Popis projektu

Sekcia riadenia a investícií (SRIN) - sekcia zabezpečujúca strategické plánovanie a strategické riadenie investícií projektov financovaných z EŠIF,  je zapojená do systému riadenia EŠIF dňom 1.12.2016 -  uznesením MV pre OP TP  č. 6/2016 na národnej úrovni. Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) SRIN zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom zahraničných pracovných ciest (školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách EŠIF, odborných stážach a iných akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ). Pripravenosť SRIN na programové obdobie 2014 – 2020 sa prostredníctvom projektu dosiahne realizáciou systematického odborného vzdelávania, ktoré priebežne umožní zdokonaľovať a dopĺňať požadované vedomosti a schopnosti ako aj zvyšovať zručnosti v úradných jazykoch EÚ. Aktivita projektu je zameraná na zabezpečovanie ako aj samotné organizačné zastrešenie vzdelávania pre oprávnené AK SRIN. Ukončenie realizovaných aktivít je plánované najneskôr na 31.12.2018. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 14 800,- €. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov a počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
14,800 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
9,357 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania špecifického …
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Letenka Kubica, Brusel, 08.-09.02.2018, ZPC č. 2018800034

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Letenka Kubica, Helsinki, Brusel, 08.-12.10.2018, ZPC č. 2018800347

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Letenka Kubica, Helsinky, 16.-17.01.2018, ZPC č. 2018800006

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Letenka Tóth, Londýn, 14.-18.02.2018, ZPC 2018800047

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

Zahraničné pracovné cesty 2017 a 2018

Zahraničné pracovné cesty 2017 a 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,532 €
Schválené na preplatenie
2,532 €
Realizácia
-
Názov

Hotel Senec 15.-16.2018 - ubytovanie

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Hotel Senec 15.-16.10.2018 - stravovanie

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Hotel Senec 15.-16.10.2018 - služba preprava osôb

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Hotel Senec 15.-16.10.2018 - prenájom vnútorných priestorov

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Letenka Tóth, Paríž, 01.-03.11.2017, ZPC č. 2017800402

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Hotel Bôrik 12.12.2018 - technické zabezpečenie

Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Hotel Bôrik 12.12.2018 - prevádzkové zabezpečenie

Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Hotel Bôrik 12.12.2018 - stravovacie služby

Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Účastnícky poplatok Tóth, Lexxion, 13.-14.11.2018

Lexxion Publisher

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Letenka Tóth, Brusel, 12.-15.11.2018, ZPC č. 2018800358

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Letenka Kubica, Brusel, 08.11.2018, ZPC č. 2018800425

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Hotel Senec 11.-12.06.2018 - ubytovanie

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Hotel Senec 11.-12.06.2018 - stravovanie

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Hotel Senec 11.-12.06.2018 - služba preprava osôb

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Hotel Senec 11.-12.06.2018 - Technicko - prevádzkové zabezpečenie školenia

Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
11.07.2018
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.