Popis projektu

Gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj (HP UR) je zapojený do systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na úrovni Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (PD SR) v súlade s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) č.1303/2013 a uznesením vlády SR č. 519/2014. Podpora administratívnych kapacít gestora HP UR v programovom období 2014-2020 je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívnej implementácie HP UR v rámci Operačných programov PD SR.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - prispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
1,310,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
121,168 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zab…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.05.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
9,994 (FTE)
Cieľ
10,34 (FTE)
Naposledy aktualizované
02.08.2016
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,373 €
Schválené na preplatenie
10,373 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,091 €
Schválené na preplatenie
6,091 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,668 €
Schválené na preplatenie
1,668 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
2,356 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,981 €
Schválené na preplatenie
9,981 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
5,910 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
2,434 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
2,611 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,215 €
Schválené na preplatenie
9,215 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,328 €
Schválené na preplatenie
5,328 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,538 €
Schválené na preplatenie
2,538 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
1,481 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,431 €
Schválené na preplatenie
2,431 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,285 €
Schválené na preplatenie
2,285 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,523 €
Schválené na preplatenie
2,523 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,578 €
Schválené na preplatenie
8,578 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,969 €
Schválené na preplatenie
4,969 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
1,396 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,146 €
Schválené na preplatenie
10,146 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,926 €
Schválené na preplatenie
5,926 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
2,266 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
2,612 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
1,628 €
Realizácia
08.04.2016
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.