Popis projektu

Nové programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ. Projekt je zameraný na financovanie aktivít prepojených  so zvyšovaním  jazykového vzdelávania oprávnených administatívnych kapacít zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom jazykových kurzov. Výstupy projektu prinesú kvalitatívne zlepšenie výkonu pracovných činností AK na Úrade vlády SR zapojených do riadenia, kontroly a implementácie  EŠIF. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí jazykové vzdelávanie, ktoré umožní zdokonalovať a dopĺňať jazykové vzdelávanie oprávnených AK EŠIF. Realizácia jazykového vzdelávania má za úlohu vytvoriť základ pre efektívnejšie fungovanie a stabilizáciu AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR a tak maximalizovať efektívne riadenie pomoci z EŠIF. 

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.12.2018
Celková suma
51,100 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
36,625 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Jazykové vzdelávania AK zapojených do r…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
37,0 (počet)
Cieľ
37,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625001

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

637027

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,410 €
Schválené na preplatenie
13,410 €
Realizácia
-
Názov

621

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
-
Názov

625002

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
1,877 €
Realizácia
-
Názov

625003

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
-
Názov

625004

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

625005

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

625007

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
637 €
Realizácia
-
Názov

637027

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,670 €
Schválené na preplatenie
11,670 €
Realizácia
-
Názov

621

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
-
Názov

625001

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

625002

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
1,634 €
Realizácia
-
Názov

625003

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

625004

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

625005

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

625007

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
4,620 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

MS 03 / 2018 OIPO

MS 03/2018 OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.