Popis projektu

Národný orgán a národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu je zapojený do systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na úrovni Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (PD SR). Programy európskej územnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 a Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 majú  významnú úlohu pri definovaní oblastí, ktoré budú predmetom pomoci v rámci nových operačných programov PD SR. Úrad vlády SR je orgánom zodpovedným za prípravu a implementáciu programov nadnárodnej spolupráce a európskej územnej spolupráce v zmysle uznesenia vlády SR č. 604/2013. Uznesením vlády SR č. 318/2014 bol schválený  Program spolupráce Stredná Európa 2020 a uznesením vlády SR č.34/2015 bol schválený Program spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014-2020. Podpora administratívnych kapacít národného orgánu a národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu v programovom období 2014-2020 je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívnej prípravy a implementácie programov nadnárodnej spolupráce.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - prispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
670,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
49,443 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zab…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
14.05.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
4,66 (FTE)
Cieľ
4,66 (FTE)
Naposledy aktualizované
02.08.2016
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
1,276 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
684 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,269 €
Schválené na preplatenie
2,269 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
4,632 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov február 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,269 €
Schválené na preplatenie
2,269 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
1,224 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,793 €
Schválené na preplatenie
4,793 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
1,037 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,478 €
Schválené na preplatenie
4,478 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,209 €
Schválené na preplatenie
2,209 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,659 €
Schválené na preplatenie
4,659 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
1,174 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,215 €
Schválené na preplatenie
2,215 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

612001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

612002 Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

621 Poistné VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

611 Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
2,101 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

616 Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

623 Poistné OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 007 Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

625 002 Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
09.06.2016
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.