Popis projektu

Projekt je zameraný na špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ (ďalej len „OFZ EÚ“),  zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie a zdokonaľovanie ich odborných vedomostí a praktických zručností.

Pre efektívne plnenie úloh súvisiacich s OFZ EÚ je potrebné neustále zvyšovanie kvalifikácie, praktických zručností a informovanosti oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti OFZ EÚ. Za týmto účelom  je nevyhnutná účasť oprávnených zamestnancov na rôznych domácich a zahraničných rokovaniach, kurzoch, seminároch, konferenciách a vzdelávacích aktivitách vo všeobecnosti.

V rámci projektu sa bude  realizovať 1 hlavná aktivita:

Vzdelávacie aktivity

Plánovanými aktivitami budú najmä rôzne druhy školení, kurzy, semináre, konferencie, workshopy, jazykové vzdelávanie, rokovania prispievajúce k zefektívneniu OFZ EÚ a boja proti podvodom, aktivity zamerané na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ a ďalšie aktivity súvisiace so zabezpečením stabilizácie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti OFZ EÚ uskutočnené v SR aj v zahraničí.

Finančné prostriedky budú použité na účastnícke poplatky spojené s účasťou na vzdelávacích aktivitách oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti OFZ EÚ, na usporiadanie vzdelávacích aktivít prostredníctvo vzdelávania sa uskutočnených na základe verejného obstarávania, na Úrade vlády SR alebo v zariadeniach ÚV SR (prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, ubytovanie, občerstvenie, doprava, príp. tlmočenie apod.) a odmenu lektorov, ktorí budú prednášať na školiacich podujatiach alebo viesť jazykové kurzy.

Cestovné náhrady budú použité na úhradu cestovných nákladov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti OFZ EÚ, ako aj lektorov spojených s účasťou na seminároch, školeniach, bilaterálnych výmenných pobytoch a iných vzdelávacích aktivitách v SR aj v zahraničí.

Výstupy týchto aktivít prinesú kvalitatívne zlepšenie výkonu pracovných činností oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a výkonu kontroly.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
132,560 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
38,074 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
vzdelávacie aktivity
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
07.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
81,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
56,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Leadership training

FA-školenie "Leadership training"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

vložné za školenie "Riešenie konfliktov a ťažkých situácií"

FA-školenie "Riešenie konfliktov a ťažkých situácií"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
04.04.2016
Názov

doprava bus Trenč. Teplice-Bratislava 9.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

ubytovanie s raňajkami 2os./8.-9.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

večera 7.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

obed 7.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

obed 8.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

obed 9.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

večera 8.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

občerstvenie 7.11.16 poobede

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

občerstvenie 8.11.16 doobeda

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

občerstvenie 8.11.16 poobede

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

občerstvenie 9.11.16 doobeda

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

prenájom seminár. miest. s tech. vybav. 7.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

prenájom seminár. miest. s tech. vybav. 8.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

prenájom seminár. miest. s tech. vybav. 9.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

doprava bus Bratislava-Trenč. Teplice 7.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

ubytovanie s raňajkami 2os/7.-8.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

ubytovanie s raňajkami 1os./7.-8.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

ubytovanie s raňajkami 1os./8.-9.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

mestský poplatok/7.-8.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

mestský poplatok/8.-9.11.16

FA č. 1087716

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 9/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 8/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 7/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 06/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 05/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016-2 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2016 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 08/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 08/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 08/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 08/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 07/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 01/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizančný hárok-osobné výdavky za 4-2018-V (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

cestovné náhrady zahraničné

sumarizačný hárok-cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady zahraničné

sumarizačný hárok-cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany finančných záujmov EÚ"

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin. záujmov EÚ"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
2,611 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin. záujmov EÚ" - miestny poplatok

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin. záujmov EÚ"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany finančných záujmov EÚ"

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin. záujmov EÚ"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin. záujmov EÚ" - miestny poplatok

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin. záujmov EÚ"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin.záujmov EÚ" - doprava

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin.záujmov EÚ" - doprava

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin.záujmov EÚ" - doprava

Zabezpečenie seminára "Niektoré aspekty ochrany fin.záujmov EÚ" - doprava

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Lexxion-účastnícky poplatok-536

Lexxion-účastnícky poplatok-536

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2017
Názov

536-účastnícky poplatok

Lexxion-účastnícky poplatok-536

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Lexxion-účastnícky poplatok-538

Lexxion-účastnícky poplatok-538

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2017
Názov

538-účastnícky poplatok

Lexxion-účastnícky poplatok-538

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Lexxion-účastnícky poplatok-537

Lexxion-účastnícky poplatok-537

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2017
Názov

537-účastnícky poplatok

Lexxion-účastnícky poplatok-537

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Lexxion-účastnícky poplatok-465

Lexxion-účastnícky poplatok-465

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2017
Názov

465-účastnícky poplatok

Lexxion-účastnícky poplatok-465

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Lexxion-účastnícky poplatok-464

Lexxion-účastnícky poplatok-464

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2017
Názov

464-účastnícky poplatok

Lexxion-účastnícky poplatok-464

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

letenky

letenky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

občerstvenie 30.5. d

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

občerstvenie 30.5. p

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

občerstvenie 31.5. d

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

občerstvenie 31.5.p

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

občerstvenie 1.6. d

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

prenájom konf.sály 30.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

prenájom konf.sály 31.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

prenájom konf.sály 1.6.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

večera 31.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

obed 31.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

obed 1.6.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

obed 30.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

jednoposteľ. izba 30.-31.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

jednoposteľ. izba 31.-01.6.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

dvojposteľ.izba 30.-31.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

dvojposteľ.izba 31.-01.6.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

miestny poplatok

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

miestny poplatok

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

raňajky 31.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

večera 30.5.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

raňajky 1.6.

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

školenie "Professional English"

FA 2018079

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Academia Istropolitana Nova
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

autobusová preprava

FA 2312018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

na poist. do rezerv.fondu solidar.

SH 122018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 122018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na starob.poist.

SH 122018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 122018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na poist. do rezerv.fondu solidar.

SH 112018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

na uraz.poist.

SH 112018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

na starob.poist.

SH 112018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 112018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

poist. do rezerv. fondu solidarity

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

poistne do VZP

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na poist. v nezam.

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na invalid.poist.

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na uraz.poist.

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na starob.poist.

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na nemoc.poist.

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

odmeny zamestn. mimoprac. pomeru

SH 102018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na poist. v nezam.

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na poist. do rezerv. fondu solidarity

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na invalid. poist.

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na starob. poist.

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na nemoc. poist.

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

poistne do VZP

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

odmeny zam. mimoprac. pomeru

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na uraz. poist.

SH 92018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na invalid.poist.

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

do rezerv.fondu

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na poist. v nezam.

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na úraz.poist.

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na starob.poist.

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na nemoc.poist.

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

poistne do VZP

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru

SH-OV za 5-2/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na poist. do rezerv. fondu

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

na uraz. poistenie

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

na starob. poistenie

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

poist. do VZP

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

na nemoc. poistenie

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

na invalid. poistenie

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

na poist. v nezam.

SH-OV za 8/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

na poist. v nezamestnanosti

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na starob. poistenie

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na poistenie do rezerv. fondu

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na invalid. poistenie

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na nemoc. poistenie

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

na úraz. poistenie

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

poistné do VZP

SH-OV za 7/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

poistenie do VZP

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na úraz. poistenie

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na invalid. poistenie

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na poist. do rezerv. fondu

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na starob. poistenie

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na poist. v nezamestnanosti

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na nemoc. poistenie

SH-OV za 6/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na poistenie do rezerv. fondu

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na poist. v nezamestnanosti

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na invalid. poistenie

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na starob. poistenie

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na nemoc. poistenie

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na úraz. poistenie

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

poistné do VZP

SH-OV za 5/2018-V (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.06.2018
Názov IČO
Názov
Miloš Kohút-JoMi CAR
IČO
41130961
Názov
Academia Istropolitana Nova
IČO
31755976
Názov
Hotel Most Slávy, s.r.o.
IČO
36365262
Názov
VRBIČAN, s. r. o.
IČO
44734000
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
ETN Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31379508
Názov
THERMALPARK DS, a.s.
IČO
31450920
Názov
Ing. Ľubomír Marko-SMF-Stavebno-montážna firma Marko
IČO
11859296
Názov
Macrosoft s.r.o.
IČO
36791598
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.