Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie a financovanie odborných kapacít, prostredníctvom ktorých sa má podporiť ukončovanie fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS.

Záverečné aktivity desiatich fázovaných projektov OPIS boli presunuté do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Presun uvedených projektov do OPII zásadne neovplyvňuje výsledky implementácie OPIS.

Projekty boli fázované v súlade s Usmernením č. 17/2015 SORO OPIS k fázovaniu projektov prioritnej osi 1 OPIS predovšetkým z nasledovných dôvodov:

• oneskoreného spustenia hlavných a podporných aktivít projektov,

• komplexnosti elektronických služieb a časového odstupu od štúdií uskutočniteľnosti,

• závislosti na externých projektoch (napr. ÚPVS a pod.), ktorých integrácia bola časovo náročnejšia ako sa pôvodne predpokladalo, resp. projekty neboli plne pripravené na integračné testovanie a pod..

Cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom 8.1 – Podpora efektívnej implementácie OPII a realizáciou aktivít projektu sa má zabezpečiť podpora smerom k ukončeniu projektov OPIS, ktoré boli klasifikované ako fázované projekty a tiež podpora udržateľnosti projektov OPIS, a to prostredníctvom využitia odborných kapacít zmluvného poskytovateľa poradenských služieb. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR, merateľným ukazovateľom je počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2017
Celková suma
699,168 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
593,232 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora ukončovania fázovaných projekto…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 05/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,422 €
Schválené na preplatenie
38,678 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

ťarchopis k faktúre 09/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Výdavok - kategória B.

Faktúra 12/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 12/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,218 €
Schválené na preplatenie
43,126 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 06/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,851 €
Schválené na preplatenie
59,105 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 07/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,435 €
Schválené na preplatenie
97,627 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Výdavok - kategória B.

Faktúra 09/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 09/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,519 €
Schválené na preplatenie
73,647 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 04/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,999 €
Schválené na preplatenie
8,240 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 08/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,869 €
Schválené na preplatenie
156,541 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Výdavok - kategória B.

Faktúra 10/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 10/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,077 €
Schválené na preplatenie
63,979 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Výdavok - kategória B.

Faktúra 11/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2017
Názov

Výdavok - kategória A.

Faktúra 11/2017_CZ379/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,978 €
Schválené na preplatenie
51,042 €
Realizácia
29.12.2017
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.