Popis projektu

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom tuzemských, zahraničných ako aj organizačne zabezpečených školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách EŠIF, odborných stážach, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ a prostredníctvom zahraničných a tuzemských pracovných ciest.

Zodpovednosti Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) sú popísané v dodatku č.6 k Organizačnému poriadku ÚV SR. Jedna z hlavných funkcií ISA spočíva v zabezpečení analytických podkladov v rámci zefektívňovania finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia uvedených aktivít je podmienená kvalitou analytických kapacít, ktorého podmienkou je zabezpečenie adekvátneho vzdelania zamestnancov ISA.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov, ako aj počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest.

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 78 500,- €.

Ukončenie realizovaných aktivít je plánované najneskôr na 31.12.2018.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2018
Celková suma
78,500 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,868 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné a miestna preprava

Cesty ISA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
-
Názov

Stravné

Cesty ISA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
-
Názov

Vreckové

Cesty ISA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nocľažné

Cesty ISA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,047 €
Schválené na preplatenie
3,047 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady

Cesty ISA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.