Popis projektu

Projekt bude realizovaný na báze partnerstva s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej aj „OECD“, z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) so sídlom v Paríži. Je to  medzinárodná organizácia, ktorá zastrešuje štáty s vyspelým demokratickým politickým systémom a trhovým hospodárstvom. Predmetná spolupráca bude prebiehať vo forme partnerstva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej iba „ÚPPVII“)  v zastúpení Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej iba „CKO“). Projekt je prostredníctvom spolupráce s OECD zameraný na riešenie problému korupcie a podvodov pri fondoch EÚ v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vypracovanie návrhu Stratégie boja s korupciou a podvodmi pri fondoch EÚ ako kľúčového reprezentatívneho dokumentu, ktorý predstavuje základný rámec pre riešenie predmetnej problematiky. Predpokladom pre realizáciu projektu bude spoločný list medzi Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR a OECD, ktorý bude predstavovať zmluvný základ obsahujúci obsahové a finančné náležitosti spolupráce. Súčasťou vypracovania návrhu stratégie bude aj prieskum aktuálnej situácie, akčný plán opatrení na zlepšenie súčasnej situácie, uskutočnia sa dve expertné misie pracovníkov OECD na Slovensku a 4 workshopy/semináre. Požadovaná výška NFP je 299 000 EUR. Hlavným cieľom bude vypracovanie návrhu stratégie boja s korupciou a podvodmi pri fondoch EÚ, ktorej súčasťou bude aj Akčný plán na posilnenie boja proti korupcii a podvodom a sprievodnými výstupmi budú práve workshopy/semináre. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.12.2018
Celková suma
299,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
119,600 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie Stratégie boja s korupciou…
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
83,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.