Popis projektu

Projekt vychádza z Ročných  komunikačných  plánov na roky 2021-2023 (RKP) ako základných realizačných rámcov pre Komunikačnú stratégiu OPTP na programové obdobie 2014-2020 a jeho aktivity zohľadňujú špecifiká a potreby jednotlivých cieľových skupín.

V rámci Komunikačnej stratégie pre Partnerskú dohodu 2014-2020 sú zadefinované tri cieľové skupiny a ich segmenty z hľadiska komunikovaných informácií - široká verejnosť, odborná verejnosť spolu s médiami a subjektami podieľajúcimi sa na implementácii EŠIF a oprávnení prijímatelia OPTP.

Široká verejnosť

V rámci napĺňania ročných komunikačných plánov na roky 2021 a 2022 boli, a pre rok 2023 aj  budú, realizované pre  širokú verejnosť  rôzne súťaže a aktivity  napr.  

Širokej verejnosti sú určené aj  súťaže vyhlasované a spravované prostredníctvom sociálnych sietí Facebook https://www.facebook.com/euvsr/, Instagram www.instagram.com/eufondysr, ktoré Úrad vlády SR  ako prijímateľ projektu vytvoril a spravuje špeciálne  pre účely  komunikácie  a informovanosti o úlohe EÚ. Zviditeľňovanie pomoci a podpory z EŠIF prebieha aj prostredníctvom stránky www.partnerskadohoda.gov.sk.

Odborná verejnosť

Odbornej verejnosti boli venované aj semináre , seminár, séria webinárov s názvomči pripravovaný seminár

Projekt pokrýva aj finančné náklady na roky 2021-2023 vyplývajúce z oprávnenie používať spravodajské servisy agentúr TASR a SITA ako zdroj informácií a sprístupnenie servisov agentúr na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

Oprávnení prijímatelia OPTP

Zasadnutia sú pravidelné stretnutia zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov implementujúcich operačné programy v rámci EŠIF, zástupcov CKO, CO, ÚV SR/odboru informovanosti a publicity, SO, zástupcov gestorov horizontálnych princípov ako aj OCKÚ OLAF. Pracovná skupina pre informovanie  a komunikáciu  sa  počas  doby trvania  realizácie projektu stretne celkovo 7x.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2023
Celková suma
60,423 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít Ročných komunikačnýc…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR 01_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 01_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívane spravodajského servisu TASR 04_2021

Poskytovanie, odber a využívane spravodajských servisov TASR 04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Seminár "Základné dokumenty a právne predpisy v PO 2014-2020 z pohľadu efektívnosti, riadenia, komunikácie a publicity", 8.12.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Seminár "Základné dokumenty a právne predpisy v PO 2014-2020 z pohľadu efektívnosti, riadenia, komunikácie a publicity", 8.12.2022, ÚZ Hotel Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Seminár "Aspekty implementácie eurofondov PO 2014-2020 z pohľadu publicity a zviditeľnenia", 6.9.2021, Úrad vlády SR

Seminár "Aspekty implementácie eurofondov PO 2014-2020 z pohľadu publicity a zviditeľnenia", 6.9.2021, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Seminár "Aspekty implementácie eurofondov PO 2014-2020 z pohľadu publicity a zviditeľnenia", 6.9.2021, Úrad vlády SR

Seminár "Aspekty implementácie eurofondov PO 2014-2020 z pohľadu publicity a zviditeľnenia", 6.9.2021, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 01_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 01_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 02_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 02_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 03_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 03_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 04_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 05_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 05_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 06_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 06_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 07_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 07_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 08_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 08_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 09_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 09_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 10_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 10_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 11_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 11_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 12_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov SITA 12_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 05_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 05_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 06_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 06_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 07_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 07_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 08_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 08_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 09_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 09_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 10_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 10_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 11_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 11_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 12_2021

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 12_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

Poskytovanie, odber a využívane spravodajského servisu TASR 02_2021

Poskytovanie, odber a využívane spravodajských servisov TASR 02_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Poskytovanie, odber a využívane spravodajského servisu TASR 03_2021

Poskytovanie, odber a využívane spravodajských servisov TASR 03_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Zasadnutie PSpIK, 28.6.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Zasadnutie PSpIK, 28.6.2022, ÚZ Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Zasadnutie PSpIK, 28.6.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Zasadnutie PSpIK, 28.6.2022, ÚZ Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Seminár "Implementácia EŠIF, efektívna a účinná komunikácia v PO 2014-2020, 25.10.2021, ÚZ Hotel Bôrik

Seminár "Implementácia EŠIF, efektívna a účinná komunikácia v PO 2014-2020", 25.10.2021, ÚZ Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Seminár "Implementácia EŠIF, efektívna a účinná komunikácia v PO 2014-2020, 25.10.2021, ÚZ Hotel Bôrik

Seminár "Implementácia EŠIF, efektívna a účinná komunikácia v PO 2014-2020", 25.10.2021, ÚZ Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Rezervný fond solidarity

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č.10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č.10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č.10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č.10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č.10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č. 1/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č. 1/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Starobné poistenie

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č. 1/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č. 1/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Poistné do VŠZP

Sumarizačný hárok - účtovný doklad č. 1/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Zasadnutie PSpIK, 1.12.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Zasadnutie PSpIK, 1.12.2022, ÚZ Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Zasadnutie PSpIK, 1.12.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Zasadnutie PSpIK, 1.12.2022, ÚZ Úradu vlády SR, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Fast Plus_Nákup IT techniky_ceny do súťaží

Fast Plus_Nákup IT techniky_ceny do súťaží

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Zasadnutie PSpIK zo dňa 24.11.2023, Úrad vlády SR

Zasadnutie PSpIK zo dňa 24.11.2023, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Zasadnutie PSpIK zo dňa 20.06.2023, Úrad vlády SR

Zasadnutie PSpIK zo dňa 20.06.2023, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

ALZA_Nákup outdoorových kamier_ceny do súťaží

ALZA_nákup outdoorových kamier_ceny do súťaží

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 10/2021

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SH_účtovný doklad č. 01/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 12/2022

Sumarizačný hárok- osobné výdavky_účtovný doklad č. 12/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 03/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 04/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 05/2022

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_účtovný doklad č. 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nákup outdoorových kamier - ceny do súťaží

Nákup outdoorových kamier - ceny do súťaží

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Seminár "Základné dokumnety a právne predpisy v PO 201-2020 s PO 2021-2027 z pohľadu efektívneho riadenia, komunikácie a publicity" 8.12.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Seminár "Základné dokumenty a právne predpisy v PO 201-2020 s PO 2021-2027 z pohľadu efektívneho riadenia, komunikácie a publicity" 8.12.2022, ÚZ Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Prenájom reklamných citylightových plôch ku kampani "Deň Európy 2022"_nákupné centrá

Prenájom reklamných citylightových plôch ku kampani "Deň Európy 2022"_nákupné centrá

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Nákup IT Techniky - ceny do súťaží

Nákup IT Techniky - ceny do súťaží

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom reklamných citylightových plôch ku kampani "Deň Európy 2022"

Prenájom reklamných citylightových plôch kampane "Deň Európy 2022"_zastávky MHD

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Nákup a dodanie reklamných predmetov s potlačou

Nákup a dodanie reklamných predmetov s potlačou

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Citylightová kampaň "Deň Európy 2023"

Citylightová kampaň "Deň Európy 2023"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Reklamno propagačné predmety "Príklady dobrej praxe"

Reklamno propagačné predmety "Príklady dobrej praxe"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
FAST PLUS, spol. s r.o.
IČO
35712783
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
ANATEX
IČO
36650641
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
BigMedia, spol. s r.o.
IČO
43999999
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.