Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej  podpory, monitorovania a hodnotenia procesu implementácie EŠIF. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh CKO v oblasti koordinácie, monitorovania a hodnotenia s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020, zabezpečenie komplexného monitoringu legislatívy, inštitútov a procesov v oblasti riadenia a implementácie EŠIF, vrátane vyhodnotenia prínosov predchádzajúceho programového obdobia, dopadov implementácie NSRR a prípravnej fázy pre budúce programové obdobie.

Výstupy týchto aktivít prinesú podklady pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami CKO v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Proces implementácie Partnerskej dohody si v programovom období 2014 - 2020 vyžaduje zvýšené nároky na efektívnu realizáciu všetkých etáp využitia podpory EŠIF, počínajúc procesom programovania, cez riadenie, implementáciu, monitorovanie až po kontrolu, audit a záverečné hodnotenia. Odborná podpora pri tvorbe mechanizmov na zabezpečenie efektívnej implementácie finančnej pomoci formou dodania odborných vyjadrení založených na štúdiách, koncepciách, analýzach, metodikách a správach (opierajúc sa o hodnotenia a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia) bude mať výrazný vplyv na kvalitu nastavenia podmienok čerpania a následne aj na samotnú intenzitu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Poradenské a konzultačné služby súvisiace s monitorovaním, hodnotením a podporou procesu implementácie EŠIF  vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálnej implementácie finančnej pomoci EÚ v programovom období 2014 – 2020 na úrovni CKO, v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Projekt prispeje k splneniu povinnosti monitorovať pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov EÚ, ako aj plnení úloh jednotlivých fondov podľa ich cieľov. Zároveň umožní vznik podkladov pre prípravu budúceho programového obdobia.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2018
Celková suma
5,718,706 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,440,153 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné služby v oblasti analýz a hodn…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora aktivít monitorovania, hodnoten…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
96,0 (počet)
Cieľ
96,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poradenské služby v zmysle č.z.1416/2016 za obdobie júl 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,519 €
Schválené na preplatenie
138,519 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby v zmysle č.z. 1416/2015 za obdobie jún 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,719 €
Schválené na preplatenie
163,719 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby v zmysle č.z.1416/2016 za obdobie august 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,339 €
Schválené na preplatenie
187,339 €
Realizácia
-
Názov

Dielo 1 - fáza 1 (úvodná správa, priebežná správa)

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 1 fáza 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,350 €
Schválené na preplatenie
46,350 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu 10/2016

Faktúra stengl čz 706/2016 - október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,864 €
Schválené na preplatenie
4,864 €
Realizácia
-
Názov

dielo 2 - fáza 1 - (úvodná správa, priebežná správa, Matica národných a európskych cieľov a investičných priorít)

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 2 fáza 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,500 €
Schválené na preplatenie
58,500 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby v zmysle č.z.1416/2016 za obdobie október 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,978 €
Schválené na preplatenie
70,978 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu 08/2016

Faktúra stengl čz 706/2016 - august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,591 €
Schválené na preplatenie
14,591 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu 09/2016

Faktúra stengl čz 706/2016 - september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,263 €
Schválené na preplatenie
5,263 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby v zmysle č.z.1416/2016 za obdobie september 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,686 €
Schválené na preplatenie
131,686 €
Realizácia
-
Názov

expert pre metodickú a koordinačnú podporu 07/2016

Faktúra stengl čz 706/2016 - júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
3,040 €
Realizácia
-
Názov

Dielo 3 - fáza 1 (úvodná správa)

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 3 fáza 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
60,000 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - december 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,437 €
Schválené na preplatenie
69,437 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

Dielo 4 - Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni programov - fáza 1

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 4 fáza 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
24,000 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - február 2017

Faktúra stengl čz 706/2016 - február 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,314 €
Schválené na preplatenie
37,314 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - november 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,617 €
Schválené na preplatenie
61,617 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - marec 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - marec 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,290 €
Schválené na preplatenie
177,290 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - december 2016

Faktúra stengl čz 706/2016 - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,214 €
Schválené na preplatenie
39,214 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - február 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - február 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,803 €
Schválené na preplatenie
187,803 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - november 2016

Faktúra stengl čz 706/2016 - november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,915 €
Schválené na preplatenie
25,915 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - marec 2017

Faktúra stengl čz 706/2016 - marec 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,822 €
Schválené na preplatenie
39,822 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - január 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - január 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,864 €
Schválené na preplatenie
120,864 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

Dielo 2 - Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020 - fáza 2

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 2 fáza 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,500 €
Schválené na preplatenie
106,500 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - január 2017

Faktúra stengl čz 706/2016 - január 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,543 €
Schválené na preplatenie
18,543 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - máj 2017

Faktúra stengl čz 706/2016 - máj 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,769 €
Schválené na preplatenie
4,769 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - apríl 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - apríl 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,386 €
Schválené na preplatenie
84,386 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Dielo 1 - Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v PO 2014-2020(prvá fáza) - Fáza 2

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 1 fáza 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,150 €
Schválené na preplatenie
75,150 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

poradenské služby koordinačnej a metodickej podpory - apríl 2017

Faktúra stengl čz 706/2016 - apríl 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,182 €
Schválené na preplatenie
29,182 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Dielo 4 - Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni programov - Fáza 2

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 4 fáza 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,750 €
Schválené na preplatenie
54,750 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - júl 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - júl 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,930 €
Schválené na preplatenie
14,930 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Dielo 3 - Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016 - 3.Fáza

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 3 fáza 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - máj 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - máj 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,099 €
Schválené na preplatenie
99,099 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Dielo 3 - Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016 - Fáza 2

Faktúra KPMG Slovensko čz 690/2016 - dielo 3 fáza 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
60,000 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - jún 2017

Faktúra KPMG Slovensko čz 1416/2015 - jún 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,029 €
Schválené na preplatenie
103,029 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Cenové mapy - plnenie 2 a 3

Faktúra Deloitte Advisory č.z. 1184/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,177 €
Schválené na preplatenie
162,883 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 158/2017 za obdobie 12/2017

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,389 €
Schválené na preplatenie
76,389 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 158/2017 za obdobie 11/2017

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,594 €
Schválené na preplatenie
110,594 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 158/2017 za obdobie 10/2017

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,600 €
Schválené na preplatenie
119,600 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 158/2017 za obdobie 09/2017

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,812 €
Schválené na preplatenie
121,812 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 158/2017 za obdobie 08/2017

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,539 €
Schválené na preplatenie
20,539 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 01/2018

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,562 €
Schválené na preplatenie
29,562 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 12/2017

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,503 €
Schválené na preplatenie
15,503 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 11/2017

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,005 €
Schválené na preplatenie
28,005 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 10/2017

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,270 €
Schválené na preplatenie
47,270 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 09/2017

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,750 €
Schválené na preplatenie
45,750 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 08/2017

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,234 €
Schválené na preplatenie
31,234 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

poradenské služby v zmysle zmluvy 159/2017 za obdobie 07/2017

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,968 €
Schválené na preplatenie
8,968 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

Dielo 1 fáza 1

Faktúra KPMG Slovensko zmluva 93/2017 Dielo 1 fáza 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,000 €
Schválené na preplatenie
486,000 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 05/2018

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,994 €
Schválené na preplatenie
31,994 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 04/2018

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,146 €
Schválené na preplatenie
32,146 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 03/2018

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,926 €
Schválené na preplatenie
43,926 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

poradenské služby zmluva 159/2017 za obdobie 06/2018

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,410 €
Schválené na preplatenie
29,410 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

poradenské služby zmluva 159/2017 za obdobie 02/2018

Faktúra stengl č.z. 159/2017 za obdobie 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,823 €
Schválené na preplatenie
20,823 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 02-06/2018 (zadanie 700)

Faktúra KPMG Slovensko zmluva 158/2017 za obdobie 02-06/2018 (zadanie 700)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,185 €
Schválené na preplatenie
130,185 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 03/2018 (zadanie 610 a 620)

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,998 €
Schválené na preplatenie
81,998 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 02/2018 (zadanie 220, 610 a 620)

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,065 €
Schválené na preplatenie
105,065 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 01/2018 (zadanie 610 a 620)

Faktúra KPMG Slovensko č.z. 158/2017 za obdobie 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,743 €
Schválené na preplatenie
95,743 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Dielo 1 "Ex post hodnotenie dopadov implementácie NSRR na dosiahnutie strategického cieľa NSRR" - záverečná správa

Faktúra KPMG Slovensko zmluva 93/2017 - Dielo 1 záverečná správa

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463,200 €
Schválené na preplatenie
463,200 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

poradenské služby - zadanie 610 a 620 za obdobie 04/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 610 a 620 (apríl 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,782 €
Schválené na preplatenie
73,782 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Dielo 2 záverečná správa - Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR

Faktúra KPMG Slovensko - Dielo 2 záverečná správa

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,975 €
Schválené na preplatenie
99,975 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

poradenské služby - zadanie 130 za obdobie 04/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 130 (apríl 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,537 €
Schválené na preplatenie
17,537 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

poradenské služby - zadanie 610 a 620 za obdobie 06/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 610 a 620 (jún 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,560 €
Schválené na preplatenie
97,560 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

poradenské služby - zadanie 130,220 a 520 za obdobie 06/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 130,220 a 520 (jún 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,328 €
Schválené na preplatenie
62,328 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

poradenské služby - zadanie 610 a 620 za obdobie 05/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 610 a 620 (máj 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,612 €
Schválené na preplatenie
96,612 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

poradenské služby - zadanie 130,220 a 520 za obdobie 05/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 130,220 a 520 (máj 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,477 €
Schválené na preplatenie
47,477 €
Realizácia
30.01.2019
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.