Popis projektu

Cieľom národného projektu - Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje (ďalej len "hodnotiace centrum") je podpora profesionálnej štátnej služby, a to prostredníctvom zvyšovania počtu štátnych zamestnancov so zvýšenými kompetenciami v oblastiach, ktoré zaručujú kvalitné a profesionálne vykonávanie štátnej služby. Cieľom je taktiež podporiť zavedenie pokročilých metód overovania schopností a osobnostných vlastností, najmä pri výbere štátnych zamestnancov na najvyššie manažérske pozície v štátnej správe, a tiež podporiť vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitosti na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu.

Projekt bude implementovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – v celkovom trvaní 42 mesiacov.

Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sa bude sledovať najmä zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.03.2021
Celková suma
1,284,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
906,410 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie a činnosť hodnotiaceho, test…
Typ
Výberové konania
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
05.01.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie a činnosť hodnotiaceho, test…
Typ
Výberové konania
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
05.01.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Hodnota
2949,0 (počet)
Cieľ
1300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených ústredných orgánov štátnej správy s efektívnym riadením ľudských zdrojov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy, ktoré získali podporu na zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov vo VS
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba 01 za 01-09/2017

Paušálna sadzba č. 1 za 01-09/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,874 €
Schválené na preplatenie
14,874 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 01 za 01-09/2017

Paušálna sadzba č. 1 za 01-09/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
3,341 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
2,339 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
2,380 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
2,454 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
2,318 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
1,464 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
1,535 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,833 €
Schválené na preplatenie
6,833 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,926 €
Schválené na preplatenie
10,926 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,999 €
Schválené na preplatenie
3,999 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,804 €
Schválené na preplatenie
17,804 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,635 €
Schválené na preplatenie
6,635 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,302 €
Schválené na preplatenie
12,302 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017) - 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH1 (01/2017-09/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,763 €
Schválené na preplatenie
2,763 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Paušálna sadzba 02 za 10-11/2017

Paušálna sadzba č. 2 za 10-11/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 02 za 10-11/2017

Paušálna sadzba č. 2 za 10-11/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,032 €
Schválené na preplatenie
8,032 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,172 €
Schválené na preplatenie
6,172 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
1,386 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 612002 Ostatné príplatky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
1,157 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 612002 Ostatné príplatky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,010 €
Schválené na preplatenie
4,010 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
1,254 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,690 €
Schválené na preplatenie
3,690 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
829 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
791 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
2,114 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,413 €
Schválené na preplatenie
9,413 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,608 €
Schválené na preplatenie
5,608 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017) - 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH2 (10/2017-11/2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
1,985 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
4,113 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,839 €
Schválené na preplatenie
8,839 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
1,343 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
1,196 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

642015 Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,526 €
Schválené na preplatenie
3,526 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,071 €
Schválené na preplatenie
6,071 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

642015 Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH3 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,504 €
Schválené na preplatenie
5,504 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Paušálna sadzba 03 (12/2017-01/2018)

Paušálna sadzba 03 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,826 €
Schválené na preplatenie
7,826 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 03 (12/2017-01/2018)

Paušálna sadzba 03 (12/2017-01/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04 (02/2018-03/2018)

Paušálna sadzba 04 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,670 €
Schválené na preplatenie
7,670 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04 (02/2018-03/2018)

Paušálna sadzba 04 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
3,666 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
1,337 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,197 €
Schválené na preplatenie
8,197 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,677 €
Schválené na preplatenie
5,677 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
1,275 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

642015 Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

642015 Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
1,841 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
5,952 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
824 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (02/2018-03/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,361 €
Schválené na preplatenie
3,361 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Paušálna sadzba 05 (04/2018-06/2018)

Paušálna sadzba 05 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
12,456 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05 (04/2018-06/2018)

Paušálna sadzba 05 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,798 €
Schválené na preplatenie
2,798 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,055 €
Schválené na preplatenie
11,055 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,945 €
Schválené na preplatenie
14,945 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,357 €
Schválené na preplatenie
3,357 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,483 €
Schválené na preplatenie
2,483 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,722 €
Schválené na preplatenie
5,722 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
1,285 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
1,226 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,941 €
Schválené na preplatenie
1,941 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,547 €
Schválené na preplatenie
8,547 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,496 €
Schválené na preplatenie
5,496 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
1,234 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
2,046 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
1,914 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH4 (04/2018-06/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Paušálna sadzba 06 (07/2018-08/2018)

Paušálna sadzba 06 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06 (07/2018-08/2018)

Paušálna sadzba 06 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,030 €
Schválené na preplatenie
9,030 €
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,147 €
Schválené na preplatenie
4,147 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
858 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
3,822 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,082 €
Schválené na preplatenie
8,082 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,308 €
Schválené na preplatenie
2,308 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
1,546 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,885 €
Schválené na preplatenie
6,885 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
1,815 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,277 €
Schválené na preplatenie
10,277 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH6 (07/2018-08/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,954 €
Schválené na preplatenie
9,954 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
2,236 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,711 €
Schválené na preplatenie
7,711 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,019 €
Schválené na preplatenie
4,019 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
903 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,145 €
Schválené na preplatenie
4,145 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
1,406 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
1,662 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,365 €
Schválené na preplatenie
7,365 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH7 (09/2018-10/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Paušálna sadzba 07 (08/2018-09/2018)

Paušálna sadzba 07 (08/2018-09/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,092 €
Schválené na preplatenie
9,092 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07 (08/2018-09/2018)

Paušálna sadzba 07 (08/2018-09/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
2,042 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,659 €
Schválené na preplatenie
3,659 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
4,703 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,528 €
Schválené na preplatenie
3,528 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
2,050 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
802 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,469 €
Schválené na preplatenie
2,469 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH9 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Paušálna sadzba 09 (12/2018)

Paušálna sadzba 09 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
1,007 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09 (12/2018)

Paušálna sadzba 09 (12/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
4,483 €
Realizácia
-
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
783 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
760 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
3,488 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
1,011 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH8 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,333 €
Schválené na preplatenie
3,333 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Paušálna sadzba 08 (11/2018)

Paušálna sadzba 08 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 08 (11/2018)

Paušálna sadzba 08 (11/2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,144 €
Schválené na preplatenie
4,144 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,340 €
Schválené na preplatenie
4,340 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
1,614 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
3,985 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
1,807 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
1,472 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,046 €
Schválené na preplatenie
8,046 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,532 €
Schválené na preplatenie
2,532 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,135 €
Schválené na preplatenie
7,135 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
1,603 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,273 €
Schválené na preplatenie
11,273 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Paušálna sadzba 10 (1-2/2019)

Paušálna sadzba 10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,528 €
Schválené na preplatenie
9,528 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10 (1-2/2019)

Paušálna sadzba 10 (1-2/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,140 €
Schválené na preplatenie
2,140 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11 (03-04/2019)

Paušálna sadzba 11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
2,066 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11 (03-04/2019)

Paušálna sadzba 11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,198 €
Schválené na preplatenie
9,198 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,507 €
Schválené na preplatenie
7,507 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
1,686 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,691 €
Schválené na preplatenie
3,691 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
829 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
1,516 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
4,139 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
1,416 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,572 €
Schválené na preplatenie
7,572 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
1,701 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,423 €
Schválené na preplatenie
10,423 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH11 (03-04/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
2,341 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
999 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
2,339 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,938 €
Schválené na preplatenie
4,938 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,412 €
Schválené na preplatenie
10,412 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,642 €
Schválené na preplatenie
7,642 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,446 €
Schválené na preplatenie
4,446 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,919 €
Schválené na preplatenie
3,919 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Paušálna sadzba 12 (05-06/2019)

Paušálna sadzba 12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
1,928 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 12 (05-06/2019)

Paušálna sadzba 12 (05-06/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,584 €
Schválené na preplatenie
8,584 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 13 (07-08/2019)

Paušálna sadzba 13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
1,975 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 13 (07-08/2019)

Paušálna sadzba 13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,792 €
Schválené na preplatenie
8,792 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
1,406 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,106 €
Schválené na preplatenie
8,106 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,445 €
Schválené na preplatenie
2,445 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,887 €
Schválené na preplatenie
10,887 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
5,256 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
1,821 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
3,944 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
1,431 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
4,032 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
1,368 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH13 (07-08/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Paušálna sadzba 14 (09/2019)

Paušálna sadzba 14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 14 (09/2019)

Paušálna sadzba 14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
3,897 €
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,814 €
Schválené na preplatenie
2,814 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
683 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,516 €
Schválené na preplatenie
4,516 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
3,042 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

616 Doplatok k platu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH14 (09/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
2,091 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
1,592 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,540 €
Schválené na preplatenie
4,540 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,810 €
Schválené na preplatenie
5,810 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
2,616 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Paušálna sadzba 15 (10/2019)

Paušálna sadzba 15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15 (10/2019)

Paušálna sadzba 15 (10/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
4,579 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Paušálna sadzba 16 (11-12/2019)

Paušálna sadzba 16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 16 (11-12/2019)

Paušálna sadzba 16 (11-12/2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 17 (01-03/2020)

Paušálna sadzba 17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 17 (01-03/2020)

Paušálna sadzba 17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030 Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

642030 Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH17 (01-03/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Paušálna sadzba 18 (01-06/2020)

Paušálna sadzba 18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 18 (01-06/2020)

Paušálna sadzba 18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

642030 Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

642 015 Nemocenské

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

642030 Príplatky a príspevky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH18 (01-06/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 19 (07-09/2020)

Paušálna sadzba 19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 19 (07-09/2020)

Paušálna sadzba 19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH19 (07-09/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

614 Odmeny

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky SH20 (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma