Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie činností Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OP IS) spojených s riadením ukončovania OP IS v roku 2019 na optimálnej kvalitatívnej úrovni prostredníctvom financovania mzdových výdavkov oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR zapojených do riadenia ukončovania OP IS, čím sa vytvorí základný predpoklad pre zabezpečenie dostatočných a kvalitných administratívnych kapacít a súčasne ich stabilizácia.

Hlavnou aktivitou je náležité mzdové zabezpečenie oprávnených administratívnych kapacít Úradu vlády SR plniacich kompetencie riadiaceho orgánu pre OP IS. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľným ukazovateľom je počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
67,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podujatí s využitím propagačných predmetov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat vrátane náhrad

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatky k platu a další plat

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

11f_Sumarizacny harok_OPII_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.