Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie publicity, informovania a podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP VaI 2019-2020“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je zabezpečenie informovania a publicity a zároveň podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP VaI formou informačných a podporných aktivít v rámci publicity a vzdelávania.

Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2020
Celková suma
3,657,424 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
600,023 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Zabezpečenie informovania,…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
19.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov
Aktivita 2 - Zabezpečenie informovania,…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
19.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
793,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reklamná kampaň 01/2020 MRR

Faktúra č. 20240858

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

Reklamná kampaň 01/2020 VRR

Faktúra č. 20240858

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 24.12.-31.12.2019 VRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2019003439

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 24.12.-31.12.2019 MRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2019003439

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.02.2020 - 29.02.2020 VRR

Faktúra Číslo 5200176

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.02.2020 - 29.02.2020 MRR

Faktúra Číslo 5200176

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.01.2020 - 31.01.2020 VRR

Faktúra Číslo 5200071

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.01.2020 - 31.01.2020 MRR

Faktúra Číslo 5200071

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 1.12.-23.12.2019 VRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2019003438

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 1.12.-23.12.2019 MRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2019003438

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Kampaň OP VaI 20s Február 2020 VRR

FAKTÚRA č. 4120020001

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Kampaň OP VaI 20s Február 2020 MRR

FAKTÚRA č. 4120020001

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Kampaň " OP výskum a inovácie " 20s Január 2020 VRR

FAKTÚRA č. 4120010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Kampaň " OP výskum a inovácie " 20s Január 2020 MRR

FAKTÚRA č. 4120010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Kampaň " OP výskum a inovácie " 20s December 2019 VRR

FAKTÚRA č. 4119120014

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Kampaň " OP výskum a inovácie " 20s December 2019 MRR

FAKTÚRA č. 4119120014

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 11/2019 VRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2019003159

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 11/2019 MRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2019003159

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Kampaň " OP výskum a inovácie " 20s November 2019 VRR

FAKTÚRA č. 4119110009

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Kampaň " OP výskum a inovácie " 20s November 2019 MRR

FAKTÚRA č. 4119110009

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 01/2020 VRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2020000123

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 01/2020 MRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2020000123

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

Reklamná kampaň 11/2019 VRR

Faktúra č. 19244928

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Reklamná kampaň 11/2019 MRR

Faktúra č. 19244928

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Reklamná kampaň 02/2020 VRR

Faktúra č. 20240867

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Reklamná kampaň 02/2020 MRR

Faktúra č. 20240867

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 02/2020 VRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2020000252

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

zabezpečenie televízneho vysielania 02/2020 MRR

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTÚRA 2020000252

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Reklamná kampaň 12/2019 VRR

Faktúra č. 20240182

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Reklamná kampaň 12/2019 MRR

Faktúra č. 20240182

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.12.2019 - 31.12.2019 VRR

Faktúra Číslo 5191371

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.12.2019 - 31.12.2019 MRR

Faktúra Číslo 5191371

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

vysielanie reklamy v období 01.11.2019 - 30.11.2019 VRR

Faktúra Číslo 5191186

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

vysielanie reklamy v období 01.11.2019 - 30.11.2019 MRR

Faktúra Číslo 5191186

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nástenný kalendár OP VaI - VRR

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nástenný kalendár OP VaI - MRR

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
1,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Leták OP ĽZ Výzva v kocke 2

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Leták OP ĽZ Výzva v kocke 2

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Leták OP ĽZ Výzva v kocke 1

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Leták OP ĽZ Výzva v kocke 1

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nástenný kalendár OP ĽZ

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
1,838 €
Schválené na preplatenie
1,838 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nástenný kalendár OP ĽZ

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nálepka pre kód ITMS OP ĽZ

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nálepka pre kód ITMS OP ĽZ

Faktúra 21912770 DOLIS GOEN

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

nádoba na potraviny s vidličkou a nádova na dresing OP VaI - VRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP ĽZ/VaI - VRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP VaI - VRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

papierova taška modrá s otvorom na dlhšej strane OP VaI - VRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

papierova taška modrá s otvorom na dlhšej strane OP VaI - MRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP VaI - MRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP ĽZ/VaI - MRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

nádoba na potraviny s vidličkou a nádova na dresing OP VaI - MRR

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP ĽZ/VaI

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP ĽZ

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

klučenka s čistiacou utierkou OP LZ

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

optická myš bezdrôtova Sinuo/ čierna / OP LZ

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP ĽZ/VaI

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

klučenka s čistiacou utierkou OP LZ

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

optická myš bezdrôtova Sinuo/ čierna / OP LZ

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

vizitky - vzor OP ĽZ

Faktúra číslo 1320190031 Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

XP190889/01 - 18.10.2019 Piatok PRAVDA - 1 cm2 farba celoslovensky - VRR

Faktúra č. 1131901319

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

XP190889/01 - 18.10.2019 Piatok PRAVDA - 1 cm2 farba celoslovensky - MRR

Faktúra č. 1131901319

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

inzeráty uverejnené v denníku Hospodárske noviny pod číslom HN16834 - VRR

Faktúra č. 21901042

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

inzeráty uverejnené v denníku Hospodárske noviny pod číslom HN16834 - MRR

Faktúra č. 21901042

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Inzerát Trend 1/2h 6x v dátumoch 24.7.2019 - 4.9.2019 - VRR

Faktúra č. 4021905931

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Inzerát Trend 1/2h 6x v dátumoch 24.7.2019 - 4.9.2019 - MRR

Faktúra č. 4021905931

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

zabezpečenie informačnej kampane OPVaI formou web bannerov. Inzercia zverejnená na portáli www.parlamentné listy.sk - VRR

FAKTÚRA č. 190100034

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

zabezpečenie informačnej kampane OPVaI formou web bannerov. Inzercia zverejnená na portáli www.parlamentné listy.sk - MRR

FAKTÚRA č. 190100034

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Inzercia BP201614/001 - sme.sk-9/2020 - 970x250_1 mil. a viac zobrazení_PC_Sekcia, Názov: Boj proti pandémii COVID-19 VRR

Faktúra - daňový doklad č.: 2023101731

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Inzercia BP201614/001 - sme.sk-9/2020 - 970x250_1 mil. a viac zobrazení_PC_Sekcia, Názov: Boj proti pandémii COVID-19 MRR

Faktúra - daňový doklad č.: 2023101731

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

tlačoviny - VRR

Faktúra číslo: 22011507

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

tlačoviny - MRR

Faktúra číslo: 22011507

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
3,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Programátorské prace webu www.opvai.sk - VRR

Faktúra č. 202002311

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
ActivIT, s.r.o.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Programátorské prace webu www.opvai.sk - MRR

Faktúra č. 202002311

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
ActivIT, s.r.o.
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Občerstvenie Info seminár OPII zo dňa 26.8.2020 a 28.8.2020 -MRR

Faktúra č. 202000020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Občerstvenie Info seminár OPII zo dňa 26.8.2020 a 28.8.2020 -VRR

Faktúra č. 202000020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Reprezentačný tovar - propagačné a športové predmety - MRR

Faktúra č. 1320200081

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Reprezentačný tovar - propagačné a športové predmety - VRR

Faktúra č. 1320200081

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Diáre A5 - Print - Strom - VRR

Faktúra č. 1320200360

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Diáre A5 - Print - Strom - MRR

Faktúra č. 1320200360

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

publicitné tovary - VRR

Faktúra číslo: 22012277

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

publicitné tovary - MRR

Faktúra číslo: 22012277

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
ActivIT, s.r.o.
IČO
36043532
Názov
DOLIS GOEN, s.r.o.
IČO
35732431
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Parlamentné listy SK, s.r.o.
IČO
48085090
Názov
VIDEX s.r.o.
IČO
46963146
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.