Popis projektu

Projekt je orientovaný na poskytnutie poradenských a konzultačných služieb pri nastavení modelu finančnej implementácie, ktoré majú prispieť k nastaveniu optimálnych podmienok procesu implementácie OP TP v programovom období 2014 – 2020. Realizácia poskytnutých služieb je zameraná na komplexnú analýzu dosiahnutých výsledkov OP TP s orientáciou na poukázanie opodstatnenosti, oprávnenosti a reálnosti požiadaviek a kontrahovania finančných prostriedkov prijímateľov v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 aj programovom období 2014 – 2020. Analýza implementačného procesu so zreteľom na čerpanie finančných prostriedkov  predchádzajúceho programového obdobia aj súčasného programového obdobia umožní RO OP TP zabezpečiť formou optimálneho nastavenia podmienok v ďalšom procese implementácie efektívnejšie napĺňanie stanovených úloh s orientáciou na dosahovanie cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP.

Prehodnotenie celkového vývoja čerpania finančných prostriedkov OP TP 2014 – 2020 umožní nový náhľad na slabé stránky v jednotlivých oblastiach implementačného procesu a tým aj nastavenie celkovej stratégie využívania finančných prostriedkov využitím úsporných opatrení, návrhov optimálnych alokácií, rozšírením oprávnených aktivít alebo typov aktivít a kategórií výdavkov OP TP v PO 2014 -2020. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivity „Služby podpory aktivít finančného riadenia a kontroly programov a projektov (OP TP)“ v oblastiach:

• Podpora aktivít finančného riadenia a kontroly programov a projektov – so zameraním na analýzu čerpania finančných prostriedkov, schválených výdavkov, žiadostí o platbu, kontrolou podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu, a ďalšej relevantnej dokumentácie OP TP súvisiacej s predmetnou oblasťou podpory.

• Koordinačná a metodická podpora – so zameraním na posudzovanie interných dokumentov riadenia, písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ďalšej relevantnej dokumentácie OP TP súvisiacej s predmetnou oblasťou podpory.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2017
Celková suma
345,848 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
345,847 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Služby podpory aktivít finančného riade…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
03.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
18,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

expert pre finančné riadenie a kontrolu programov a projektov

828_Model finančnej implementácie_júl_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,654 €
Schválené na preplatenie
36,654 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

828_Model finančnej implementácie_júl_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
12,159 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

expert pre finančné riadenie a kontrolu programov a projektov

828_Model finančnej implementácie_október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,766 €
Schválené na preplatenie
46,766 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

828_Model finančnej implementácie_október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,279 €
Schválené na preplatenie
21,279 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

expert pre koordinančnú a metodickú podporu

828_Model finančnej implementácie_august 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,503 €
Schválené na preplatenie
15,503 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

expert pre finančné riadenie a kontrolu programov a projektov

828_Model finančnej implementácie_august 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,918 €
Schválené na preplatenie
37,918 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

expert pre finančné riadenie a kontrolu programov a projektov

828_Model finančnej implementácie_jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,918 €
Schválené na preplatenie
37,918 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

828_Model finančnej implementácie_jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
3,040 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

expert pre finančné riadenie a kontrolu programov a projektov

828_Model finančnej implementácie_september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,022 €
Schválené na preplatenie
36,022 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

expert pre koordinančú a metodickú podporu

828_Model finančnej implementácie_september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,807 €
Schválené na preplatenie
15,807 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

expert_fin riadenie_kontrola programov a projektov

828_MFI_December_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,988 €
Schválené na preplatenie
22,988 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

expert_koordinačna a metodicka podpora

828_MFI_December_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,068 €
Schválené na preplatenie
7,068 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

expert_koordinačná a metodická podpora

828_MFI_November_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
9,120 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

expert_fin riadenie_kontrola programov a projektov

828_MFI_November_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,606 €
Schválené na preplatenie
43,606 €
Realizácia
01.02.2018
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.