Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 II. časť

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Nové programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt ukončenia úvodnej mediálnej kampane predstavuje súhrn mediálnych aktivít, ktoré svojím zameraním povedú k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondov nového programového obdobia. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hlavnou myšlienkou kampane, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu je upriamiť pozornosť, že napriek skutočnosti, že už existuje množstvo investícií z fondov, výzvy aj naďalej pokračujú a k dispozícii je ešte veľa príležitostí na zhmotnenie myšlienok, dobrých nápadov a inovatívnych postupov prostredníctvom realizácie projektov zo štrukturálnych fondov tak, aby z nich mal úžitok každý obyvateľ našej krajiny.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.12.2018
Celková suma
4,800,325 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,173,461 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Reklamná a mediálna kampaň
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
34,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup vysielacieho času

Markíza Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,063 €
Schválené na preplatenie
206,063 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Markíza Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,063 €
Schválené na preplatenie
206,063 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,955 €
Schválené na preplatenie
40,955 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,955 €
Schválené na preplatenie
40,955 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,800 €
Schválené na preplatenie
34,800 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,800 €
Schválené na preplatenie
34,800 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s. (Europa2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,622 €
Schválené na preplatenie
26,622 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s. (Europa2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,622 €
Schválené na preplatenie
26,622 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

EXPRES MEDIA k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,201 €
Schválené na preplatenie
63,201 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

EXPRES MEDIA k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,201 €
Schválené na preplatenie
63,201 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,829 €
Schválené na preplatenie
25,829 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,829 €
Schválené na preplatenie
25,829 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,342 €
Schválené na preplatenie
55,342 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,342 €
Schválené na preplatenie
55,342 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,408 €
Schválené na preplatenie
150,408 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,408 €
Schválené na preplatenie
150,408 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Markíza-Slovakia spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,151 €
Schválené na preplatenie
315,151 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Markíza-Slovakia spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,151 €
Schválené na preplatenie
315,151 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,846 €
Schválené na preplatenie
164,846 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,846 €
Schválené na preplatenie
164,846 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,688 €
Schválené na preplatenie
149,688 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,688 €
Schválené na preplatenie
149,688 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Europa 2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,620 €
Schválené na preplatenie
37,620 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Europa 2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,620 €
Schválené na preplatenie
37,620 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,201 €
Schválené na preplatenie
57,201 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,201 €
Schválené na preplatenie
57,201 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o. (rozhlas)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,320 €
Schválené na preplatenie
19,320 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o. (rozhlas)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,320 €
Schválené na preplatenie
19,320 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
92,635 €
Schválené na preplatenie
92,635 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
92,635 €
Schválené na preplatenie
92,635 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,382 €
Schválené na preplatenie
87,382 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,382 €
Schválené na preplatenie
87,382 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,568 €
Schválené na preplatenie
71,568 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,568 €
Schválené na preplatenie
71,568 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Petit Press a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,121 €
Schválené na preplatenie
32,121 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Petit Press a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,121 €
Schválené na preplatenie
32,121 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho čau

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,382 €
Schválené na preplatenie
87,382 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho čau

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,382 €
Schválené na preplatenie
87,382 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,353 €
Schválené na preplatenie
34,353 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,353 €
Schválené na preplatenie
34,353 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,001 €
Schválené na preplatenie
19,001 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,001 €
Schválené na preplatenie
19,001 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Markiza-Slovakia spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339,393 €
Schválené na preplatenie
339,393 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Markiza-Slovakia spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339,393 €
Schválené na preplatenie
339,393 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,800 €
Schválené na preplatenie
52,800 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,800 €
Schválené na preplatenie
52,800 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,178 €
Schválené na preplatenie
164,178 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,178 €
Schválené na preplatenie
164,178 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,253 €
Schválené na preplatenie
73,253 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,253 €
Schválené na preplatenie
73,253 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,120 €
Schválené na preplatenie
150,120 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,120 €
Schválené na preplatenie
150,120 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

FUN MEDIA GROUP a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,635 €
Schválené na preplatenie
92,635 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

FUN MEDIA GROUP a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,635 €
Schválené na preplatenie
92,635 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,857 €
Schválené na preplatenie
342,857 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,857 €
Schválené na preplatenie
342,857 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,052 €
Schválené na preplatenie
62,052 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,052 €
Schválené na preplatenie
62,052 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Europa 2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,450 €
Schválené na preplatenie
41,450 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Europa 2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,450 €
Schválené na preplatenie
41,450 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,568 €
Schválené na preplatenie
71,568 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,568 €
Schválené na preplatenie
71,568 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,668 €
Schválené na preplatenie
55,668 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,668 €
Schválené na preplatenie
55,668 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,587 €
Schválené na preplatenie
12,587 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,613 €
Schválené na preplatenie
39,613 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,587 €
Schválené na preplatenie
12,587 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,857 €
Schválené na preplatenie
342,857 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,857 €
Schválené na preplatenie
342,857 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o. (TV)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,178 €
Schválené na preplatenie
164,178 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o. (TV)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,178 €
Schválené na preplatenie
164,178 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,568 €
Schválené na preplatenie
71,568 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Nový čas a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,568 €
Schválené na preplatenie
71,568 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Expres media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,588 €
Schválené na preplatenie
75,588 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Expres media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,588 €
Schválené na preplatenie
75,588 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Europa2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,065 €
Schválené na preplatenie
38,065 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Radio Services a.s. (Europa2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,065 €
Schválené na preplatenie
38,065 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Fun Media Group

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,709 €
Schválené na preplatenie
92,709 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Fun Media Group

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,709 €
Schválené na preplatenie
92,709 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,303 €
Schválené na preplatenie
20,303 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,303 €
Schválené na preplatenie
20,303 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,295 €
Schválené na preplatenie
90,295 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,295 €
Schválené na preplatenie
90,295 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Nový čas, a. s.
IČO
51249979
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.