Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie aktivít informačnej kampane Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“). Cieľom informačnej kampane je informovať širokú verejnosť o aktivitách realizovaných v rámci IROP, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“), ako aj o možnostiach podpory z projektov v rámci IROP.

Realizácia projektu prispeje k vyššej informovanosti širokej a odbornej verejnosti o aktivitách realizovaných v rámci IROP, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov EÚ. Merateľným ukazovateľom bude počet mediálnych výstupov, ktorý je tvorený súčtom výstupov - impresií na webovom rozhraní a počtom jednotlivých odvysielaných spotov v rádiách a televíziách v zmysle uzatvorených zmlúv a mediálnych plánov, ktoré tvoria prílohu zmlúv.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2018
Celková suma
1,686,336 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,686,336 €
Nezrovnalosti
674,534 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru VRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
10.12.2018
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru MRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
10.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru VRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
10.12.2018
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru MRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
10.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
32501539,0 (počet)
Cieľ
28632318,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.01.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018 - VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
2,031 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018 - MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,415 €
Schválené na preplatenie
33,415 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018 - VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
2,031 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018 - MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,415 €
Schválené na preplatenie
33,415 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

C.E.N. s. r. o. 2018 - VRR

C.E.N. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
2,185 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. 2018 - MRR

C.E.N. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,951 €
Schválené na preplatenie
35,951 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. 2018 - VRR

C.E.N. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
2,185 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

C.E.N. s. r. o. 2018 - MRR

C.E.N. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,951 €
Schválené na preplatenie
35,951 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2018 - MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,562 €
Schválené na preplatenie
56,562 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2018 - VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
3,438 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2018 - MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,562 €
Schválené na preplatenie
56,562 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2018 - VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
3,438 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Media makler, s. r. o. 2018 - MRR

Media makler, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,444 €
Schválené na preplatenie
62,444 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. 2018 -VRR

Media makler, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,796 €
Schválené na preplatenie
3,796 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. 2018 - MRR

Media makler, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,444 €
Schválené na preplatenie
62,444 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Media makler, s. r. o. 2018 -VRR

Media makler, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,796 €
Schválené na preplatenie
3,796 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018 - MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,667 €
Schválené na preplatenie
24,667 €
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018 - VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018 - MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,667 €
Schválené na preplatenie
24,667 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018 - VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Media RTVS,a.s. 2018 - MRR

Media RTVS,a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,280 €
Schválené na preplatenie
12,280 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,a.s. 2018 - VRR

Media RTVS,a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,a.s. 2018 - MRR

Media RTVS,a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,280 €
Schválené na preplatenie
12,280 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Media RTVS,a.s. 2018 - VRR

Media RTVS,a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,992 €
Schválené na preplatenie
8,992 €
Realizácia
-
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
-
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,992 €
Schválené na preplatenie
8,992 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 - VRR

See & Go, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
2,407 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 - MRR

See & Go, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,593 €
Schválené na preplatenie
39,593 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 - VRR

See & Go, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
2,407 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 - MRR

See & Go, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,593 €
Schválené na preplatenie
39,593 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2018 - MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,409 €
Schválené na preplatenie
8,409 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2018 - VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2018 - MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,409 €
Schválené na preplatenie
8,409 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2018 - VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018- VRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2018- MRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,724 €
Schválené na preplatenie
10,724 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2018- VRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018- MRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,724 €
Schválené na preplatenie
10,724 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018- MRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,839 €
Schválené na preplatenie
7,839 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2018- VRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2018- MRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,839 €
Schválené na preplatenie
7,839 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018- VRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 - MRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,812 €
Schválené na preplatenie
8,812 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2018 - VRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2018 - MRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,812 €
Schválené na preplatenie
8,812 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 - VRR

Radio Services a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,321 €
Schválené na preplatenie
5,321 €
Realizácia
-
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
-
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,321 €
Schválené na preplatenie
5,321 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018 - MRR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,545 €
Schválené na preplatenie
9,545 €
Realizácia
-
Názov

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018 -VRR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
-
Názov

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018 - MRR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,545 €
Schválené na preplatenie
9,545 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018 -VRR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

RegioMedia, s.r.o.2018 - MRR

RegioMedia, s.r.o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,654 €
Schválené na preplatenie
26,654 €
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s.r.o.2018 - VRR

RegioMedia, s.r.o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s.r.o.2018 - MRR

RegioMedia, s.r.o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,654 €
Schválené na preplatenie
26,654 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

RegioMedia, s.r.o.2018 - VRR

RegioMedia, s.r.o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Zoznam, s. r. o. 2018 - MRR

Zoznam, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,629 €
Schválené na preplatenie
68,629 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. 2018 - VRR

Zoznam, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,171 €
Schválené na preplatenie
4,171 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. 2018 - MRR

Zoznam, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,629 €
Schválené na preplatenie
68,629 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Zoznam, s. r. o. 2018 - VRR

Zoznam, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,171 €
Schválené na preplatenie
4,171 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nový čas, a. s. 2018 - MRR

Nový čas, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,190 €
Schválené na preplatenie
15,190 €
Realizácia
-
Názov

Nový čas, a. s. 2018 - VRR

Nový čas, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
923 €
Realizácia
-
Názov

Nový čas, a. s. 2018 - MRR

Nový čas, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,190 €
Schválené na preplatenie
15,190 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nový čas, a. s. 2018 - VRR

Nový čas, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
923 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

News and media Holding a.s.2018- MRR

News and media Holding a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s.2018- VRR

News and media Holding a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s.2018- MRR

News and media Holding a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

News and media Holding a.s.2018- VRR

News and media Holding a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2018 - MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2018 - VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2018 - MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2018 - VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018 - VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018 - MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
5,061 €
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018 - VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018 - MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
5,061 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Petit Press, a. s. 2018 - VRR

Petit Press, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a. s. 2018 - MRR

Petit Press, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,213 €
Schválené na preplatenie
2,213 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a. s. 2018 - VRR

Petit Press, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Petit Press, a. s. 2018 - MRR

Petit Press, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,213 €
Schválené na preplatenie
2,213 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,851 €
Schválené na preplatenie
2,851 €
Realizácia
-
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
-
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,851 €
Schválené na preplatenie
2,851 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 - VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

P E R E X, a. s. 2018 - MRR

P E R E X, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,004 €
Schválené na preplatenie
7,004 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

P E R E X, a. s. 2018 -VRR

P E R E X, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

P E R E X, a. s. 2018 - MRR

P E R E X, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,004 €
Schválené na preplatenie
7,004 €
Realizácia
-
Názov

P E R E X, a. s. 2018 -VRR

P E R E X, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
-
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018 - MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,696 €
Schválené na preplatenie
9,696 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018 - VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018 - MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,696 €
Schválené na preplatenie
9,696 €
Realizácia
-
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018 - VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. 2018 VRR

C.E.N. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,678 €
Schválené na preplatenie
4,678 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

C.E.N. s. r. o. 2018 MRR

C.E.N. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,970 €
Schválené na preplatenie
76,970 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
2,782 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,772 €
Schválené na preplatenie
45,772 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2018 VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,595 €
Schválené na preplatenie
8,595 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2018 MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,405 €
Schválené na preplatenie
141,405 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Media makler, s. r. o. 2018 VRR

Media makler, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,894 €
Schválené na preplatenie
7,894 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Media makler, s. r. o. 2018 MRR

Media makler, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,866 €
Schválené na preplatenie
129,866 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018 VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,314 €
Schválené na preplatenie
3,314 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018 MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,520 €
Schválené na preplatenie
54,520 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Media RTVS,a.s.2018 VRR

Media RTVS,a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Media RTVS,a.s.2018 MRR

Media RTVS,a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,657 €
Schválené na preplatenie
21,657 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 č.188

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,289 €
Schválené na preplatenie
19,289 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 č.188

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 VRR

See & Go, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,813 €
Schválené na preplatenie
4,813 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 MRR

See & Go, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,187 €
Schválené na preplatenie
79,187 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2018 VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2018 MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,238 €
Schválené na preplatenie
6,238 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 MRR

Radio Services a. s. 2018 č.191

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,213 €
Schválené na preplatenie
23,213 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 VRR

Radio Services a. s. 2018 č.191

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 VRR

Radio Services a. s. 2018 č.192

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
898 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 MRR

Radio Services a. s. 2018 č.192

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,780 €
Schválené na preplatenie
14,780 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 MRR

Radio Services a. s. 2018 č.193

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,434 €
Schválené na preplatenie
19,434 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Radio Services a. s. 2018 VRR

Radio Services a. s. 2018 č.193

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 č.194

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,647 €
Schválené na preplatenie
11,647 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. 2018 č.194

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018 VRR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018 MRR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,736 €
Schválené na preplatenie
18,736 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

RegioMedia, s.r.o.2018 MRR

RegioMedia, s.r.o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,818 €
Schválené na preplatenie
46,818 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

RegioMedia, s.r.o.2018 VRR

RegioMedia, s.r.o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
2,846 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Zoznam, s. r. o. 2018 VRR

Zoznam, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,237 €
Schválené na preplatenie
9,237 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Zoznam, s. r. o. 2018 MRR

Zoznam, s. r. o. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,963 €
Schválené na preplatenie
151,963 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Nový čas, a. s. 2018 MRR

Nový čas, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,060 €
Schválené na preplatenie
30,060 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Nový čas, a. s. 2018 VRR

Nový čas, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
1,827 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

News and media Holding a.s. MRR

News and media Holding a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

News and media Holding a.s. VRR

News and media Holding a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2018 MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,906 €
Schválené na preplatenie
50,906 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2018 VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,094 €
Schválené na preplatenie
3,094 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018 MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,799 €
Schválené na preplatenie
5,799 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018 VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Petit Press, a. s. 2018 VRR

Petit Press, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Petit Press, a. s. 2018 MRR

Petit Press, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,443 €
Schválené na preplatenie
3,443 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 MRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 č.203

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,312 €
Schválené na preplatenie
6,312 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 VRR

KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.2018 č.203

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

P E R E X, a. s.2018 MRR

P E R E X, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,508 €
Schválené na preplatenie
15,508 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

P E R E X, a. s.2018 VRR

P E R E X, a. s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018 MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,241 €
Schválené na preplatenie
24,241 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018 VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
1,473 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 MRR

See & Go

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,874 €
Schválené na preplatenie
67,874 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

See & Go, s. r. o. 2018 VRR

See & Go

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,126 €
Schválené na preplatenie
4,126 €
Realizácia
18.12.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
14,400 €
Vrátená suma
14,400 €
Suma na vymáhanie
14,400 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
322,867 €
Vrátená suma
322,867 €
Suma na vymáhanie
322,867 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
322,867 €
Vrátená suma
322,867 €
Suma na vymáhanie
322,867 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
14,400 €
Vrátená suma
14,400 €
Suma na vymáhanie
14,400 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
IČO
35701722
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Nový čas, a. s.
IČO
51249979
Názov
KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.
IČO
43890270
Názov
RADIO VIVA MEDIA s. r. o.
IČO
48254703
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.