Realizácia informačných aktivít v rámci Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Pokračovanie programového obdobia 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže rovnako ako v uplynulých rokoch použiť na zlepšovanie kvality života regiónov v mnohých oblastiach. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt „Realizácia informačných aktivít v rámci Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na rok 2019“ vedie k zvýšeniu povedomia obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondoch prostredníctvom vydávaných tlačovín: časopisov a jeného duruhu informačnej publikácie. Celkovo pôjde o 6 druhov plánovaných publikácií v rámci projektu s distribúciou do všetkých regiónov SR. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
75,100 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
75,100 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie tlače časopisu Eurokompas,…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Časopis Eurokompas č. 2/2019

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Časopis Eurokompas č. 1/2019

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Časopis Eurokompas č. 3/2019

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Eurokompas PRÍLOHA 2019

Faktúra za návrh, tlač a dodanie Prílohy časopisu Eurokompas 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Časopis Eurokompas č.4/2019

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

Publikácia ÚV SR 2019

Faktúra za publikáciu ÚV SR 2019 - realizované projekty financované z EŠIF v rámci PO 2014-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,400 €
Schválené na preplatenie
15,400 €
Realizácia
18.12.2019
Názov IČO
Názov
Stredná odborná škola polygrafická
IČO
00894915
Názov
M KREO, s.r.o.
IČO
43979033
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.