Popis projektu

Projekt je orientovaný na realizáciu viacerých formálnych a neformálnych pracovných stretnutí a podujatí v podmienkach SR za účasti zástupcov inštitúcií EÚ, členských štátov EÚ, krajín V4, OECD a relevantných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, akademickej sféry, profesijných združení, mimovládnych a iných organizácií SR. Vzhľadom na uvedené sa budú organizovať zasadnutia,pracovné stretnutia, podujatia, workshopy, konferencie a semináre za účelom zabezpečovania úspešného procesu implementácie politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 - 2020, hodnotenia programového obdobia 2007-2013 a prípravy nového progromového obdobia 2020+, ako aj výmeny skúsenosti a dobrej praxe v tejto oblasti. Zároveň bude zabezpečená efektívna koordinácia z centrálnej úrovne vo vzťahu k RO a SO v rámci systému riadenia EŠIF s cieľom zabezpečenia efektívnej a účinnej implementácie operačných programov. Ukončenie realizácie aktivít projektu je plánované do 31.12.2018. Miestom realizácie aktivít projektu je celé územie SR. Požadovaná výška NFP je 300 000 EUR. Merateľným ukazovateľom projektu je: Počet zrealizovaných podujatí.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2018
Celková suma
300,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
241,943 €
Nezrovnalosti
165 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, work…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
43,0 (počet)
Cieľ
85,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stravovacie služby - Obed

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Prenájom parkovacích miest

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Stravovacie služby - coffee break 2x

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom techniky

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom komerčných miestností Wilson a techniky

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby - Obed

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom parkovacích miest

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom komerčných miestností Wilson a techniky

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Prenájom techniky

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Stravovacie služby - coffee break 2x

Faktúra Hotel Loft

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Pohostenie za mesiac 9/2016 z 29.9.2016

Faktúra ÚV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

Pohostenie za mesiac 9/2016 z 22.9.2016

Faktúra ÚV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

Pohostenie za mesiac 9/2016 z 22.9.2016

Faktúra ÚV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Pohostenie za mesiac 9/2016 z 29.9.2016

Faktúra ÚV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 15.-16.septembra 2016

Faktúra Mertel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,300 €
Schválené na preplatenie
104,300 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 15.-16.septembra 2016

Faktúra Mertel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,300 €
Schválené na preplatenie
104,300 €
Realizácia
-
Názov

Tlmočnícke zariadenie pre 1 jazykový kanál, 25 účastníckych prijímačov, 3 bezdrôtové mikrofóny, ozvučenie, obsluha a doprava

Faktúra Kongresy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Tlmočnícke zariadenie pre 1 jazykový kanál, 25 účastníckych prijímačov, 3 bezdrôtové mikrofóny, ozvučenie, obsluha a doprava

Faktúra Kongresy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
-
Názov

Služby spojené so zabezpečením zasadnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti v Bratislave v dňoch 02.-03.10 2016

Faktúra Mega Education

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,896 €
Schválené na preplatenie
15,896 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Služby spojené so zabezpečením zasadnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti v Bratislave v dňoch 02.-03.10 2016

Faktúra Mega Education

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,896 €
Schválené na preplatenie
15,896 €
Realizácia
-
Názov

Pohostenie Ž:542/24.11.2016 - Pracovné stretnutie

Faktúra ÚV SR - catering 24.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Pohostenie Ž:542/24.11.2016 - Pracovné stretnutie

Faktúra ÚV SR - catering 24.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie cateringu - Koordinačná porada 14.2.2017

Faktúra UZ Bôrik - catering 14.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Zabezpečenie cateringu - Koordinačná porada 14.2.2017

Faktúra UZ Bôrik - catering 14.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
-
Názov

Catering pre zabezpečenie rokovania - Pracovná skupina 2020+ 23.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - Pracovná skupina 2020+ 23.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,377 €
Schválené na preplatenie
2,377 €
Realizácia
-
Názov

Catering pre zabezpečenie rokovania - Pracovná skupina 2020+ 23.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - Pracovná skupina 2020+ 23.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,377 €
Schválené na preplatenie
2,377 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - NMV 12.12.2016

Faktúra UZ Bôrik - NMV 12.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - NMV 12.12.2016

Faktúra UZ Bôrik - NMV 12.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
-
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie - workshop 30.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - workshop k elektronickej komunikácií 30.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
-
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie - workshop 30.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - workshop k elektronickej komunikácií 30.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Pohostenie Ž:583/09.12.2016 - Koordinačná porada

Faktúra ÚV SR - catering 9.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Pohostenie Ž:583/09.12.2016 - Koordinačná porada

Faktúra ÚV SR - catering 9.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - OECD 23.2.2017

Faktúra UZ Bôrik - worshop OECD 23.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - OECD 23.2.2017

Faktúra UZ Bôrik - worshop OECD 23.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - Školenie 19.12.2016

Faktúra UZ Bôrik - Školenie 19.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,391 €
Schválené na preplatenie
2,365 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - Školenie 19.12.2016

Faktúra UZ Bôrik - Školenie 19.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,391 €
Schválené na preplatenie
2,391 €
Realizácia
-
Názov

Technika na tlmočenie - Lexman 1.2.2017

Faktúra Lexman EU s.r.o. - Tlmočenie 1.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
01.08.2017
Názov

Technika na tlmočenie - Lexman 1.2.2017

Faktúra Lexman EU s.r.o. - Tlmočenie 1.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - pracovné stretnutie s EU 3.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - Joint work 3.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
2,656 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby a tech. zabezpečenie - pracovné stretnutie s EU 3.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - Joint work 3.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
2,656 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

stravovacie služby - rezortná skupiny PS 28.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - zasadnutie rezortnej skupiny PS 28.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

stravovacie služby - rezortná skupiny PS 28.3.2017

Faktúra UZ Bôrik - zasadnutie rezortnej skupiny PS 28.3.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

catering

Catering a prenájom priestorov na pracovné stretnutie s EK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Prenájom konferenčných priestorov s technikov

Catering a prenájom priestorov na pracovné stretnutie s EK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
2,129 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Prenájom konferenčných priestorov s technikov

Catering a prenájom priestorov na pracovné stretnutie s EK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
2,129 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

catering

Catering a prenájom priestorov na pracovné stretnutie s EK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra - Úvodné stretnutie k iniciatíve EK pre zaostalé regióny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra - Úvodné stretnutie k iniciatíve EK pre zaostalé regióny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Faktúra - Úvodné stretnutie k iniciatíve EK pre zaostalé regióny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra - Úvodné stretnutie k iniciatíve EK pre zaostalé regióny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Faktúra - Úvodné stretnutie k iniciatíve EK pre zaostalé regióny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra - Úvodné stretnutie k iniciatíve EK pre zaostalé regióny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
-
Názov

Kvetinová výzdova

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

Kvetinová výzdova

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,950 €
Schválené na preplatenie
3,950 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Medzinárodná konferencia MEAT kritéria vs. najnižšia cena

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
-
Názov

Storno poplatok

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby - catering

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom miestnosti

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hotel ubytovanie

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Daň za ubytovanie

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technika

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby - catering

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,964 €
Schválené na preplatenie
6,964 €
Realizácia
-
Názov

Hotel ubytovanie

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
3,460 €
Realizácia
-
Názov

Technika

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
1,779 €
Realizácia
-
Názov

Daň za ubytovanie

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

Storno poplatok

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom miestnosti

Faktúra - Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 3 zasadnutia NMV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

Technika

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obed

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Coffee break 2

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Coffee break 1

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Technika

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

Coffee break 1

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
-
Názov

Coffee break 2

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
-
Názov

Obed

Faktúra - Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní na stavebné práce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Koordinačná porada

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Koordinačná porada

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Koordinačná porada

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Koordinačná porada

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Koordinačná porada

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Koordinačná porada

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Politika súdržnosti EÚ - skúsenosti a perpektíva

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
2,275 €
Realizácia
-
Názov

Kvetinová výzdoba

Zabezpečenie konferencie "Slovensko na ceste k smart cities"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Zabezpečenie konferencie "Slovensko na ceste k smart cities"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,428 €
Schválené na preplatenie
4,428 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Zabezpečenie konferencie "Slovensko na ceste k smart cities"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Zabezpečenie konferencie "Slovensko na ceste k smart cities"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Medzinárodná konferencia " Zjednodušené vykazovanie výdavkov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,229 €
Schválené na preplatenie
2,229 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Medzinárodná konferencia " Zjednodušené vykazovanie výdavkov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie akcie

Medzinárodná konferencia " Zjednodušené vykazovanie výdavkov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Výročné hodnotiace zasadnutie s Európskou komisiou - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Výročné hodnotiace zasadnutie s Európskou komisiou - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
653 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Výročné hodnotiace zasadnutie s Európskou komisiou - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,817 €
Schválené na preplatenie
1,817 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Technicko-prevádzkové zabezpečenie Koordinačnej porady CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Technicko-prevádzkové zabezpečenie Koordinačnej porady CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Technicko-prevádzkové zabezpečenie Koordinačnej porady CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Technické zabezpečenie

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Stravovacie služby

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,693 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Stravovacie služby

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,693 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
-
Názov

Catering - občerstvenie pre 50 osôbť

Zabezpečenie cateringu na Koordinačnú poradu CKO dňa 17.4.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Catering - občerstvenie pre 50 osôbť

Zabezpečenie cateringu na Koordinačnú poradu CKO dňa 17.4.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

Technika na tlmočenie

Faktúra - Lexman TE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
-
Názov

Technika na tlmočenie

Faktúra - Lexman TE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Catering

Faktúra Austria Trend Hotels

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,832 €
Schválené na preplatenie
4,832 €
Realizácia
-
Názov

Catering

Faktúra Austria Trend Hotels

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,832 €
Schválené na preplatenie
4,832 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
-
Názov

Kvetinová výzdova

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Kvetinová výzdova

Faktúra Bôrik - Právo fondov EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby

Faktúra Bôrik - Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
2,362 €
Realizácia
-
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra Bôrik - Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra Bôrik - Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
2,362 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Catering - občerstvenie na základe objednávky č.80326 zo dňa 27.06.2018

Faktúra Catering Alfa Partners s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Zabezpečenie prenájmu, cateringu a prevádzkovo-technického zabezpečenia workshopu od stratégii k činu

Faktúra workshopu od stratégie k činu (Austria Trend Hotel)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
5,156 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Prenájom priestorov

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reštaurácia

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reštaurácia

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
3,578 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov

Worshop " Od stratégie k činu"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
3,750 €
Realizácia
-
Názov

Miestny poplatok

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 4 NMV pre EŠIF pre 100 účastníkov

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zorganizovanie a poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 4 NMV pre EŠIF pre 100 účastníkov

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,393 €
Schválené na preplatenie
15,393 €
Realizácia
-
Názov

Miestny poplatok

Zabezpečenie 4 NMV pre EŠIF v Žiline

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferenčný balíček

Catching up regions

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferenčný balíček

Catching up regions

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
4,050 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Politika súdržnosti 2020

Politika súdržnosti 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Politika súdržnosti 2020

Politika súdržnosti 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
4,222 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Zasadnutie s EK - ARM

Zasadnutie s EK - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie Zasadnutie s EK - ARM

Zasadnutie s EK - ARM

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
3,824 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie cateringu na koordinačnú poradu CKO

Koordinačná porada CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie cateringu na koordinačnú poradu CKO

Koordinačná porada CKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie umeleckého výkonu

Úhrada odmeny v zmysle zmluvy o Umeleckom výkone č.236/2018 - Baloga

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
13.11.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
139 €
Vrátená suma
139 €
Suma na vymáhanie
139 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
26 €
Vrátená suma
26 €
Suma na vymáhanie
26 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
124,863 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
124,863 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
124,863 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
124,863 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Dazun, s.r.o.
IČO
47171081
Názov
MEGA Education, s. r. o.
IČO
35961180
Názov
Kongresy, s.r.o.
IČO
50260456
Názov
Mertel RG Slovenská republika s.r.o.
IČO
35967412
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
LEXMAN EU, s. r. o.
IČO
47638389
Názov
Ing. Štefan Demovič - Demovič a syn
IČO
11652241
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
IČO
34144790
Názov
LEXMAN TE s. r. o.
IČO
48116661
Názov
ALFA Partners, s.r.o.
IČO
48142298
Názov
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.
IČO
44428901
Názov
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.
IČO
47504781
Názov
LOFT HOTEL, s.r.o.
IČO
51704099
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.