Popis projektu

Projekt je orientovaný na využitie externej personálnej podpory RO OP TP prostredníctvom dohôd o vykonaní práce zameraných na splnenie špecifického cieľa 3 prioritnej osi č.1 OP TP. Personálna podpora RO OP TP je zameraná na aktivity spojené s realizáciou Priebežného hodnotenia OP TP za obdobie 01. 01. 2017 až 31. 12. 2017 a Operatívneho hodnotenia efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP. Ukončenie realizácie aktivít projektu je plánované do 31. 12. 2018. Miestom realizácie aktivít projektu je celé územie SR. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 258 091,88 EUR. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu (v súčasnosti je počet obsadneých miest 17) a Počet vypracovaných materiálov. Vykonané hodnotenia poskytnú  nezávislý pohľad na pokrok v implementácii OP TP a  fungovanie RO OP TP. Cieľom vypracovaných hodnotení je konštruktívne stimulovať činnosti RO OP TP, prípadne nasmerovať činnosti RO OP TP k úprave samotného OP TP, ktoré prispejú k zvýšeniu transparentnosti, efektívnosti, účinnosti implementácie OP TP.

UV SR nie je platiteľom DPH čo sa týka vykonávania svojich hlavných činností vrátane aktivít tohto projektu. Údaj v ŽoNFP o tom či je ÚVSR platcom DPH nie je v ITMS2014+ editovateľný, nakoľko je referenčným registrom pre tento údaj Register daňových subjektov, ktorý eviduje ÚVSR ako platcu DPH.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2018
Celková suma
258,092 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
218,654 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie 0…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,200 €
Schválené na preplatenie
37,200 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

631 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
3,720 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,589 €
Schválené na preplatenie
3,589 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

625007 Na poistenie rezervného fondu a solidarity

Sumarizačný hárok č. 09/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,218 €
Schválené na preplatenie
1,218 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,850 €
Schválené na preplatenie
56,850 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,685 €
Schválené na preplatenie
5,685 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,508 €
Schválené na preplatenie
6,508 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
1,395 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok č. 10/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
2,208 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,457 €
Schválené na preplatenie
5,457 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,409 €
Schválené na preplatenie
4,409 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
1,852 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
-
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok č. 11/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,090 €
Schválené na preplatenie
44,090 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,022 €
Schválené na preplatenie
4,022 €
Realizácia
-
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,725 €
Schválené na preplatenie
28,725 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VšZP

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,872 €
Schválené na preplatenie
2,872 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok č. 12/2018_OP TP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.