Popis projektu

Nové programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt úvodnej mediálnej kampane predstavuje súhrn mediálnych aktivít, ktoré svojím zameraním povedú k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondov nového programového obdobia. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Spustenie úvodnej mediálnej kampane sa začne mediálnou podporou súťaže "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2016".

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2018
Celková suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Reklamná a mediálna kampaň
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
33285,0 (počet)
Cieľ
30000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Media celkom 8/2016

Faktúra za mediálnu kampaň 8/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,842 €
Schválené na preplatenie
585,842 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

MEDIA CELKOM 7/2016

Faktúra za mediálnu kampaň 7/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,038 €
Schválené na preplatenie
312,038 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

MEDIA 6/2016

Faktúra za mediálne služby - kampaň Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2016 - MEDIA 6/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,052 €
Schválené na preplatenie
14,052 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

MEDIA 5/2016

Faktúra za mediálne služby - ÚV SR "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2016 - Media 5/2016"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,545 €
Schválené na preplatenie
64,545 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

MEDIA CELKOM 8/2016

Faktúra za realizáciu úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020 II. časť media 8/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,618 €
Schválené na preplatenie
213,618 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Kampaň deň Európy - vysielací čas

Faktúra č. 21170834 - kampaň Deň Európy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,399 €
Schválené na preplatenie
28,399 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Kampaň Deň Európy - vysielací čas

Faktúra č. 21170878 - kampaň Deň Európy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,601 €
Schválené na preplatenie
31,601 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625002 Na starobné poistenie

Sumarizačný károk osobné výdavky L 01/2017 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Faktúra č. 2194 na zabezpečenie odborných konzultačných služieb

Zabezpečenie odborných konzultačných služieb

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
MW PROMOTION, spol. s r.o.
Žiadaná suma
48,782 €
Schválené na preplatenie
48,782 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Nákup vysielacieho času podľa zmluvy č. 1050/2017

Radio Services a.s. (Jemné)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,466 €
Schválené na preplatenie
57,466 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

C.E.N.

C.E.N.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,859 €
Schválené na preplatenie
56,859 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Nákup vysielacieho času podľa zmluvy č. 1051/2017

Media RTVS s.r.o. (Radio)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,116 €
Schválené na preplatenie
24,116 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Nákup vysielacieho času podľa zmluvy 1055/2017

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,480 €
Schválené na preplatenie
57,480 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Nákup vysielacieho času podľa zmluvy 1049/2017

Radio Services a.s. (Europa2)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,454 €
Schválené na preplatenie
25,454 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

FUN MEDIA GROUP

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
68,227 €
Schválené na preplatenie
68,227 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Ringier Axel Springer Slovakia

Ringier Axel Springer Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,164 €
Schválené na preplatenie
22,164 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA

Markíza - Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,144 €
Schválené na preplatenie
168,144 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,332 €
Schválené na preplatenie
13,332 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Zoznam s.r.o.

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,020 €
Schválené na preplatenie
49,020 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

News and Media Holding a.s.

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,810 €
Schválené na preplatenie
22,810 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Slovenská produkčná a.s.

Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
198,000 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

EXPRES MEDIA k.s.

EXPRES MEDIA k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,509 €
Schválené na preplatenie
41,509 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

News and Media Holding

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,328 €
Schválené na preplatenie
22,328 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Media RTVS

Media RTVS

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,480 €
Schválené na preplatenie
57,480 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Markíza-Slovakia

Markíza-Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,776 €
Schválené na preplatenie
61,776 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Ringier Axel Springer

Ringiel Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,328 €
Schválené na preplatenie
44,328 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,332 €
Schválené na preplatenie
13,332 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

FUN MEDIA GROUP

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,206 €
Schválené na preplatenie
62,206 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

C.E.N.

C.E.N.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,726 €
Schválené na preplatenie
57,726 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Media RTVS

Media RTVS

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,971 €
Schválené na preplatenie
22,971 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Radio Services

Radio Services

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,015 €
Schválené na preplatenie
24,015 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Radio Services

Radio Services

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,650 €
Schválené na preplatenie
57,650 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,700 €
Schválené na preplatenie
33,700 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Slovenská produkčná

Slovenská produkčná

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,920 €
Schválené na preplatenie
31,920 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Produkčné zabezpečenie kampane

Protos Productions

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,303 €
Schválené na preplatenie
13,303 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,322 €
Schválené na preplatenie
13,322 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Media RTVS s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,783 €
Schválené na preplatenie
106,783 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

FUN MEDIA GROUP a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
82,018 €
Schválené na preplatenie
82,018 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,752 €
Schválené na preplatenie
15,752 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,476 €
Schválené na preplatenie
190,476 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Petit Press a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,805 €
Schválené na preplatenie
29,805 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Produkčné zabezpečenie kampane- ukončenie úvodnej mediálnej kampane

Protos Productions spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,649 €
Schválené na preplatenie
87,649 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Zabezpečenie odborných konzultačných služieb

MW Promotion spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
MW PROMOTION, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,642 €
Schválené na preplatenie
7,642 €
Realizácia
-
Názov

Produkčné zabezpečenie kampane-ukončenie úvodnej mediálnej kampane

Protos Productions spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,649 €
Schválené na preplatenie
87,649 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,200 €
Schválené na preplatenie
52,200 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,886 €
Schválené na preplatenie
75,886 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

Slovesnká Produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,810 €
Schválené na preplatenie
323,810 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,587 €
Schválené na preplatenie
12,587 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,613 €
Schválené na preplatenie
39,613 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

MAFRA Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,587 €
Schválené na preplatenie
12,587 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625002 - na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625003 - na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625004 - na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625007 - na poistenie do rezervného fondu a solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,688 €
Schválené na preplatenie
149,688 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Markíza - Slovakia spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339,393 €
Schválené na preplatenie
339,393 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času

Petit Press a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,121 €
Schválené na preplatenie
32,121 €
Realizácia
04.12.2018
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
MW PROMOTION, spol. s r.o.
IČO
31620124
Názov
PROTOS PRODUCTION, spol.s r.o.
IČO
36220418
Názov
Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o.
IČO
31319475
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
Ringier Axel Springer Slovakia a.s.
IČO
00678155
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.