Popis projektu

Projekt ) sa zameriava na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a na zosúladení vzdelávania s potrebami trhu práce v menej rozvinutých regiónoch. Cieľom projektu je identifikovať kľúčové kompetencie, potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Súčasne projekt prispieva k posilneniu vybraných kľúčových kompetencií prostredníctvom vzdelávacích aktivít.

Analýza kľúčových kompetencií bude smerovať k zisteniu najžiadanejších kompetencií z pohľadu zamestnávateľov, ktoré súčasne chýbajú dospelým v menej rozvinutých regiónoch. Anylýza sa bude vykonávať prostredníctvom externej spolupráce.  

Vybrané kompetencie budú následne rozpracované do vzdelávacích programov. Aby sa zabezpečil súlad potrieb a vzdelávacích programov, budú na preocese tvorby vzdelávacích programov participovať aj vybraní zamestnávatelia, resp. partneri.

Miesto realizácie projektu zasahuje celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja, t. j.:

- Trnavský samosprávny kraj

- Nitriansky samosprávny kraj

- Banskobystrický samosprávny kraj

- Trenčiansky samosprávny kraj

- Žilinský samosprávny kraj

- Prešovský samosprávny kraj

- Košický samosprávny kraj

Vzdelávanie účastníkov kurzu pochádzajúcich z územia menej rozvinutých regiónov budú školení v spádových oblastiach.

Cieľovou skupinou projektu je súčasná ako i potenciálna pracovná sila z menej rozvinutých regiónov (regióny západného a stredného Slovenska), ako aj najmenej rozvinutých regiónov (regióny východného Slovenska).

Predkladaný projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne zručností jednotlivcov prostredníctvom na mieru šitého prístupu v oblasti celoživotného vzdelávania. na základe zistených výsledkov vyplývajúcich z analýzy najžiadanejších potrieb z pohľadu zamestnávateľa.

Počas trvania sa predpokladá s min. výstupom 296 účastníkmi vzdelávacích programov, ktorí získajú osvedčenie o absolvovaní daného kurzu. Takisto sa počíta s vytvorením trvaloudržateľných koncepčných partnerstiev s min. počtom 6 zamestnávateľov z menej rozvinutých regiónov.

Viac
Subjekt
MEGA Education, s. r. o.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2020
Celková suma
208,607 €
Vlastné zdroje
10,430 €
Vyčerpané z projektu
150,004 €
Nezrovnalosti
1,507 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Podpora partnerstie…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Analýza kľúčových kompetencií a ich imp…
Typ
Podpora partnerstie…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Realizácia vzdelávacích programov v obl…
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
12.11.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
378,0 (počet)
Cieľ
296,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
378,0 (počet)
Cieľ
339,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

5.4.3 E-learningová aplikácia

5.4.3 E-learningová aplikácia

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

4.3.2 Expertía, štúdia

4.3.2 Expertíza, štúdia

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

5.4.4 Úprava webu

5.4.4 Úprava webu

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

2.1.16 Kancelárske skrine

2.1.16 Kancelárske skrine

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

2.1.17 Otočné kreslo/stolička

2.1.17 Otočné kreslo/stolička

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

2.1.13 Písacie stoly s úložným pristorom

2.1.13 Písacie stoly s úložným priestorom

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

2.1.18 Stoličky

2.1.18 Stoličky

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

2.1.15 Regále

2.1.15 Regále

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

2.1.14 Pracovný/kancelársky stôl

2.1.14 Pracovný/kancelársky stôl

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

4.3.1 Tvorba metodík, vzdelávacích modulov, učebných pomôcok

4.3.1 Tvorba metodík, vzdelávacích modulov, učebných pomôcok

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

5.4.1 Nájom pristorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.5.2 Školiaci materiál a potreby

5.5.2 Školiaci materiál a potreby

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

5.5.3. Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Služobné cesty

Služobné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pravocník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

5.1.19 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

5.1.19 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administarívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
1,284 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odovody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odovody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetenciíí 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetenciíí 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetenciíí 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetenciíí 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetenciíí 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetenciíí 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetenciíí 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetenciíí 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odovdy

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

2.1.1 Počítač do učebne

2.1.1 Počítač do učebne

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,990 €
Schválené na preplatenie
2,990 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

2.1.2 Notebook pre odborný personál

2.1.2 Notebook pre odborný personál

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
1,938 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

2.1.5 Bezpečnostný softvér (antivírus)

2.1.5 Bezpečnostný softvér (antivírus)

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

2.1.4 Softvér - kancelársky balík (komerčné využitie)

2.1.4 Softvér - kancelársky balík (komerčné využitie)

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

2.1.3 Softvér - kancelársky balík (nekomerčné využitie)

2.1.3 Softvér - kancelársky balík (nekomerčné využitie)

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

2.1.1 Počítač do učebne.

2.1.1 Počítač do učebne.

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

2.1.2 Notebook pre odborný personál.

2.1.2 Notebook pre odborný personál.

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odovdy

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3-odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3-odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

4.2.1 Služobné cesty

4.2.1 Služobné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.2.1 Služobné cesty

5.2.1 Služobné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Ján Žitniak/5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Ján Žitniak/5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

4.1. 1 Metodik 1

4.1. 1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

5.1.5 lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií - odvody

5.1.2 Lektory jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

3.1.6 Manažer monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Pojektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

5.1.4 lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a pdonikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

5.1.6 lektor jazykových kompetecií 3 - odvody

5.1.6 lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Mária Pipová/4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

5.1.5. Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

5.5.2 Školiaci materiál a potreby

5.5.2 Školiaci materiál a potreby

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

5.5.3 Občerstvenie

5.5.3 Občerstvenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

2.1.7 Projektor

2.1.7 Projektor

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

2.1.6 Multifunkčné kopírovacie zariadenie

2.1.6 Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

5.4.2 Grafické spracovanie a tlač publikácie

5.4.2 Grafické spracovanie a tlač publikácie

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

5.1.22 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 4

5.1.22 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetecií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetecií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

5.1.6 lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér-odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér-odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1- odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1- odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

5.1.15 Lektor digitálnych zručností 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

5.1.6 lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

5.1.5 lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

5.1.2 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

5.1.1 Lektor jazykových kompetencií 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

5.1.23 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 5

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
-
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

5.1.5 lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

5.4.5 Inzercia

5.4.5 Inzercia

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

5.4.5 Inzercia

5.4.5 Inzercia

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

5.4.5 Inzercia

5.4.5 Inzercia

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

5.5.2 Školiaci materiál a potreby

5.5.2 Školiaci materiál a potreby

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
1,985 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

3.1.6 Manžér monitorovania - odvody

3.1.6 Manžér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

3.1.5 Manžér monitorovania

3.1.5 Manžér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
16.12.2019
Názov

5.1.119 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

5.1.119 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

5.1.17 Lektor jazykových kompetencií 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
683 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

5.1.119 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

5.1.119 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

5.1.119 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

5.1.119 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

5.1.21 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

5.1.20 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

5.1.4 Lektor jazykových kompetencií 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

5.1.3 Lektor jazykových kompetencií 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
683 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.08.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2018
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
23.01.2020
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie a iniciatívnosť a podnikavosť 1- odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie a iniciatívnosť a podnikavosť 1- odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie a iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie a iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.2 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie Iniciatívnosť a podnikavosť 1- odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1-odvody

5.1.17 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciativnosť a podnikavosť 2

5.1.18 Lektor pre kompetencie iniciativnosť a podnikavosť 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

5.1.16 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

5.1.19 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

5.1.19 Lektor pre kompetencie iniciatívnosť a podnikavosť 2 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

3.1.3 Hlavný finančný manažér - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

5.1.6 Lektor jazykových kompetencií 3 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

5.1.5 Lektor jazykových kompetencií 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.2 Hlavný finančný manažér

3.1.2 Hlavný finančný manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

5.1.9 Lektor digitálnych zručností 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

5.1.7 Lektor jazykových kompetencií 4

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

5.1.8 Lektor jazykových kompetencií 4 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

5.1.10 Lektor digitálnych zručností 1 - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

3.1.6 Manažér monitorovania - odvody

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

3.1.5 Manažér monitorovania

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

3.1.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

4.1.2 Metodik 2

4.1.2 Metodik 2

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

3.1.4 Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

4.1.3 Metodik 3

4.1.3 Metodik 3

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

4.1.1 Metodik 1

4.1.1 Metodik 1

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

5.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.08.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

4.2.1 Tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.2.1 Služobné cesty

5.2.1 Služobné cesty

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

4.4.1 Nájom priestorov

4.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

5.4.1 Nájom priestorov

5.4.1 Nájom priestorov

Vlastník dokladu
MEGA Education, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

MEGA Education, s. r. o.

Suma celkom
1,507 €
Vrátená suma
1,507 €
Suma na vymáhanie
1,507 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
MEGA Education, s. r. o.
IČO
35961180
Názov
IKEA Bratislava, s.r.o.
IČO
35849436
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
OMOSS spol. s r.o.
IČO
36390151
Názov
Internet Mall Slovakia s.r.o.
IČO
35950226
Názov
Z + M servis a. s.
IČO
44195591
Názov
Tempo Kondela, s.r.o
IČO
36409154
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
NAY a.s.
IČO
35739487
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Mgr. Roman Mojš
IČO
43701302
Názov
Grappastudio s.r.o.
IČO
46970371
Názov
DREVONA MARKET s. r. o.
IČO
50443003
Názov
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.
IČO
35909790
Názov
EMIS-EM, s.r.o.
IČO
36408336
Názov
Estilofina s.r.o.
IČO
50594478
Názov
TERNO real estate s.r.o.
IČO
50020188
Názov
Dolphin Slovakia, s.r.o.
IČO
35784776
Názov
Mgr. Petra Pálfyová
IČO
50776878
Názov
Tesco Stores SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
ISTRO-REALIS, s.r.o.
IČO
35751606
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
KNUT & KNUT s. r. o.
IČO
46168729
Názov
GRAND, s.r.o.
IČO
36377619
Názov
KORUNA s.r.o.
IČO
36379450
Názov
VIX RESTAURANT, spol. s r.o.
IČO
31625975
Názov
MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
IČO
31343651
Názov
Ing. Ján Strapec OXICO
IČO
11667958
Názov
TAVROS a.s.
IČO
36369837
Názov
TESCO STORES SR, a.s.
IČO
31321828
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.