…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zapojených žiadateľov/prijímateľov/partnerov do vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet školení/seminárov/odborných poradenstiev pre žiadateľov/prijímateľov/partnerov za účelom posilnenia ich kapacít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
1961,0 (počet)
Cieľ
519,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO podľa špecifikácie za obdobie 23.8.2021 - 27.8.2021 - VRR

FA 1059421 - FUN rádio - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO podľa špecifikácie za obdobie 23.8.2021 - 27.8.2021 - MRR

FA 1059421 - FUN rádio - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Kampaň "Ministerstvo školstva" 30s August 2021 - VRR

FA 4121080007 - TA3 - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Kampaň "Ministerstvo školstva" 30s August 2021 - MRR

FA 4121080007 - TA3 - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Reklamné spoty OPĽZ pre MŠVVaŠ SR - VRR

FA 2021001 - bannerTV - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Reklamné spoty OPĽZ pre MŠVVaŠ SR - MRR

FA 2021001 - bannerTV - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielanie reklamy v období 23. - 31.8.2021 - VRR

FA 5211037 - RTVS - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielanie reklamy v období 23. - 31.8.2021 - MRR

FA 5211037 - RTVS - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov za obdobie 23.8. - 31.8.2021 - VRR

FA 0075621 - Rádio Expres

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Poskytnutie vysielacieho času na rozhlasovej stanici Rádio Expres a odvysielanie propagačných spotov za obdobie 23.8. - 31.8.2021 - MRR

FA 0075621 - Rádio Expres

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvysielanie mediálnej kampane OPĽZ na verejnom prezenčnom TV okruhu v prostriedkoch hromadnej dopravy spoločnosti See&Go - MRR

FA 2021056 - See&Go - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvysielanie mediálnej kampane OPĽZ na verejnom prezenčnom TV okruhu v prostriedkoch hromadnej dopravy spoločnosti See&Go - VRR

FA 2021056 - See&Go - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielací čas - MRR

FA 2021001925 - JOJ - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielací čas - VRR

FA 2021001925 - JOJ - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času - 0464/2021 - azet.sk - 8/2021 - MRR

FA 3821900216 - azet.sk, aktuality.sk, diva.sk, najmama.sk, nóizz.sk, sport.sk - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času - 0464/2021 - azet.sk - 8/2021 - VRR

FA 3821900216 - azet.sk, aktuality.sk, diva.sk, najmama.sk, nóizz.sk, sport.sk - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvysielanie propagačného spotu na základe zmluvy 0454/2021 - VRR

FA 21211622 - Rádio Europa2

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvysielanie propagačného spotu na základe zmluvy 0454/2021 - MRR

FA 21211622 - Rádio Europa2

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielací čas - MRR

FA 21243479 - Markíza - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielací čas - VRR

FA 21243479 - Markíza - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Inzercia - video v článkoch_floatinf, nákup pre-roll spot pre sme.sk a video.sme.sk - VRR

FA 2123101905 - SME - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Inzercia - video v článkoch_floatinf, nákup pre-roll spot pre sme.sk a video.sme.sk - MRR

FA 2123101905 - SME - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvysielanie propagačného spotu na základe zmluvy 0456/2021 - MRR

FA 21211621 - Rádio Vlna

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvysielanie propagačného spotu na základe zmluvy 0456/2021 - VRR

FA 21211621 - Rádio Vlna

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielanie propagačných spotov na webovom sídle www.hnonline.sk za mesiac august 2021 v termíne 23. - 31.8.2021 - VRR

FA 22102467 - HN Online - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Vysielanie propagačných spotov na webovom sídle www.hnonline.sk za mesiac august 2021 v termíne 23. - 31.8.2021 - MRR

FA 22102467 - HN Online - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 23.8 2021 do 31.8.2021 - MRR

FA 22100506 - Rádio Slovensko - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času na programovej službe Rádio Slovensko podľa špecifikácie za obdobie od 23.8 2021 do 31.8.2021 - VRR

FA 22100506 - Rádio Slovensko - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Kampaň OPĽZ pre MŠVVaŠ SR - VRR

FA 3132100041 - Pravda

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Kampaň OPĽZ pre MŠVVaŠ SR - MRR

FA 3132100041 - Pravda

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času reklamných spotov OPĽZ pre MŠVVaŠ SR - MRR

FA 21201240 - Zoznam - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času reklamných spotov OPĽZ pre MŠVVaŠ SR - VRR

FA 21201240 - Zoznam - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času - pre-roll - MRR

FA 4022105113 - Plus - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nákup vysielacieho času - pre-roll - VRR

FA 4022105113 - Plus - 8/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

FA 3132100048 - Pravda - MRR

FA 3132100048 - Pravda - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 3132100048 - Pravda - VRR

FA 3132100048 - Pravda - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 22100623 - Rádio Slovensko - MRR

FA 22100623 - Rádio Slovensko - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 22100623 - Rádio Slovensko - VRR

FA 22100623 - Rádio Slovensko - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 2021064 - See&Go - 9/2021 - MRR

FA 2021064 - See&Go - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2021064 - See&Go - 9/2021 - VRR

FA 2021064 - See&Go - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 1062221 - FUN Rádio - 9/2021 - MRR

FA 1062221 - Fun Rádio - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 1062221 - FUN Rádio - 9/2021 - MRR

FA 1062221 - Fun Rádio - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 22102948 - HN online - 9/2021 - MRR

FA 22102948 - HN online - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 22102948 - HN online - 9/2021 - VRR

FA 22102948 - HN online - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 4022106043 - Plus - 9/2021 - MRR

FA 4022106043 - Plus - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 4022106043 - Plus - 9/2021 - VRR

FA 4022106043 - Plus - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 0088221 - Rádio Expres - 9/2021 - MRR

FA 0088221 - Rádio Expres - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 0088221 - Rádio Expres - 9/2021 - VRR

FA 0088221 - Rádio Expres - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

FA 3821900365 - azet, aktuality, diva, najmama, noizz, sport - 9_2021 - MRR

FA 3821900365 - azet, aktuality, diva, najmama, noizz, sport - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 3821900365 - azet, aktuality, diva, najmama, noizz, sport - 9_2021 - VRR

FA 3821900365 - azet, aktuality, diva, najmama, noizz, sport - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 21211852 - Radio Europa2 - 9_2021 - MRR

FA 21211852 - Radio Europa2 - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 21211852 - Radio Europa2 - 9_2021 - VRR

FA 21211852 - Radio Europa2 - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 2021002 - bannerTV - 9_2021 - VRR

FA 2021002 - bannerTV - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 2021002 - bannerTV - 9_2021 - MRR

FA 2021002 - bannerTV - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 21211853 - Radio Vlna - 9_2021 - MRR

FA 212211853 - Radio Vlna - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 21211853 - Radio Vlna - 9_2021 - VRR

FA 212211853 - Radio Vlna - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 21201557 - Zoznam - 9_2021 - VRR

FA 21201557 - Zoznam - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 21201557 - Zoznam - 9_2021 - MRR

FA 21201557 - Zoznam - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 5211157 - RTVS - 9_2021 - MRR

FA 5211157 - RTVS - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 5211157 - RTVS - 9_2021 - VRR

FA 5211157 - RTVS - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 2123102152 - SME - 9_2021 - VRR

FA 2123102152 - SME - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 2123102152 - SME - 9_2021 - MRR

FA 2123102152 - SME - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 4121090032 - TA3 - 9_2021 - MRR

FA 4121090032 - TA3 - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 4121090032 - TA3 - 9_2021 - VRR

FA 4121090032 - TA3 - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

FA 2021002378 - JOJ - 9_2021 - MRR

FA 2021002378 - JOJ - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2021002378 - JOJ - 9_2021 - VRR

FA 2021002378 - JOJ - 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 0099221 - BAUER MEDIA SLOVAKIA - Rádio Expres - 10_2021 - VRR

FA 0099221 - BAUER MEDIA SLOVAKIA - Rádio Expres - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 0099221 - BAUER MEDIA SLOVAKIA - Rádio Expres - 10_2021 - MRR

FA 0099221 - BAUER MEDIA SLOVAKIA - Rádio Expres - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21211987 - Radio Services - Europa2 - 10/2021 - VRR

FA 21211987 - Radio Services - Europa2 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21211987 - Radio Services - Europa2 - 10/2021 - MRR

FA 21211987 - Radio Services - Europa2 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21211988 - Radio Services - Vlna - 10/2021 - MRR

FA 21211988 - Radio Services - Vlna - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21211988 - Radio Services - Vlna - 10/2021 - VRR

FA 21211988 - Radio Services - Vlna - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 22100667 - Media RTVS - Radio Slovensko - 10/2021 - VRR

FA 22100667 - Media RTVS - Radio Slovensko - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 22100667 - Media RTVS - Radio Slovensko - 10/2021 - MRR

FA 22100667 - Media RTVS - Radio Slovensko - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 4022106420 - News and Media Holding - Plus 10/2021 - MRR

FA 4022106420 - News and Media Holding - Plus 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 4022106420 - News and Media Holding - Plus 10/2021 - VRR

FA 4022106420 - News and Media Holding - Plus 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2021072 - See and Go - See and GO - 10/2021 - MRR

FA 2021072 - See and Go - See and GO - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2021072 - See and Go - See and GO - 10/2021 - VRR

FA 2021072 - See and Go - See and GO - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 1072521 - FUN MEDIA GROUP - Fun radio - 10/2021 - VRR

FA 1072521 - FUN MEDIA GROUP - Fun radio 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 1072521 - FUN MEDIA GROUP - Fun radio - 10/2021 - MRR

FA 1072521 - FUN MEDIA GROUP - Fun radio 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21243959 - MARKIZA SLOVAKIA - Markíza - 9/2021 - VRR

FA 21243959 - MARKIZA SLOVAKIA - Markíza - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21243959 - MARKIZA SLOVAKIA - Markíza - 9/2021 - MRR

FA 21243959 - MARKIZA SLOVAKIA - Markíza - 9/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 3821900455 - Ringier Axel Springier Media - AZET - 10/2021 - VRR

FA 3821900455 - Ringier Axel Springier Media - AZET - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 3821900455 - Ringier Axel Springier Media - AZET - 10/2021 - MRR

FA 3821900455 - Ringier Axel Springier Media - AZET - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2021003 - bannerTV - BannerTV - 10/2021 - MRR

FA 2021003 - bannerTV - bannerTV - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2021003 - bannerTV - BannerTV - 10/2021 - VRR

FA 2021003 - bannerTV - bannerTV - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 3132100053 - OUR MEDIA - Pravda - 10/2021 - MRR

FA 3132100053 - OUR MEDIA - Pravda - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 3132100053 - OUR MEDIA - Pravda - 10/2021 - VRR

FA 3132100053 - OUR MEDIA - Pravda - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21201747 - Zoznam - zoznam.sk - 10/2021 - MRR

FA 21201747 - Zoznam - zoznam.sk - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 21201747 - Zoznam - zoznam.sk - 10/2021 - VRR

FA 21201747 - Zoznam - zoznam.sk - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 5211245 - Media RTVS - RTVS 10/2021 - VRR

FA 5211245 - Media RTVS - RTVS 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 5211245 - Media RTVS - RTVS 10/2021 - MRR

FA 5211245 - Media RTVS - RTVS 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 4121100019 - C.E.N. - TA3 - MRR

FA 4121100019 - C.E.N. - TA3 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 4121100019 - C.E.N. - TA3 - VRR

FA 4121100019 - C.E.N. - TA3 - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 22103145 - MAFRA Slovakia - HN online - 10/2021 - VRR

FA 22103145 - MAFRA Slovakia - HN online - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 22103145 - MAFRA Slovakia - HN online - 10/2021 - MRR

FA 22103145 - MAFRA Slovakia - HN online - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2123102430 - Petit Press - sme.sk - 10/2021 - MRR

FA 2123102430 - Petit Press - sme.sk - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2123102430 - Petit Press - sme.sk - 10/2021 - VRR

FA 2123102430 - Petit Press - sme.sk - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

FA 2021002431 - Slovenská produkčná - JOJ - 10/2021 - MRR

FA 2021002431 - Slovenská produkčná - JOJ - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

FA 2021002431 - Slovenská produkčná - JOJ - 10/2021 - VRR

FA 2021002431 - Slovenská produkčná - JOJ - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

FA 21244610 - MARKIZA SLOVAKIA - 10/2021 - VRR

FA 21244610 - MARKIZA SLOVAKIA - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

FA 21244610 - MARKIZA SLOVAKIA - 10/2021 - MRR

FA 21244610 - MARKIZA SLOVAKIA - 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Reprezentačný tovar - propagačné a športové predmety OPĽZ - VRR

FA - 1320200081 - Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Reprezentačný tovar - propagačné a športové predmety OPĽZ - MRR

FA - 1320200081 - Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Propagačné a športové predmety 2021 - OPĽZ - VRR

FA - 1320210244 - Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Propagačné a športové predmety 2021 - OPĽZ - MRR

FA - 1320210244 - Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

FA - 22012277 - Dolis Goen, s.r.o. - VRR

FA - 22012277 - Dolis Goen, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

FA - 22012277 - Dolis Goen, s.r.o. - MRR

FA - 22012277 - Dolis Goen, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

FA 1320200360 - Hauerland - VRR

FA 1320200360 - Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

FA 1320200360 - Hauerland - MRR

FA 1320200360 - Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPĽZ - MRR

FA - 10210070 - Respect APP

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPĽZ - VRR

FA - 10210070 - Respect APP

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Cateringové služby - VRR

FA - 20200001 - Diferenté

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Cateringové služby - MRR

FA - 20200001 - Diferenté

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
13,500 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
DOLIS GOEN, s.r.o.
IČO
35732431
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Simona Fejerčáková - Diferenté
IČO
50302922
Názov
bannerTV s.r.o.
IČO
50593226
Názov
MAFRA Slovakia, a.s.
IČO
51904446
Názov
OUR MEDIA SR a. s.
IČO
51267055
Názov
Respect APP s.r.o.
IČO
35896370
Názov
Ringier Axel Springer Media s.r.o.
IČO
53708792
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.