Popis projektu

Predmetom projektu je realizácia nasledovných aktivít:

- pre záujmové územie-obec Pata na parcele č, ktorá je vo vlastníctve obce, 

akotraktor, traktorový príves, čelný nakladač s príslušenstvom, štiepkovač, manipulačné vozíky, váha a kontajnery

(informačný deň, letáky, anketa, inzercia v médiách) 

Havným cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec  a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch spolu s čiastkovými cieľmi, ako podpora trvalo udržateľného ekologického rozvoja, zabránenie vývozu odpadu na nepovolené skládky, zníženie množstva KO ukladaných na skládky odpadov a príspevok ku komplexnému systému nakladania s KO.

Realizácia projektu prispeje k naplneniu merateľných ukazovateľov:

- Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 362,92 t/rok

- Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 362,92 t/rok

- Počet zrealizovaných informačných aktivít:5

- Počet osôb zapojených do informačných aktivít:2500

Viac
Subjekt
Obec Pata
Miesta realizácie
Pata
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2014 - 01.11.2018
Celková suma
368,432 €
Vlastné zdroje
18,422 €
Vyčerpané z projektu
367,998 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
26.01.2017
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Informačné aktivity ako súčasť investič…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
13.03.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
28.08.2018
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.08.2014
Skutočný začiatok
28.08.2014
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
29.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
2500,0 (počet)
Cieľ
2500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
362,92 (t/rok)
Cieľ
362,92 (t/rok)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
371,18 (t/rok)
Cieľ
362,92 (t/rok)
Naposledy aktualizované
26.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Traktor

Dopravné a prípojné zariadenia pre podporu triedeného zberu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač a drvič

Dopravné a prípojné zariadenia pre podporu triedeného zberu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktorový príves

Dopravné a prípojné zariadenia pre podporu triedeného zberu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktorový príves

Dopravné a prípojné zariadenia pre podporu triedeného zberu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač a drvič

Dopravné a prípojné zariadenia pre podporu triedeného zberu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
-
Názov

Traktor

Dopravné a prípojné zariadenia pre podporu triedeného zberu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,200 €
Schválené na preplatenie
34,200 €
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený

Kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený

Kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
-
Názov

Čelný nakladač

Čelný nakladač

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čelný nakladačq

Čelný nakladač

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
13,800 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Čelný nakladačq

Čelný nakladač

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
13,800 €
Realizácia
-
Názov

Plošinová váha

Kontajnery+Manipulačná technika

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stohovací a vrecový vozík

Kontajnery+Manipulačná technika

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nízkozdvižný vozík s váhou

Kontajnery+Manipulačná technika

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený na hákový nakladač

Kontajnery+Manipulačná technika

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený

Kontajnery+Manipulačná technika

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner zatvorený

Kontajnery+Manipulačná technika

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,443 €
Schválené na preplatenie
275,443 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,877 €
Schválené na preplatenie
275,443 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
664 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Leták

Leták

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

Leták

Leták

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
3,990 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
06.06.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Plagát

Plagát

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

Plagát

Plagát

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Inzercia - Trnavské ECHO

Inzercia - Trnavské ECHO

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2018
Názov

Inzercia - Trnavské ECHO

Inzercia - Trnavské ECHO

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
19.05.2017
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
838 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2018
Názov

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2018
Názov

Guľôčkové pero

Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Kľúčenka so žetónom

Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Poznámkový blok

Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Guľôčkové pero

Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Kľúčenka so žetónom

Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Poznámkový blok

Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

plošinová váha

Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
1,257 €
Realizácia
29.12.2018
Názov

stohovací vozík

Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
29.12.2018
Názov

paletovací vozík

Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
29.12.2018
Názov

kontajner otvorený

Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
2,130 €
Realizácia
29.12.2018
Názov

vaňový kontajner

Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
29.12.2018
Názov

vaňový kontajner

Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
29.12.2018
Názov IČO
Názov
Obec Pata
IČO
00306126
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
TRIUS FINANCE, s.r.o.
IČO
36699993
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Názov
Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.
IČO
34135057
Názov
MANNET spol. s r.o.
IČO
36227552
Názov
CreoCom, s.r.o.
IČO
36691836
Názov
Marián Baláž JAMA
IČO
43500838
Názov
PARDON TT, s.r.o.
IČO
36717614
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.