Popis projektu

Riadiaci orgán za účelom monitorovania vykonávania operačného programu zriadil Monitorovací výbor pre OP TP v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšou príslušnou relevantnou legislatívou. Členovia monitorovacieho výboru pre OP TP preskúmavajú vykonávanie OP TP a pokrok dosiahnutý pri napĺňaní jeho cieľov. Zasadnutie monitorovacieho výboru sa koná raz ročne, v prípade potreby viackrát. Prostredníctvom uvedeného projektu budú refundované výdavky spojené s organizáciou zasadnutí monitorovacieho výboru za programové obdobie 2014 – 2020, ako aj zasadnutí Monitorovacieho výboru pre programové obdobie 2007 – 2013, súvisiace s ukončovaním predchádzajúceho programového obdobia. Zasadnutia monitorovacích výborov sú dôležitou súčasťou aktivít súvisiacich s koordináciou, riadením, monitorovaním a hodnotením systému implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2015 - 01.12.2018
Celková suma
1,684 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,063 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zasadnutia Monitorovacích výborov pre O…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.03.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pohostenie_2015/12/028

Faktúra_3. zasadnutie MV OP TP_10.12.2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

Pohostenie_1300000069

Faktúra_10. zasadnutie MV OP TP_23. 05. 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Pohostenie_31.05.2016

Faktúra_5. zasadnutie MV OP TP_25.05.2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Pohostenie_2015/06/012

Faktúra_2. zasadnutie MV OP TP_10.06.2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
27.07.2015
Názov

Na invalidné poistenie_625004

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru_637 027

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťobní_623

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie_625001

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Na strarobné poistenie_625002

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie_625003

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti_625005

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity_625007

Sumarizačný hárok 5/2018_Dohodár_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Pohostenie_1300000040

Faktúra_7. zasadnutie MV OP TP_23.05.2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Pohostenie 17.03.2015/111

Faktúra_1. zasadnutie MV OP TP_17.05.2015

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.06.2015
Názov

Pohostenie_1300000032

Faktúra_26. zasadnutie MV OP TP_24.11.2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
22.12.2016
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.