Popis projektu

Odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAKE) na MIRRI SR je gestorom v oblastiach riadenia, monitorovania, vzdelávania a evidencie administratívnych kapacít EŠIF (ďalej len AK EŠIF) ako integrálnej súčasti stratégie riadenia ľudských zdrojov a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK EŠIF. 

Prioritnou témou predkladaného projektu je zabezpečenie vzdelávacích aktivít v zmysle aktuálneho Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF. Ďalšou témou predkladaného projektu je predmet plnenia Zmluvy o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory, údržba a rozvoj portálu CPV a jeho integrovanej súčasti informačného systému LMS (ďalej SLA zmluva).

Zabezpečením kontinuity prevádzky a rozvoja IS CPV a IS LMS sa dosiahne kvalitnejšie a dostupnejšie poskytovanie vzdelávacích aktivít prostredníctvom e-learningových modulov, prevádzky online školení a testovaní účastníkov školení.

Realizácia vzdelávacích aktivít bude prebiehať formou prezenčného a distančného (online) vzdelávania. Odbor AK EŠIF počas implementácie projektu (07-12/2022) plánuje zorganizovať spolu 48 vzdelávacích aktivít:

  • 4 distančné (online) vzdelávacie aktivity, 
  • 44 prezenčných vzdelávacích aktivít,

Pre účely rozšírenia možností vzdelávania sa v rámci projektu plánuje aj využitie E-learningových kurzov.

V projekte sa okrem zabezpečenia vzdelávacích aktivít plánuje tiež s plnením SLA zmluvy - systémová a aplikačná podpora, údržba a rozvoj portálu CPV.

Predmetom plnenia SLA zmluvy je zabezpečenie kontinuity prevádzky a rozvoja IS CPV a IS LMS prostredníctvom poskytovania služieb, a to najmä:

I.   Služby systémovej a aplikačnej podpory (paušál)

II.  Služby systémovej a aplikačnej podpory (nadpaušál)

III. Služby aplikačného rozvoja (nadpaušál)

Výstupom projektu bude naplnenie troch merateľných ukazovateľov:

  • - Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania 

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je stanovená na  z dôvodu neistej situácie spojenej s pandémiou. 

  • - Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania 

Počas trvania projektu je plánovaný počet vyškolených účastníkov 955. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je stanovená na  z dôvodu neistej situácie spojenej s pandémiou. 

  • - Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov

Zabezpečenie efektívneho poskytovania servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja  pre IS CPV/LMS v cieľovej hodnote .

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.06.2023
Celková suma
162,616 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia Centrálneho plánu vzdelávani…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
64,0 (počet)
Cieľ
42,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
1653,0 (počet)
Cieľ
840,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby servisnej podpory za obdobie 07_2022 - 09_2022

FA_Služby servisnej podpory za obdobie 07_2022-09_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

FA_školenie AK EŠIF_5.12.2022_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_5.12.2022_Soft Skills

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

FA_školenie AK EŠIF_1.12.2022_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_1.12.2022_Konflikt záujmov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

FA_školenie AK EŠIF_2.12.2022_Politika súdržnosti EÚ

FA_školenie AK EŠIF_2.12.2022_Politika súdržnosti EÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

FA_Koordinačné stretnutie pre kontaktné osoby v rámci projektu realizácia CPV AK EŠIF_16.12.2022

FA_Koordinačné stretnutie pre kontaktné osoby v rámci projektu realizácia CPV AK EŠIF_16.12.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2022 - 02/2023

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2022 - 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2022 - 02/2023

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2022 - 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

služby servisnej podpory

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja - 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

aplikačná podpora na rozvoj IS CPV

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja - 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

aplikačná podpora na rozvoj IS LMS, úprava a tvorba e-learningových kurzov

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja - 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

služby servisnej podpory

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja - 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

aplikačná podpora na rozvoj IS CPV

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja - 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

aplikačná podpora na rozvoj IS LMS, úprava a tvorba e-learningových kurzov

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja - 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisná podpora (paušál)

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

aplikačná podpora na rozvoj IS LMS, úprava a tvorba e-learningových kurzova

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisná podpora (rozvoj IS CPV) - nadpaušál

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisná podpora (paušál)

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

aplikačná podpora na rozvoj IS LMS, úprava a tvorba e-learningových kurzova

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

servisná podpora (rozvoj IS CPV) - nadpaušál

Služby systémovej a aplikačnej podpory a služby aplikačného rozvoja 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Služby systémovej a aplikačnej podpory (paušál) - servisné služby 04-06/2023

FA 2306051 Stengl a.s. - služby systémovej a aplikačnej podpory (paušál) 04-06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 - Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2023 - 06/2023 - účtovný doklad č. 03/2023 - 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 - Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2023 - 06/2023 - účtovný doklad č. 03/2023 - 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

školenie ARACHNE 16.3.2023

FA_školenie AK EŠIF_16.3.2023_ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_6.3.2023_Zákon 121/2022

FA_školenie AK EŠIF_6.3.2023_Zákon 121/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_15.3.2023_Kontrola VO

FA_školenie AK EŠIF_15.3.2023_Kontrola VO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_8.3.2023_Politika súdržnosti

FA_školenie AK EŠIF_8.3.2023_Politika súdržnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_15.3.2023_Prezentačné zručnosti

FA_školenie AK EŠIF_15.3.2023_Prezentačné zručnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_15.3.2023_Nezrovnalosti a FO

FA_školenie AK EŠIF_15.3.2023_Nezrovnalosti a FO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_16.3.2023_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_16.3.2023_Konflikt záujmov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_12.4.2023_Vedenie ľudí

FA_školenie AK EŠIF_12.4.2023_Vedenie ľudí

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_12.4.2023_Vybrané aspekty FR

FA_školenie AK EŠIF_12.4.2023_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_13.4.2023_FK vykonávaná v rámci EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_13.4.2023_FK vykonávaná v rámci EŠIF

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_18.4.2023_PS a PD na PO 2021-2027

FA_školenie AK EŠIF_18.4.2023_PS a PD na PO 2021-2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_20.4.2023_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_20.4.2023_Konflikt záujmov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_21.4.2023_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_21.4.2023_Konflikt záujmov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_21.4.2023_ARACHNE

FA_školenie AK EŠIF_21.4.2023_ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_24.42023_Projektové riadenie II

FA_školenie AK EŠIF_24.42023_Projektové riadenie II

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_12.5.2023_ARACHNE

FA_školenie AK EŠIF_12.5.2023_ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_10.5.2023_Prezentačné zručnosti

FA_školenie AK EŠIF_10.5.2023_Prezentačné zručnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_25.5.2023_ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_25.5.2023_ITMS2014+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_19.5.2023_PS aPD na PO 2021-2027

FA_školenie AK EŠIF_19.5.2023_PS aPD na PO 2021-2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_22.5.2023_Leadership

FA_školenie AK EŠIF_22.5.2023_Leadership

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_24.5.2023_Nezrovnalosti a FO

FA_školenie AK EŠIF_24.5.2023_Nezrovnalosti a FO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_25.5.2023_Zákon 121/2022

FA_školenie AK EŠIF_25.5.2023_Zákon 121/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_26.5.2023_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_26.5.2023_Konflikt záujmov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_31.5.2023_Zmluva o poskytnutí NFP

FA_školenie AK EŠIF_31.5.2023_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_1.6.2023_Vybrané aspekty FR

FA_školenie AK EŠIF_1.6.2023_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_2.6.2023_Zjednodušené vykazovanie výdavkov II

FA_školenie AK EŠIF_2.6.2023_Zjednodušené vykazovanie výdavkov II

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_8.62023_Ukončovanie impl. programového obdobia 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_8.62023_Ukončovanie impl. programového obdobia 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_16.6.2023_ARACHNE

FA_školenie AK EŠIF_16.6.2023_ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_21.6.2023_PS a PD

FA_školenie AK EŠIF_21.6.2023_PS a PD

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_21.6.2023_Zákon 121/2022

FA_školenie AK EŠIF_21.6.2023_Zákon 121/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_22.6.2023_Leadership II

FA_školenie AK EŠIF_22.6.2023_Leadership II

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_27.6.2023_Konflikt záujmov

FA_školenie AK EŠIF_27.6.2023_Konflikt záujmov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.