Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie činností Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OP IS) spojených s riadením a ukončovaním OP IS v roku 2018 na optimálnej kvalitatívnej úrovni prostredníctvom financovania mzdových výdavkov oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR zapojených do riadenia a ukončovania implementácie OP IS, čím sa vytvorí základný predpoklad pre zabezpečenie dostatočných a kvalitných administratívnych kapacít a súčasne ich stabilizácia.

Hlavnou aktivitou je náležité mzdové zabezpečenie oprávnených administratívnych kapacít Úradu vlády SR plniacich kompetencie riadiaceho orgánu pre OP IS. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľným ukazovateľom je počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2018
Celková suma
220,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
210,601 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podujatí s využitím propagačných predmetov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
6,83 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
1,186 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,636 €
Schválené na preplatenie
5,636 €
Realizácia
-
Názov

627 Doplnkové dôchodkové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
1,630 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,604 €
Schválené na preplatenie
51,604 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,898 €
Schválené na preplatenie
26,898 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,030 €
Schválené na preplatenie
3,030 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,206 €
Schválené na preplatenie
36,206 €
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
916 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,747 €
Schválené na preplatenie
6,747 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,281 €
Schválené na preplatenie
5,281 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
1,661 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - september 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,612 €
Schválené na preplatenie
16,612 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,001 €
Schválené na preplatenie
5,001 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
-
Názov

627 Doplnkové dôchodkové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,840 €
Schválené na preplatenie
7,840 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,527 €
Schválené na preplatenie
12,527 €
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
2,038 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
1,577 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október - december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,227 €
Schválené na preplatenie
14,227 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.