Popis projektu

Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Slovinska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska v oblasti politiky súdržnosti prostredníctvom organizácie viacerých podujatí počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (ďalej len „SK V4 PRES“) v období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Aktivity projektu sú spojené najmä s realizáciou pracovných stretnutí vo formáte V4+4 zameraných na oblasť politiky súdržnosti EÚ, vrátane procesu prípravy mechanizmu implementácie tejto hlavnej investičnej politiky EÚ po roku 2020.  Predpokladáme uskutočnenie siedmich podujatí (do 31. 12. 2018), a to formou pracovných stretnutí a rokovaní, konferencií, workshopov a  seminárov na expertnej úrovni, na úrovni vyšších riadiacich zamestnancov a na úrovni ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ. Jednotlivé podujatia budú prebiehať priamo v Bratislave a v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Prínosom projektu bude rozvoj spolupráce krajín V4+4 v oblasti politiky súdržnosti a hľadanie spoločných riešení a podpory k aktuálnym otázkam spojených s implementáciou tejto politiky EÚ a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj prípravou politiky súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2020, ktoré bude možné presadzovať aj na úrovni EÚ. Diskusie sa budú zameriavať najmä na výmenu dobrých skúseností z implementácie predchádzajúceho obdobia a na aktuálne témy týkajúce sa realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Dôležitým cieľom bude aj hľadanie spoločných názorov a postojov pre diskusiu o ďalšom zefektívnení a zjednodušení systému realizácie fondov EÚ po roku 2020 na úrovni EÚ a SR. Prostredníctvom aktivít projektu sa v prostredí krajín V4+4 umožní spoločná koordinácia postupov, výmena príkladov dobrej praxe a skúseností, výmena analytických, strategických a metodických prístupov, ako aj  argumentačnej základne pre formálny proces negociácií k politike súdržnosti po roku 2020. Slovenská republika, z pozície predsedajúcej krajiny vo V4, tak bude mať príležitosť významným spôsobom formovať diskusiu o budúcej architektúre politiky súdržnosti na programové obdobie po roku 2020 na úrovni EÚ . Výsledky jednotlivých aktivít budú slúžiť aj ako súčasť argumentačnej základne pri presadzovaní pozície SR v rámci negociácii k návrhom legislatívnych predpisov EÚ, ako aj pri príprave hlavného strategického dokumentu SR a programových dokumentov SR pre využívanie fondov EÚ po roku 2020. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2018
Celková suma
194,965 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
78,326 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
rokovania zástupcov krajín V4+4 zodpove…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
21.05.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zabezpečenie rokovania na úrovni generálnych riaditeľov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Úrad Vlády SR č.4100000624

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie rokovania na úrovni generálnych riaditeľov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Úrad Vlády SR č.4100000624

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
2,337 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Zabezpečenie slávnostnej večere ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Správa účelových zariadení - SUZA č. 580157

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie slávnostnej večere ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Správa účelových zariadení - SUZA č. 580157

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
2,155 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Vystúpenie hudobného súboru počas recepcie 7.11.2018

Faktúra Šarišan č. 01112018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vystúpenie hudobného súboru počas recepcie 7.11.2018

Faktúra Šarišan č. 01112018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
2,200 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Zabezpečenie Expertné rokovanie zástupcov krajín V4 4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000476

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie Expertné rokovanie zástupcov krajín V4 4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000476

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
4,416 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Zabezpečenie interaktívneho workshopu zameraného na vzdelávanie v oblasti hodnotenia "Získanie praktických zručnosti v procese hodnotenie fondov EÚ"

Faktúra Slovenská evaluačná o.z. č.201801

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie interaktívneho workshopu zameraného na vzdelávanie v oblasti hodnotenia "Získanie praktických zručnosti v procese hodnotenie fondov EÚ"

Faktúra Slovenská evaluačná o.z. č.201801

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,965 €
Schválené na preplatenie
4,965 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Zabezpečenie večere počas rokovania na úrovni GR krajín V4 +4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Karpatská Perla č.21809007

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie kultúrneho programu

Faktúra Karpatská Perla č.21809007

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie kultúrneho programu počas rokovania na úrovni GR krajín V4 +4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Karpatská Perla č.21809007

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Zabezpečenie večere počas rokovania na úrovni GR krajín V4 +4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Karpatská Perla č.21809007

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
1,901 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov neformálneho stretnutia ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 - City tax

Faktúra Austria Trend Hotel č. 631209640

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov neformálneho stretnutia ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

Faktúra Austria Trend Hotel č. 631209640

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov neformálneho stretnutia ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

Faktúra Austria Trend Hotel č. 631209640

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov neformálneho stretnutia ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 - no show

Faktúra Austria Trend Hotel č. 631209640

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Zabezpečenie ozvučenia rokovania ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra KONGRESY č. 160118

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ozvučenia rokovania ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra KONGRESY č. 160118

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Zabezpečenie prenájmu priestorov a cateringu na rokovanie ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Úrad vlády SR č. 4100000678

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie prenájmu priestorov a cateringu na rokovanie ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Úrad vlády SR č. 4100000678

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

"Zabezpečenie kvetinovej výzdoby na rokovanie ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Úrad vlády SR č 4100000700

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zabezpečenie kvetinovej výzdoby na rokovanie ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Faktúra Úrad vlády SR č 4100000700

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Zabezpečenie konferencie s názvom "Posilnenie synergií a komplementarít medzi EŠIF a priamo riadenými fondmi za účasti krajín V4+4", ktorá sa uskutoční 8.11.2018

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000694

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie konferencie s názvom "Posilnenie synergií a komplementarít medzi EŠIF a priamo riadenými fondmi za účasti krajín V4+4", ktorá sa uskutoční 8.11.2018

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000694

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,865 €
Schválené na preplatenie
5,865 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Zabezpečenie Recepcie 7.11.2018 pred Konferenciou posilnenie synergií a komplementarít medzi EŠIF a priamo riadenými fondmi za účasti krajín V4+4

Faktúra OMEGA Investments č. BTSPD000104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie Recepcie 7.11.2018 pred Konferenciou posilnenie synergií a komplementarít medzi EŠIF a priamo riadenými fondmi za účasti krajín V4+4

Faktúra OMEGA Investments č. BTSPD000104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
2,091 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Zabezpečenie služieb autobusovej dopravy pre účastníkov konferencie Expoertné rokovanie zástupcov krajín V4 + 4 k politiky súdržnosti EÚ po roku 2020

Faktúra Slovak Lines č.2018505184

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie služieb autobusovej dopravy pre účastníkov konferencie Expoertné rokovanie zástupcov krajín V4 + 4 k politiky súdržnosti EÚ po roku 2020

Faktúra Slovak Lines č.2018505184

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Zabezpečenie služieb autobusovej dopravy

Faktúra Slovak Lines č.2018505146

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

City Tax konferencie"Hodnotenie fondov EÚ - sme schopní poučenia?

Faktúra Falkensteiner č.111824072

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie konferencie"Hodnotenie fondov EÚ - sme schopní poučenia?

Faktúra Falkensteiner č.111824072

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie konferencie"Hodnotenie fondov EÚ - sme schopní poučenia?

Faktúra Falkensteiner č.111824072

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,082 €
Schválené na preplatenie
13,082 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Zabezpečenie vystúpenia počas slávnostnej večere ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti

Faktúra Agentúra PRIMA č. 1302018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vystúpenia počas slávnostnej večere ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti

Faktúra Agentúra PRIMA č. 1302018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
4,200 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Zabezpečenie hudobného vystúpenia s vlastným technickým vybavením

Faktúra Art-Music s.r.o. č.38

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie hudobného vystúpenia s vlastným technickým vybavením

Faktúra Art-Music s.r.o. č.38

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
05.10.2018
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o
IČO
35766409
Názov
Slovak Lines Express, a. s.
IČO
44667345
Názov
Kongresy, s.r.o.
IČO
50260456
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
Omega Investments s.r.o.
IČO
46455141
Názov
Slovenská evaluačná spoločnosť
IČO
31819672
Názov
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.
IČO
44428901
Názov
Art-Music s. r. o.
IČO
48034363
Názov
Agentúra PRIMA, s. r. o.
IČO
44355548
Názov
ŠARIŠAN
IČO
37937090
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.