Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy  na Bitúnkovej ulici v Nových Zámkoch.

Budova bola postavená v roku 1985. Obvodové konštrukcie sú pôvodné a neprešli rekonštrukciou zahŕňajúcu zlepšenie tepelno-technických parametrov. Vzhľadom k dobe výstavby už konštrukcie nespĺňajú požiadavky súčasných noriem a .

Za roky 2013 – 2015 predstavovali celkové priemerné ročné náklady na energie výšku 19 426,90 € (v cenách za rok 2015) pri priemerných energetických vstupoch za sledované obdobie v objeme 233,16 MWh.

Projekt sleduje zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy prostredníctvom zateplenia plášťa a strechy budovy, výmenou pôvodných výplní otvorov, inštaláciou vzduchotechnických jednotiek s rekuperáciou tepla a výmenou vykurovacích telies za nové.      

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla bude znížený z 0,66 na 0,24 W/(m2.K), čo predstavuje úsporu o 63,64%. Potreba tepla na vykurovanie klesne zo 199 098 na 55 822 kWh/rok, čo predstavuje úsporu o 71,96%. Spotreba energie na vykurovanie klesne z 205 629 kWh/rok na 57 654 kWh/rok, čo predstavuje úsporu 71,96%. V oblasti zníženia emisií klesne produkcia CO o 36,42% a produkcia CO2 o 71,27%.

Po realizácii opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy bude dosiahnutá pre vykurovanie energetická trieda B (zo súčasnej triedy D). Pre celkovú potrebu energie bude dosiahnutá energetická trieda B (zo súčasnej triedy E). Potreba energie celkovej primárnej klesne zo súčasných 222,35 kWh/(m2.a), čo predstavuje energetickú triedu D, na 65,40 kWh/(m2.a), čím bude dosiahnutá .

Budova materskej školy bude po realizácii stavebno-technických úprav, ktoré sú predmetom daného projektu, spĺňať požiadavky .

Viac
Subjekt
Mesto Nové Zámky
Miesta realizácie
Nové Zámky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.10.2019
Celková suma
827,190 €
Vlastné zdroje
41,359 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,512 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2090,0 (m2)
Cieľ
1971,44 (m2)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
67,5407 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
233,1626 (MWh/rok)
Cieľ
233,1626 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
165621,9207 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
338806,88 (kWh/rok)
Cieľ
324102,7039 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
217951,5941 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,0307 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 04,05,06/2019

Dohoda Ing. Višňovská (mzda 04,05,06/2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 04,05,06/2019

Dohoda Ing. Višňovská (mzda 04,05,06/2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu MŠ Bitúnková, NZ

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie energetického auditu budovy

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra MŠ Bitúnková - vypracovanie projekt. dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis vykonaných prác zo dňa 2.9.2019

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 1

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

MŠ Bitúnková - stavebné práce, súpis prác 2

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 11,12/2018

Dohoda Ing. Višňovská (mzda 11,12/2018)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 11,12/2018

Dohoda Ing. Višňovská (mzda 11,12/2018)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Výkon činnosti stavebného dozoru MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu po zateplení objektu MŠ Bitúnková

Energetický certifikát po obnove objektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu po zateplení objektu MŠ Bitúnková

Energetický certifikát po obnove objektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu po zateplení objektu MŠ Bitúnková

Energetický certifikát po obnove objektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu po zateplení objektu MŠ Bitúnková

Energetický certifikát po obnove objektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 07,08,09/2019

Dohoda Ing. Višňovská (mzda 07,08,09/2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 07,08,09/2019

Dohoda Ing. Višňovská (mzda 07,08,09/2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Vyhotovenie a osadenie veľkoplošného pútača MŠ Bitúnková

Dočasný info pútač projektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Vyhotovenie a osadenie veľkoplošného pútača MŠ Bitúnková

Dočasný info pútač projektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Stála info tabuľa projektu MŠ Bitúnková

Stála info tabuľa projektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Stála info tabuľa projektu MŠ Bitúnková

Stála info tabuľa projektu MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Publikovanie článku o projekte

Publikovanie článku o projekte MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Publikovanie článku o projekte

Publikovanie článku o projekte MŠ Bitúnková

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 01,02,03/2019

Dohoda Ing. Višňovská (01,02,03/2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Personálne náklady manažér projektu čerpanie 01,02,03/2019

Dohoda Ing. Višňovská (01,02,03/2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
Mesto Nové Zámky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Nové Zámky

Suma celkom
1,512 €
Vrátená suma
1,512 €
Suma na vymáhanie
1,512 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Nové Zámky
IČO
00309150
Názov
Mediachain, s.r.o.
IČO
44704852
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Ervín Recska
IČO
32425635
Názov
ECOTEN s. r. o.
IČO
50250299
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
M-INOX, s.r.o.
IČO
45236887
Názov
PER – FEKT land services, s.r.o.
IČO
47704993
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.