Popis projektu

Nositeľom projektu Digitálne učivo na dosah je MŠVVaŠ SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre školstvo, vedu, výskum a šport. Partnerom projektu bude Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu, a ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu a elektronické prepojenie ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet.
Žiadateľ národného projektu pozná prostredie rezortu školstva a jednotlivých škôl, má skúsenosti s implementáciou projektov veľkého rozsahu a je vhodný aj z hľadiska oprávnenosti. Úrad vlády je vhodný z viacerých dôvodov: má skúsenosti s plánovaním a implementáciou projektov obdobného rozsahu a taktiež dokáže pri realizácii navrhovaného projektu dosiahnuť najlepšie synergie s
inými sieťami a iniciatívami v oblasti rozvoja vysokorýchlostných sietí, čím sa zvýši počet vstupných bodov a klesnú náklady na prístupové siete. Partner má zároveň skúsenosti s realizáciou projektov veľkého rozsahu a je vhodný aj z hľadiska oprávnenosti.

Cieľom projektu je vytvoriť a prevádzkovať službu prístupu k digitálnemu a vzdelávaciemu obsahu pre koncových používateľov jednotlivých regionálnych školských zariadení a vybudovať a rozvíjať tzv. vyhradenú sieť MŠVVaŠ SR, ktorá takýto prístup umožní koncovým používateľom v potrebnej kvalite. Víziou projektu je zabezpečenie systémových podmienok potrebných pre vytvorenie dostupnosti aj prístupnosti širokej škály informácií, súvisiacich elektronických služieb, či digitálneho edukačného obsahu on-line v školách ako súčasti budovania vzdelanostnej ekonomiky v digitálnej spoločnosti. Bez potrebných investícií do IKT vybavenia a prenosovej infraštruktúry hrozí scenár, že sa digitálny edukačný obsah do mnohých školských zariadení v regiónoch ani nedostane. Realizáciou projektu sa odstránia regionálne rozdiely a zaostávanie škôl v základnom vybavení a konektivite.

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Partneri
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2015 - 01.12.2015
Celková suma
24,434,769 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
24,406,005 €
Nezrovnalosti
5,279,791 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencii…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.12.2015
Skutočný koniec
31.12.2015
Názov
Implementácia IS - Realizácia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.12.2015
Skutočný koniec
31.12.2015
Názov
Nasadenie IS
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.12.2015
Skutočný koniec
31.12.2015
Názov
Testovanie IS
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.12.2015
Skutočný koniec
31.12.2015
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.04.2016
Skutočný koniec
30.04.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2016
Plánovaný koniec
01.04.2016
Skutočný koniec
30.04.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

23. Operačný model a bezpečnosť - posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy

Faktúra za služby (35501563)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,440 €
Schválené na preplatenie
22,440 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

23. Operačný model a bezpečnosť - posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy

Faktúra za služby (35501221)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,160 €
Schválené na preplatenie
35,160 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

22. Operačný model a bezpečnosť - revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb (b)

Faktúra za služby (35501221)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
8,400 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

44. Nákup vysielacieho času

Faktúra za služby (3150462)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,702 €
Schválené na preplatenie
99,702 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

44. Nákup vysielacieho času

Faktúra za služby (3150429)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,696 €
Schválené na preplatenie
100,696 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

44. Nákup vysielacieho času

Faktúra za služby (3150480)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,601 €
Schválené na preplatenie
63,601 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

17. Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SV

Faktúra za výkopové práce (SV)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,530,000 €
Schválené na preplatenie
1,530,000 €
Realizácia
28.12.2015
Názov

18.Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BB

Faktúra za výkopové práce (BB)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,995,000 €
Schválené na preplatenie
4,995,000 €
Realizácia
28.12.2015
Názov

16. Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BS

Faktúra za výkopové práce (BS)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652,500 €
Schválené na preplatenie
652,500 €
Realizácia
28.12.2015
Názov

21. Projektovo-inžinierske práce - výkon stavebného dozoru

Faktúra za služby (51550377)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,900 €
Schválené na preplatenie
212,900 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

32. externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre finančné riadenie

Faktúra za služby (2016010039)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,408 €
Schválené na preplatenie
16,668 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

31. externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre riadenie projektov

Faktúra za služby (2016010039)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,754 €
Schválené na preplatenie
26,130 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

33. externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre monitorovanie programu a projektu

Faktúra za služby (2016010039)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,277 €
Schválené na preplatenie
21,250 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

20 Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SN

Faktúra za výkopové práce (SN)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
OTNS, a.s.
Žiadaná suma
3,591,000 €
Schválené na preplatenie
3,591,000 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

31. externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre riadenie projektov

Faktúra za služby (2016010170)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,378 €
Schválené na preplatenie
24,258 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

32. externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre finančné riadenie

Faktúra za služby (2016010170)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,487 €
Schválené na preplatenie
21,013 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

33. externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre monitorovanie programu a projektu

Faktúra za služby (2016010170)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,961 €
Schválené na preplatenie
21,961 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

19. Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia TT

Faktúra za výkopové práce (TT)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
OTNS, a.s.
Žiadaná suma
7,200,000 €
Schválené na preplatenie
7,200,000 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

4. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 13)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
104,789 €
Schválené na preplatenie
104,789 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

3. dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 12)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
701,352 €
Schválené na preplatenie
701,352 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

9. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 4)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
343,133 €
Schválené na preplatenie
343,133 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

10. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 5)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
540,288 €
Schválené na preplatenie
540,288 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

11. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 6)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
303,170 €
Schválené na preplatenie
303,170 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

13. dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 8)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,712,640 €
Schválené na preplatenie
1,712,640 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

24. Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - HW (p.č. 21)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
11,520 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

26. Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - inštalácia a nastavenie sieťových prvkov (p.č. 21)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
28,800 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

27. zaškolenie (p.č. 20) - Školenia administrátorov na služby IS

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
19,440 €
Schválené na preplatenie
19,440 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

12. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 7)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
64,020 €
Schválené na preplatenie
64,020 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

25. Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - SW (p.č. 21)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
46,080 €
Schválené na preplatenie
46,080 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

7. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 2)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
61,488 €
Schválené na preplatenie
61,488 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

8. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 3)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
30,720 €
Schválené na preplatenie
30,720 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

15. servery a príslušenstvo - licencie pre aplikačný softvér (p.č. 18)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
307,200 €
Schválené na preplatenie
307,200 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

1. diskové pole a príslušenstvo (p. č. 19)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
109,987 €
Schválené na preplatenie
109,987 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

2. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 10)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
402,019 €
Schválené na preplatenie
402,019 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

5. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 11)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
288,173 €
Schválené na preplatenie
288,173 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

6. dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 1)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
276,696 €
Schválené na preplatenie
276,696 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

14. video technika (p.č. 9)

Faktúra za dodávku (5754020169)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
204,725 €
Schválené na preplatenie
204,725 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
6,300 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
882 €
Realizácia
10.07.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

28. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,556 €
Schválené na preplatenie
3,556 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
786 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,638 €
Schválené na preplatenie
5,618 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
10.04.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,918 €
Schválené na preplatenie
5,918 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
829 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

28. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,823 €
Schválené na preplatenie
9,823 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
5,600 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
846 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,041 €
Schválené na preplatenie
6,041 €
Realizácia
10.09.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
5,544 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
10.06.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
855 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,104 €
Schválené na preplatenie
6,104 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
1,368 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

28. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,768 €
Schválené na preplatenie
9,768 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
867 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,195 €
Schválené na preplatenie
6,195 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
10.08.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na invalidné poistenie - (625004)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na úrazové poistenie - (625003)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

34. manažment publicity projektu - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
1,820 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti - (625005)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na nemocenské poistenie - (625001)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

28. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,556 €
Schválené na preplatenie
3,556 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

35. manažment publicity projektu - odvody - poistné do SP - Na poistenie do rezervného fondu - (625007)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

29. riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody - poistné do SP - Na starobné poistenie - (625002)

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1059 - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1073 - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
06.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1096 - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1053 - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1064 - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
03.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1720 - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd UV SR - 1066 - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
04.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
1,618 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 05/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
05.06.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
903 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 06/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 07/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
818 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
899 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 08/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
1,301 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
1,449 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
1,854 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
659 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 09/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 10/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.11.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
2,122 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Doplatok k platu a ďalší plat (616)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 11/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,436 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,053 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
2,013 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (612002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 12/2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
799 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 01/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Osobný príplatok (612001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na úrazové poistenie (625003)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na starobné poistenie (625002)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na nemocenské poistenie (625001)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (623)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad (611)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie do rezervného fondu (625007)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na poistenie v nezamestnanosti (625005)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Na invalidné poistenie (625004)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

30. riadenie projektu interné ÚV SR - Odmeny (614)

Doklad o zaúčtovaní miezd - NASES - 02/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

22. Operačný model a bezpečnosť - revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb (b)

Faktúra za služby (35501148)

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,200 €
Schválené na preplatenie
36,900 €
Realizácia
21.09.2015
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Reprezentácia Európskej komisie v Slovenskej republike

Suma celkom
24,434,769 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Porušenie predpisov… Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
66,000 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
66,000 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
13,128 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
13,128 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
16,500 €
Vrátená suma
16,500 €
Suma na vymáhanie
16,500 €
Typ
Netransparentnosť a… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
4,545,350 €
Vrátená suma
4,545,350 €
Suma na vymáhanie
4,545,350 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
277,812 €
Vrátená suma
277,812 €
Suma na vymáhanie
277,812 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
288,088 €
Vrátená suma
288,088 €
Suma na vymáhanie
288,088 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
72,846 €
Vrátená suma
72,846 €
Suma na vymáhanie
72,846 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
79,194 €
Vrátená suma
79,194 €
Suma na vymáhanie
79,194 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.