Popis projektu

Cieľom projektu Podpora plnenia úloh ÚVO prostredníctvom zabezpečenia odborných stanovísk a znaleckých posudkov je predovšetkým zabezpečiť kvalifikovanejšiu, efektívnejšiu a účinnejšiu podporu v oblasti kontroly verejného obstarávania. V odôvodnených prípadoch je za účelom efektívnejšieho výkonu kontroly verejného obstarávania možné využiť aj posudky a stanoviská externých odborníkov. Znalecké posudky a taktiež odborné stanoviská sú v rámci kontroly verejného obstarávania využívané v prípadoch ak pre danú posudzovanú oblasť resp. problematiku je nevyhnutné poznať názor znalca alebo odborníka v danej oblasti resp. je potrebné kvalifikované rozhodnutie alebo stanovisko. Vzhľadom na rozmanitosť odborných problematík, ktoré sú v rámci jednotlivých RO, je vyžiadanie si odborného stanoviska alebo znaleckého posudku z externých zdrojov v niektorých prípadoch nevyhnutné.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.03.2018
Celková suma
34,907 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
34,907 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie odborných stanovísk a znal…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
19.02.2016
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
09.03.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
58,0 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2018
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
-
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,350 €
Schválené na preplatenie
6,350 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,908 €
Schválené na preplatenie
3,908 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,142 €
Schválené na preplatenie
8,142 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
-
Názov

ÚP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9-12/2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
1,521 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,865 €
Schválené na preplatenie
7,593 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.