Popis projektu

Gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj (HP UR) je zapojený do systému riadenia EŠIF na úrovni Partnerskej dohody SR na roky2014-2020 v súlade s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Podpora AK gestora HP UR v programovom období 2014-2020 je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívnej implementácie HP UR v rámci Operačných programov. Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK )gestora HP UR zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom tuzemských a zahraničných pracovných ciest (školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniacha pracovných skupinách EŠIF, odborných stážach a iných akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ). Pripravenosť AK gestora HP UR na programové obdobie 2014 – 2020 sa prostredníctvom projektu dosiahne realizáciou systematického odborného vzdelávania, ktoré priebežne umožní zdokonaľovať a dopĺňať požadované vedomosti a schopnosti ako aj zvyšovať zručnosti v úradných jazykoch EÚ. Aktivita projektu je zameraná na zabezpečovanie ako aj samotné organizačné zastrešenie vzdelávania pre oprávnené AK gestora HP UR. Ukončenie realizovaných aktivít je plánované najneskôr na 31.12.2018. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 17 000,- €. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov a počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
16,935 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,454 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania špecifického …
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ubytovanie v dňoch 11.-12.06.2018

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Stravovanie v dňoch 11.-12.06.2018

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Služba - preprava osôb

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Technicko-prevádzkové zabezpečenie školenia

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Daň z ubytovania

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2018
Názov

Stravovacie služby, prevádzkové a technické zabezpečenie školenia Ako prispieť k zefektívneniu implementácie a koordinácie činností spojených s programovým obdobím 2014-2020, 14.12.2017

Úrad vlády SR, UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Šimko, Rzeszow, Helsinky, 30.05.-02.06.2017, ZPC č. 2017800199

GO travel Slovakie s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Letenka Šimko, Varšava, 30.-31.03.2017, ZPC č. 2017800096

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Letenka Šimko, Brusel, 07.-08.03.2018, ZPC č. 2017800041

pelicantravel.com s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Zahraničné pracovné cesty 2016, 2017

ZPC sumarizačný hárok 2016, 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
1,133 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Šimko, Brusel, 09.-10.04.2018, ZPC č. 2018800098

GO travel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Hotel Bôrik - technické zabezpečenie 12.12.2018

Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Hotel Bôrik - stravovacie služby 12.12.2018

Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Hotel Bôrik - prevádzkové zabezpečenie 12.12.2018

Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Letenka Korbeľová, Brusel, 07.-08.10.2018, ZPC č. 2018800350

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Letenka Korbeľová, Nádaská, Vilnius, 17.-18.05.2018, ZPC č. 2018800123, 2018800124

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
1,354 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Zahraničné pracovné cesty HP UR 2018

Zahraničné pracovné cesty HP UR 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
2,706 €
Realizácia
-
Názov

Hotel Senec - ubytovanie 15.-16.10.2018

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Hotel Senec - služba preprava osôb, 15.-16.10.2018

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Hotel Senec - prenájom vnútorných priestorov, 15.-16.10.2018

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Hotel Senec - stravovanie 15.-16.10.2018

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
20.11.2018
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.