Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie aktivít informačnej kampane Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“). Cieľom informačnej kampane je informovať širokú verejnosť o aktivitách realizovaných v rámci IROP, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“), ako aj o možnostiach podpory z projektov v rámci IROP.

Realizácia projektu prispeje k vyššej informovanosti širokej a odbornej verejnosti o aktivitách realizovaných v rámci IROP, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov EÚ. Merateľným ukazovateľom bude počet mediálnych výstupov, ktorý je tvorený súčtom výstupov - impresií na webovom rozhraní a počtom jednotlivých odvysielaných spotov v rádiách a televíziách v zmysle uzatvorených zmlúv a mediálnych plánov, ktoré tvoria prílohu zmlúv.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.01.2018
Celková suma
2,822,678 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,707,866 €
Nezrovnalosti
10,620 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru VRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
12.01.2018
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru MRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
12.01.2018
Názov
Produkcia jedného televízneho a rozhlas…
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Produkcia jedného televízneho a rozhlas…
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Produkcia jedného televízneho a rozhlas…
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Produkcia jedného televízneho a rozhlas…
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru MRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
12.01.2018
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru VRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
12.01.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
48459628,0 (počet)
Cieľ
45558491,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - MRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
5,549 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - VRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. - MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,029 €
Schválené na preplatenie
39,029 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. - VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,372 €
Schválené na preplatenie
2,372 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Slovenská produkčná, a. s. - VRR

Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,274 €
Schválené na preplatenie
5,274 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Slovenská produkčná, a. s. - MRR

Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,766 €
Schválené na preplatenie
86,766 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Media makler, s.r.o. - VRR

Media makler, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,813 €
Schválené na preplatenie
4,813 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

Media makler, s.r.o. - MRR

Media makler, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,187 €
Schválené na preplatenie
79,187 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

Zoznam, s. r. o. - MRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,843 €
Schválené na preplatenie
84,843 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Zoznam, s. r. o. - VRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,157 €
Schválené na preplatenie
5,157 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - MRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
5,656 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - VRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,984 €
Schválené na preplatenie
98,984 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,016 €
Schválené na preplatenie
6,016 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Media makler, s.r.o.- VRR

Media makler, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
12.08.2016
Názov

Media makler, s.r.o.- MRR

Media makler, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
12.08.2016
Názov

RegioMedia, s. r. o. - MRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

RegioMedia, s. r. o. - VRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- MRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,688 €
Schválené na preplatenie
38,688 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s. - VRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
2,352 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Elements Channel, s. r. o. - MRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,403 €
Schválené na preplatenie
41,403 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Elements Channel, s. r. o. - VRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,517 €
Schválené na preplatenie
2,517 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

News and media Holding a.s. - VRR

News and media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,364 €
Schválené na preplatenie
2,364 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

News and media Holding a.s. - MRR

News and media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,886 €
Schválené na preplatenie
38,886 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Media makler, s.r.o. - MRR

Media makler, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,593 €
Schválené na preplatenie
39,593 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

Media makler, s.r.o. - VRR

Media makler, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
2,407 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

L R Media s. r. o. - MRR

L R Media s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
L R Media s.r.o.
Žiadaná suma
27,206 €
Schválené na preplatenie
27,206 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

L R Media s. r. o. - VRR

L R Media s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
L R Media s.r.o.
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,809 €
Schválené na preplatenie
15,809 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o - MRR

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,079 €
Schválené na preplatenie
206,079 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o - VRR

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,526 €
Schválené na preplatenie
12,526 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o. - VRR

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,122 €
Schválené na preplatenie
3,122 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o. - MRR

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,358 €
Schválené na preplatenie
51,358 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

RegioMedia, s.r.o. - MRR

RegioMedia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,073 €
Schválené na preplatenie
40,073 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

RegioMedia, s.r.o. - VRR

RegioMedia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
2,436 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. - MRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,610 €
Schválené na preplatenie
5,610 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. - VRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Radio Services a. s. - VRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Radio Services a. s. - MMR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o.- MRR

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,599 €
Schválené na preplatenie
59,599 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o. - VRR

Universal McCann Bratislava, spol.s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,623 €
Schválené na preplatenie
3,623 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

RegioMedia, s.r.o. - VRR

RegioMedia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
2,928 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

RegioMedia, s.r.o. - MRR

RegioMedia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,164 €
Schválené na preplatenie
48,164 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

ABC books, s. r. o. - MRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,294 €
Schválené na preplatenie
11,294 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

ABC books, s. r. o. - VRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

ABC books, s. r. o. - MRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,294 €
Schválené na preplatenie
11,294 €
Realizácia
-
Názov

ABC books, s. r. o. - VRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - VRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - MRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,602 €
Schválené na preplatenie
5,602 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - VRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - MRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,602 €
Schválené na preplatenie
5,602 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. - MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,093 €
Schválené na preplatenie
130,093 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. - VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,907 €
Schválené na preplatenie
7,907 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. - MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,093 €
Schválené na preplatenie
130,093 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. - VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,907 €
Schválené na preplatenie
7,907 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

Petis Press, a. s. - VRR

Petis Press, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
-
Názov

Petis Press, a. s. - MRR

Petis Press, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,843 €
Schválené na preplatenie
7,843 €
Realizácia
-
Názov

Petis Press, a. s. - VRR

Petis Press, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

Petis Press, a. s. - MRR

Petis Press, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,843 €
Schválené na preplatenie
7,843 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

Media makler, s. r. o. - VRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,586 €
Schválené na preplatenie
4,586 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. - MRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,454 €
Schválené na preplatenie
75,454 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. - VRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,586 €
Schválené na preplatenie
4,586 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

Media makler, s. r. o. - MRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,454 €
Schválené na preplatenie
75,454 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

C.E.N. s. r. o. - VRR

C.E.N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,195 €
Schválené na preplatenie
7,195 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. - VRR

C.E.N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,195 €
Schválené na preplatenie
7,195 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

C.E.N. s. r. o. - MRR

C.E.N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,370 €
Schválené na preplatenie
118,370 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

C.E.N. s. r. o. - MRR

C.E.N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,370 €
Schválené na preplatenie
118,370 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s. - VRR

News and media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s.- MRR

News and media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s. - VRR

News and media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

News and media Holding a.s.- MRR

News and media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Media makler, s. r. o. -VRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. -MRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. -VRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Media makler, s. r. o. -MRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Media makler, s. r. o. -VRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,353 €
Schválené na preplatenie
4,353 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Media makler, s. r. o. -MRR

Media makler, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,607 €
Schválené na preplatenie
71,607 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. -VRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. -MRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. -VRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. -MRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. -MRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
5,702 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

FUN MEDIA GROUP a. s. -VRR

FUN MEDIA GROUP a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,984 €
Schválené na preplatenie
98,984 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

See & Go, s. r. o. - VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,016 €
Schválené na preplatenie
6,016 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

RegioMedia, s. r. o. - VRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s. r. o. - MRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s. r. o. - VRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

RegioMedia, s. r. o. - MRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

RegioMedia, s. r. o. - MRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

RegioMedia, s. r. o. - VRR

RegioMedia, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,353 €
Schválené na preplatenie
44,353 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
2,696 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

ABC books, s. r. o. - VRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ABC books, s. r. o. - MRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ABC books, s. r. o. - VRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

ABC books, s. r. o. - MRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

ABC books, s. r. o. - MRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,307 €
Schválené na preplatenie
11,307 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

ABC books, s. r. o. - VRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - VRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - MRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - VRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - MRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - MRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,709 €
Schválené na preplatenie
5,709 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

EXPRES MEDIA k. s. - VRR

EXPRES MEDIA k. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - VRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - MRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - VRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - MRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - VRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. - MRR

MAFRA Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
5,656 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- VRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- MRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- VRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- MRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- MRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,691 €
Schválené na preplatenie
38,691 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.- VRR

Ringier Axel Springer Slovakia a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
2,352 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - &vRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - MRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - &vRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - MRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - VRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

INPROST, spol. s. r. o. - MRR

INPROST, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,734 €
Schválené na preplatenie
5,734 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Radio Services a. s. -VRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. -MRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. -VRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Radio Services a. s. -MRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Radio Services a. s. -MRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Radio Services a. s. -VRR

Radio Services a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. -VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. -MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. -VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. -MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. -MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,158 €
Schválené na preplatenie
40,158 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. -VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
2,441 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Elements Channel, s. r. o. VRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elements Channel, s. r. o. MRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elements Channel, s. r. o. MRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,100 €
Schválené na preplatenie
43,100 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Elements Channel, s. r. o. VRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
2,620 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

C. E. N. s. r. o. VRR

C. E. N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

C. E. N. s. r. o. MRR

C. E. N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

C. E. N. s. r. o. MRR

C. E. N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,191 €
Schválené na preplatenie
119,191 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

C. E. N. s. r. o. VRR

C. E. N. s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,245 €
Schválené na preplatenie
7,245 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,780 €
Schválené na preplatenie
118,780 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,220 €
Schválené na preplatenie
7,220 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

PETIT PRESS, a. s. VRR

PETIT PRESS, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PETIT PRESS, a. s. MRR

PETIT PRESS, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PETIT PRESS, a. s. MRR

PETIT PRESS, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,469 €
Schválené na preplatenie
3,469 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

PETIT PRESS, a. s. VRR

PETIT PRESS, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Slovenská produkčná, a. s. VRR

Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Slovenská proukčná a. s. MMR

Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Slovenská proukčná a. s. MMR

Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,419 €
Schválené na preplatenie
173,419 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Slovenská produkčná, a. s. VRR

Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,541 €
Schválené na preplatenie
10,541 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. MRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. MRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,671 €
Schválené na preplatenie
87,671 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
5,329 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

ABC books, s. r. o. VRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

ABC books, s. r. o. MRR

ABC books, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
11,312 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. VRR

Rigier Axel Springer Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
797 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. MRR

Rigier Axel Springer Slovakia, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,120 €
Schválené na preplatenie
13,120 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Elements Channel, s. r. o. MRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,908 €
Schválené na preplatenie
22,908 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Elements Channel, s. r. o. VRR

Elements Channel, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Zoznam, s. r. o. MRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,422 €
Schválené na preplatenie
42,422 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR

Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
2,578 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

See & Go, s. r. o. MRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

See & Go, s. r. o. VRR

See & Go, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,887 €
Schválené na preplatenie
48,887 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,971 €
Schválené na preplatenie
2,971 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

INPROST spol s. r. o. MRR

INPROST spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
5,549 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

INPROST spol s. r. o. VRR

INPROST spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,076 €
Schválené na preplatenie
4,076 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

INPROST spol s. r. o. VRR

INPROST spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

INPROST spol s. r. o. MRR

INPROST spol s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,734 €
Schválené na preplatenie
5,734 €
Realizácia
26.01.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
10,620 €
Vrátená suma
10,620 €
Suma na vymáhanie
10,620 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
L R Media s.r.o.
IČO
47462574
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
INPROST, spol. s. r. o.
IČO
31363091
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
Ringier Axel Springer Slovakia a.s.
IČO
00678155
Názov
Elements Channel, s. r. o.
IČO
50108662
Názov
DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
IČO
35701722
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
ABC books, s. r. o.
IČO
50684612
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
Universal McCann Bratislava, spol. s r.o
IČO
35809035
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.