Popis projektu

Cieľom projektu financovanie zabezpečenia prevádzkovej podpory pre administratívne kapacity ÚVO je zabezpečenie administratívnych priestorov a poskytnutých služieb v rámci užívania týchto priestorov pre oprávnených zamestnancov ÚVO. V období od 1.1.2014 – 31.12.2016 ÚVO zabezpečil priestory pre oprávnených zamestnancov prostredníctvom prenájmu administratívnych budov na ulici Dunajská 68 a Grösslingova 44, Bratislava . Od 1.1.2017 ÚVO zabezpečuje priestory oprávneným zamestnancom v administratívnej budove na adrese Ružová dolina 10, Bratislava. Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho priestorového zabezpečenia a služieb s tým súvisiacich je základným predpokladom pre plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o spolupráci uzavretej medzi Úradom vlády SR a ÚVO s cieľom zabezpečenia rýchlejšieho a efektívnejšieho výkonu niektorých činností spojených s kontrolou verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF. Realizácia projektu prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností. 

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2014 - 01.12.2018
Celková suma
325,704 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
189,239 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie priestorového zabezpečenia…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.01.2014
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby spojené s nájmom - január 2014

Zálohová faktúra č. 0011415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2014
Názov

údržba_január

Zálohová faktúra č. 0011415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2014
Názov

vodné, stočné_január

Zálohová faktúra č. 0011415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
20.01.2014
Názov

všeobecné služby_január

Zálohová faktúra č. 0011415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
20.01.2014
Názov

špeciálne služby_január

Zálohová faktúra č. 0011415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
20.01.2014
Názov

energie_január

Zálohová faktúra č. 0011415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
20.01.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - apríl 2014

Zálohová faktúra č. 1761415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2014
Názov

energie_apríl

Zálohová faktúra č. 1761415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
15.04.2014
Názov

údržba_apríl

Zálohová faktúra č. 1761415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2014
Názov

špeciálne služby_apríl

Zálohová faktúra č. 1761415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
15.04.2014
Názov

vodné,stočné_apríl

Zálohová faktúra č. 1761415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
15.04.2014
Názov

všeobecné služby_apríl

Zálohová faktúra č. 1761415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
15.04.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - máj 2014

Zálohová faktúra č. 2111415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2014
Názov

energie_máj

Zálohová faktúra č. 2111415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
16.05.2014
Názov

údržba_máj

Zálohová faktúra č. 2111415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2014
Názov

vodné,stočné_máj

Zálohová faktúra č. 2111415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
16.05.2014
Názov

všeobecné služby_máj

Zálohová faktúra č. 2111415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
16.05.2014
Názov

špeciálne služby_máj

Zálohová faktúra č. 2111415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.05.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - jún 2014

Zálohová faktúra č.2281415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2014
Názov

všeobecné služby_jún

Zálohová faktúra č.2281415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
13.06.2014
Názov

energie_jún

Zálohová faktúra č.2281415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
13.06.2014
Názov

vodné,stočné_jún

Zálohová faktúra č.2281415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.06.2014
Názov

špeciálne služby_jún

Zálohová faktúra č.2281415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
13.06.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - október 2014

Zálohová faktúra č. 3341415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2014
Názov

vodné,stočné_október

Zálohová faktúra č. 3341415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
16.10.2014
Názov

všeobecné služby_október

Zálohová faktúra č. 3341415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
16.10.2014
Názov

špeciálne služby_október

Zálohová faktúra č. 3341415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
16.10.2014
Názov

energie_október

Zálohová faktúra č. 3341415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
16.10.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - december 2014

Faktúra č. 2014199

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2014
Názov

energie_december_D

Faktúra č. 2014199

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
08.12.2014
Názov

vodné,stočné_december_D

Faktúra č. 2014199

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.12.2014
Názov

všeobecné služby_december_D

Faktúra č. 2014199

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
08.12.2014
Názov

špeciálne služby_december_D

Faktúra č. 2014199

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
08.12.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - november 2014

Faktúra č. 2014188

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2014
Názov

energie_november_D

Faktúra č. 2014188

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
14.11.2014
Názov

vodné,stočné_november_D

Faktúra č. 2014188

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
14.11.2014
Názov

všeobecné služby_november_D

Faktúra č. 2014188

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
14.11.2014
Názov

špeciálne služby_november_D

Faktúra č. 2014188

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
14.11.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - október 2014

Faktúra č. 2014165

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2014
Názov

vodné,stočné_október_D

Faktúra č. 2014165

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
17.10.2014
Názov

všeobecné služby_október_D

Faktúra č. 2014165

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
17.10.2014
Názov

energie_október_D

Faktúra č. 2014165

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
17.10.2014
Názov

špeciálne služby_október_D

Faktúra č. 2014165

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
17.10.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - september 2014

Faktúra č. 2014145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2014
Názov

energie_september_D

Faktúra č. 2014145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
19.09.2014
Názov

vodné,stočné_september_D

Faktúra č. 2014145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
19.09.2014
Názov

všeobecné služby_september_D

Faktúra č. 2014145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
19.09.2014
Názov

špeciálne služby_september_D

Faktúra č. 2014145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
19.09.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - august 2014

Faktúra č. 2014125

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2014
Názov

energie_august_D

Faktúra č. 2014125

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
20.08.2014
Názov

špeciálne služby_august_D

Faktúra č. 2014125

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
20.08.2014
Názov

vodné,stočné_august_D

Faktúra č. 2014125

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
20.08.2014
Názov

všeobecné služby_august_D

Faktúra č. 2014125

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
20.08.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - júl 2014

Faktúra č. 2014111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2014
Názov

energie_júl_D

Faktúra č. 2014111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
18.07.2014
Názov

vodné,stočné_júl_D

Faktúra č. 2014111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
18.07.2014
Názov

všeobecné služby_júl_D

Faktúra č. 2014111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
18.07.2014
Názov

špeciálne služby_júl_D

Faktúra č. 2014111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
18.07.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - jún 2014

Faktúra č. 2014092

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2014
Názov

vodné,stočné_jún_D

Faktúra č. 2014092

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.06.2014
Názov

energie_jún_D

Faktúra č. 2014092

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
20.06.2014
Názov

všeobecné služby_jún_D

Faktúra č. 2014092

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
20.06.2014
Názov

špeciálne služby_jún_D

Faktúra č. 2014092

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
20.06.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - máj 2014

Faktúra č. 2014076

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2014
Názov

energie_máj_D

Faktúra č. 2014076

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
20.05.2014
Názov

vodné,stočné_máj_D

Faktúra č. 2014076

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
20.05.2014
Názov

všeobecné služby_máj_D

Faktúra č. 2014076

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
20.05.2014
Názov

špeciálne služby_máj_D

Faktúra č. 2014076

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
20.05.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - apríl 2014

Faktúra č. 2014062

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2014
Názov

energie_apríl_D

Faktúra č. 2014062

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
17.04.2014
Názov

vodné,stočné_apríl_D

Faktúra č. 2014062

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
17.04.2014
Názov

všeobecné služby_apríl_D

Faktúra č. 2014062

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
17.04.2014
Názov

špeciálne služby_apríl_D

Faktúra č. 2014062

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
17.04.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - marec 2014

Faktúra č. 2014046

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2014
Názov

špeciálne služby_marec_D

Faktúra č. 2014046

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
20.03.2014
Názov

energie_marec_D

Faktúra č. 2014046

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
20.03.2014
Názov

všeobecné služby_marec_D

Faktúra č. 2014046

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
20.03.2014
Názov

vodné,stočné_marec_D

Faktúra č. 2014046

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
20.03.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - február 2014

Faktúra č. 2014014

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2014
Názov

energie_február_D

Faktúra č. 2014014

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

vodné,stočné_február_D

Faktúra č. 2014014

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

všeobecné služby_február_D

Faktúra č. 2014014

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

špeciálne služby_február_D

Faktúra č. 2014014

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

Nájomné - december 2014

Faktúra č. 2014198

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2014
Názov

Nájomné - december 2014

Faktúra č. 2014198

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
2,385 €
Realizácia
08.12.2014
Názov

Nájomné - november 2014

Faktúra č. 2014187

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2014
Názov

Nájomné - november 2014

Faktúra č. 2014187

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
14.11.2014
Názov

Nájomné - október 2014

Faktúra č. 2014164

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2014
Názov

Nájomné - október 2014

Faktúra č. 2014164

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
2,332 €
Realizácia
17.10.2014
Názov

Nájomné - september 2014

Faktúra č. 2014144

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2014
Názov

Nájomné - september 2014

Faktúra č. 2014144

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
2,258 €
Realizácia
19.09.2014
Názov

Nájomné - august 2014

Faktúra č. 2014124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2014
Názov

Nájomné - august 2014

Faktúra č. 2014124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
2,258 €
Realizácia
20.08.2014
Názov

Nájomné - júl 2014

Faktúra č. 2014110

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2014
Názov

Nájomné - júl 2014

Faktúra č. 2014110

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,281 €
Schválené na preplatenie
2,281 €
Realizácia
18.07.2014
Názov

Nájomné - jún 2014

Faktúra č. 2014091

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2014
Názov

Nájomné - jún 2014

Faktúra č. 2014091

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
1,917 €
Realizácia
20.06.2014
Názov

Nájomne - máj 2014

Faktúra č. 2014075

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2014
Názov

Nájomne - máj 2014

Faktúra č. 2014075

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
1,702 €
Realizácia
20.05.2014
Názov

Nájomné - apríl 2014

Faktúra č. 2014061

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2014
Názov

Nájomné - apríl 2014

Faktúra č. 2014061

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
1,687 €
Realizácia
17.04.2014
Názov

Nájomné - marec 2014

Faktúra č. 2014045

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2014
Názov

Nájomné - marec 2014

Faktúra č. 2014045

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
1,686 €
Realizácia
20.03.2014
Názov

Nájomné - február 2014

Faktúra č. 2014013

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2014
Názov

Nájomné - február 2014

Faktúra č. 2014013

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
1,515 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - december 2014

Zálohová faktúra č. 3841415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2014
Názov

energie_december

Zálohová faktúra č. 3841415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
11.12.2014
Názov

vodné,stočné_december

Zálohová faktúra č. 3841415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2014
Názov

všeobecné služby_december

Zálohová faktúra č. 3841415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
11.12.2014
Názov

špeciálne služby_december

Zálohová faktúra č. 3841415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
11.12.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - november 2014

Zálohová faktúra č. 3631415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2014
Názov

energie_november

Zálohová faktúra č. 3631415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
13.11.2014
Názov

vodné,stočné_november

Zálohová faktúra č. 3631415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
13.11.2014
Názov

špeciálne služby_november

Zálohová faktúra č. 3631415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.11.2014
Názov

všeobecné služby_november

Zálohová faktúra č. 3631415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
13.11.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - september 2014

Zálohová faktúra č. 3091415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2014
Názov

špeciálne služby_september

Zálohová faktúra č. 3091415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
17.09.2014
Názov

energie_september

Zálohová faktúra č. 3091415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
17.09.2014
Názov

všeobecné služby_september

Zálohová faktúra č. 3091415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
17.09.2014
Názov

vodné,stočné_september

Zálohová faktúra č. 3091415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
17.09.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - august 2014

Zálohová faktúra č. 2871415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2014
Názov

energie_august

Zálohová faktúra č. 2871415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
18.08.2014
Názov

vodné,stočné_august

Zálohová faktúra č. 2871415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
18.08.2014
Názov

všeobecné služby_august

Zálohová faktúra č. 2871415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
18.08.2014
Názov

špeciálne služby_august

Zálohová faktúra č. 2871415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
18.08.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - júl 2014

Zálohová faktúra č. 2571415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2014
Názov

energie_júl

Zálohová faktúra č. 2571415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
15.07.2014
Názov

vodné,stočné_júl

Zálohová faktúra č. 2571415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
15.07.2014
Názov

všeobecné služby_júl

Zálohová faktúra č. 2571415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
15.07.2014
Názov

špeciálne služby_júl

Zálohová faktúra č. 2571415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.07.2014
Názov

Nájomné - január 2014

Faktúra č. 0021415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2014
Názov

Nájomné - január 2014

Faktúra č. 0021415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
20.01.2014
Názov

Nájomné - február 2014

Faktúra č. 0531415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2014
Názov

Nájomné - február 2014

Faktúra č. 0531415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
17.02.2014
Názov

Nájomné - marec 2014

Faktúra č. 1311415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2014
Názov

Nájomné - marec 2014

Faktúra č. 1311415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
14.03.2014
Názov

Nájomné - apríl 2014

Faktúra č. 1771415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2014
Názov

Nájomné - apríl 2014

Faktúra č. 1771415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
15.04.2014
Názov

Nájomné - máj 2014

Faktúra č. 2101415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2014
Názov

Nájomné - máj 2014

Faktúra č. 2101415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
16.05.2014
Názov

Nájomné - jún 2014

Faktúra č. 2291415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2014
Názov

Nájomné - jún 2014

Faktúra č. 2291415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
13.06.2014
Názov

Nájomné - júl 2014

Faktúra č. 2581415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2014
Názov

Nájomné - júl 2014

Faktúra č. 2581415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
15.07.2014
Názov

Nájomné - august 2014

Faktúra č. 2881415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2014
Názov

Nájomné - august 2014

Faktúra č. 2881415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
18.08.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - marec 2014

Zálohová faktúra č. 1321415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2014
Názov

energie_marec

Zálohová faktúra č. 1321415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
14.03.2014
Názov

vodné,stočné_marec

Zálohová faktúra č. 1321415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
14.03.2014
Názov

všeobecné služby_marec

Zálohová faktúra č. 1321415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
14.03.2014
Názov

údržba_marec

Zálohová faktúra č. 1321415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2014
Názov

špeciálne služby_marec

Zálohová faktúra č. 1321415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
14.03.2014
Názov

Služby spojené s nájmom - február 2014

Zálohová faktúra č. 0521415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2014
Názov

energie_február

Zálohová faktúra č. 0521415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
17.02.2014
Názov

údržba_február

Zálohová faktúra č. 0521415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2014
Názov

špeciálne služby_február

Zálohová faktúra č. 0521415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
17.02.2014
Názov

vodné, stočné_február

Zálohová faktúra č. 0521415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
17.02.2014
Názov

všeobecné služby_február

Zálohová faktúra č. 0521415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
17.02.2014
Názov

Nájomné december 2014

Faktúra č. 3851415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2014
Názov

Nájomné december 2014

Faktúra č. 3851415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
11.12.2014
Názov

Nájomné - november 2014

Faktúra č. 3621415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2014
Názov

Nájomné - november 2014

Faktúra č. 3621415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
13.11.2014
Názov

Nájomne - október 2014

Faktúra č. 3351415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2014
Názov

Nájomne - október 2014

Faktúra č. 3351415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
16.10.2014
Názov

Nájomné - september 2014

Faktúra č. 3081415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2014
Názov

Nájomné - september 2014

Faktúra č. 3081415

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
17.09.2014
Názov

špeciálne služby_12_D

Faktúra č.2015185

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.12.2015
Názov

všeobecné služby_12_D

Faktúra č.2015185

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
09.12.2015
Názov

energie_12_D

Faktúra č.2015185

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
09.12.2015
Názov

vodné,stočné_12_D

Faktúra č.2015185

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.12.2015
Názov

energie_11_D

Faktúra č.2015172

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
20.11.2015
Názov

vodné,stočné_11_D

Faktúra č.2015172

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.11.2015
Názov

všeobecné služby_11_D

Faktúra č.2015172

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
20.11.2015
Názov

špeciálne služby_11_D

Faktúra č.2015172

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
20.11.2015
Názov

všeobecné služby_10_D

Faktúra č.2015153

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
19.10.2015
Názov

špeciálne služby_10_D

Faktúra č.2015153

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
19.10.2015
Názov

energie_10_D

Faktúra č.2015153

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
19.10.2015
Názov

vodné,stočné_10_D

Faktúra č.2015153

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
19.10.2015
Názov

energie_09_D

Faktúra č.2015135

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
18.09.2015
Názov

vodné,stočné_09_D

Faktúra č.2015135

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
18.09.2015
Názov

všeobecné služby_09_D

Faktúra č.2015135

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
18.09.2015
Názov

špeciálne služby_09_D

Faktúra č.2015135

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
18.09.2015
Názov

energie_08_D

faktúra č.2015122

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
20.08.2015
Názov

vodné,stočné_08_D

faktúra č.2015122

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.08.2015
Názov

všeobecné služby_08_D

faktúra č.2015122

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
20.08.2015
Názov

špeciálne služby_08_D

faktúra č.2015122

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
20.08.2015
Názov

špeciálne služby_07_D

Faktúra č.2015111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
20.07.2015
Názov

energie_07_D

Faktúra č.2015111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
20.07.2015
Názov

vodné,stočné_07_D

Faktúra č.2015111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.07.2015
Názov

všeobecné služby_07_D

Faktúra č.2015111

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
20.07.2015
Názov

energie_06_D

Faktúra č.2015095

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
19.06.2015
Názov

vodné,stočné_06_D

Faktúra č.2015095

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
19.06.2015
Názov

všeobecné služby_06_D

Faktúra č.2015095

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
19.06.2015
Názov

špeciálne služby_06_D

Faktúra č.2015095

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
19.06.2015
Názov

energie_05_D

Faktúra č.2015082

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
11.05.2015
Názov

vodné,stočné_05_D

Faktúra č.2015082

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
11.05.2015
Názov

všeobecné služby_05_D

Faktúra č.2015082

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
11.05.2015
Názov

špeciálne služby_05_D

Faktúra č.2015082

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.05.2015
Názov

vodné,stočné_04_D

Faktúra č.2015064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.04.2015
Názov

všeobecné služby_04_D

Faktúra č.2015064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
20.04.2015
Názov

špeciálne služby_04_D

Faktúra č.2015064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
20.04.2015
Názov

energie_04_D

Faktúra č.2015064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
20.04.2015
Názov

energie_03_D

Faktúra č.2015048

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
20.03.2015
Názov

vodné,stočné_03_D

Faktúra č.2015048

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.03.2015
Názov

všeobecné služby_03_D

Faktúra č.2015048

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
20.03.2015
Názov

špeciálne služby_03_D

Faktúra č.2015048

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
20.03.2015
Názov

špeciálne služby_02_D

Faktúra č.2015020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
20.02.2015
Názov

všeobecné služby_02_D

Faktúra č.2015020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
20.02.2015
Názov

energie_02_D

Faktúra č.2015020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
20.02.2015
Názov

vodné,stočné_02_D

Faktúra č.2015020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.02.2015
Názov

energie_01_D

Faktúra č.2014209

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
19.12.2014
Názov

vodné,stočné_01_D

Faktúra č.2014209

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
19.12.2014
Názov

všeobecné služby_01_D

Faktúra č.2014209

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
19.12.2014
Názov

špeciálne služby_01_D

Faktúra č.2014209

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
19.12.2014
Názov

energie_12_G

Zálohová faktúra č.3391515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

všeobecné služby_12_G

Zálohová faktúra č.3391515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

vodné,stočné_12_G

Zálohová faktúra č.3391515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

špeciálne služby_12_G

Zálohová faktúra č.3391515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

energie_11_G

Zálohová faktúra č.3191515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
16.11.2015
Názov

vodné,stočné_11_G

Zálohová faktúra č.3191515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
16.11.2015
Názov

všeobecné služby_11_G

Zálohová faktúra č.3191515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
16.11.2015
Názov

špeciálne služby_11_G

Zálohová faktúra č.3191515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.11.2015
Názov

energie_10_G

Zálohová faktúra č.2971515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
14.10.2015
Názov

vodné,stočné_10_G

Zálohová faktúra č.2971515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
14.10.2015
Názov

všeobecné služby_10_G

Zálohová faktúra č.2971515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
14.10.2015
Názov

špeciálne služby_10_G

Zálohová faktúra č.2971515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
14.10.2015
Názov

vodné,stočné_09_G

Zálohová faktúra č.2771515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

energie_09_G

Zálohová faktúra č.2771515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

všeobecné služby_09_G

Zálohová faktúra č.2771515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

špeciálne služby_09_G

Zálohová faktúra č.2771515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

energie_08_G

Zálohová faktúra č.2551515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
14.08.2015
Názov

vodné,stočné_08_G

Zálohová faktúra č.2551515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
14.08.2015
Názov

všeobecné služby_08_G

Zálohová faktúra č.2551515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
14.08.2015
Názov

špeciálne služby_08_G

Zálohová faktúra č.2551515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.08.2015
Názov

energie_07_G

Zálohová faktúra č.2331515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
16.07.2015
Názov

všeobecné služby_07_G

Zálohová faktúra č.2331515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
16.07.2015
Názov

vodné,stočné_07_G

Zálohová faktúra č.2331515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
16.07.2015
Názov

špeciálne služby_07_G

Zálohová faktúra č.2331515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
16.07.2015
Názov

energie_06_G

Zálohová faktúra č.2091515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
16.06.2015
Názov

špeciálne služby_06_G

Zálohová faktúra č.2091515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.06.2015
Názov

všeobecné služby_06_G

Zálohová faktúra č.2091515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
16.06.2015
Názov

vodné,stočné_06_G

Zálohová faktúra č.2091515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
16.06.2015
Názov

špeciálne služby_05_G

Zálohová faktúra č.1841515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
13.05.2015
Názov

všeobecné služby_05_G

Zálohová faktúra č.1841515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
13.05.2015
Názov

vodné,stočné_05_G

Zálohová faktúra č.1841515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.05.2015
Názov

energie_05_G

Zálohová faktúra č.1841515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
13.05.2015
Názov

energie_04_G

Zálohová faktúra č.1581515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
14.04.2015
Názov

vodné,stočné_04_G

Zálohová faktúra č.1581515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
14.04.2015
Názov

všeobecné služby_04_G

Zálohová faktúra č.1581515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
14.04.2015
Názov

špeciálne služby_04_G

Zálohová faktúra č.1581515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
14.04.2015
Názov

energie_03_G

Zálohová faktúra č.1151515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
16.03.2015
Názov

vodné,stočné_03_G

Zálohová faktúra č.1151515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
16.03.2015
Názov

všeobecné služby_03_G

Zálohová faktúra č.1151515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
16.03.2015
Názov

špeciálne služby_03_G

Zálohová faktúra č.1151515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
16.03.2015
Názov

energie_02_G

Zálohová faktúra č.0591515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
17.02.2015
Názov

vodné,stočné_02_G

Zálohová faktúra č.0591515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
17.02.2015
Názov

všeobecné služby_02_G

Zálohová faktúra č.0591515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
17.02.2015
Názov

špeciálne služby_02_G

Zálohová faktúra č.0591515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
17.02.2015
Názov

energie_001_G

Zálohová faktúra č.0021515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
19.01.2015
Názov

všeobecné služby_01_G

Zálohová faktúra č.0021515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
19.01.2015
Názov

vodné, stočné_01_G

Zálohová faktúra č.0021515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
19.01.2015
Názov

špeciálne služby_01_G

Zálohová faktúra č.0021515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
19.01.2015
Názov

Nájomné - január 2015

Faktúra č.2014208

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
2,322 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - február 2015

Faktúra č.2015019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
2,221 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - marec 2015

Faktúra č.2015047

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - apríl 2015

Faktúra č.2015063

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
1,834 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - máj 2015

Faktúra č.2015081

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
1,856 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - jún 2015

Faktúra č.2015094

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
1,823 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - júl 2015

Faktúra č.2015110

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,963 €
Schválené na preplatenie
1,963 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - august 2015

Faktúra č.2015123

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
2,080 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - september 2015

Faktúra č.2015136

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
1,916 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - október 2015

Faktúra č.2015152

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - november 2015

Faktúra č.2015171

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - december 2015

Faktúra č.2015184

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
1,740 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - december 2015

Faktúra č.: 3381515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - november 2015

Faktúra č.3201515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné október 2015

Faktúra č.2961515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné september 2015

Faktúra č.2781515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné august 2015

Faktúra č.2561515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné júl 2015

Faktúra č.2341515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné jún 2015

Faktúra č.2081515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné máj 2015

Faktúra č.1851515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné apríl 2015

Faktúra č.1571515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné marec 2015

Faktúra č.1161515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné február 2015

Faktúra č.0581515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - január 2015

Faktúra č.0011515

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - december 2016

Faktúra č. 3441615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - november 2016

Faktúra č. 3201615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - október 2016

Faktúra č. 2991615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - september 2016

Faktúra č. 2841615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - august 2016

Faktúra č. 2661615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - júl 2016

Faktúra č. 2491615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - jún 2016

Faktúra č. 1961615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - máj 2016

Faktúra č. 1701615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - marec 2016

Faktúra č. 1061615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - február 2016

Faktúra č. 0551615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - január 2016

Faktúra č. 0011615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - apríl 2016

Faktúra č. 1411615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
-
Názov

špeciálne služby_12_G

Zálohová faktúra č. 3431615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

energie_12_G

Zálohová faktúra č. 3431615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

vodné,stočné_12_G

Zálohová faktúra č. 3431615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

všeobecné služby_12_G

Zálohová faktúra č. 3431615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

špeciálne služby_11_G

Zálohová faktúra č. 3211615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

energie_11_G

Zálohová faktúra č. 3211615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

vodné,stočné_11_G

Zálohová faktúra č. 3211615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

všeobecné služby_11_G

Zálohová faktúra č. 3211615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

vodné,stočné_10_G

Zálohová faktúra č. 2981615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

všeobecné služby_10_G

Zálohová faktúra č. 2981615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

špeciálne služby_10_G

Zálohová faktúra č. 2981615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

energie_10_G

Zálohová faktúra č. 2981615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

energie_09_G

Zálohová faktúra č. 2851615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

vodné,stočné_09_G

Zálohová faktúra č. 2851615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

všeobecné služby_09_G

Zálohová faktúra č. 2851615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

špeciálne služby_09_G

Zálohová faktúra č. 2851615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

energie_08_G

Zálohová faktúra č. 2671615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.08.2016
Názov

špeciálne služby_08_G

Zálohová faktúra č. 2671615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
12.08.2016
Názov

vodné,stočné_08_G

Zálohová faktúra č. 2671615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
12.08.2016
Názov

všeobecné služby_08_G

Zálohová faktúra č. 2671615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
12.08.2016
Názov

energie_07_G

Zálohová faktúra č. 2501615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

vodné,stočné_07_G

Zálohová faktúra č. 2501615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

všeobecné služby_07_G

Zálohová faktúra č. 2501615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

špeciálne služby_07_G

Zálohová faktúra č. 2501615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

energie_06_G

Zálohová faktúra č. 1951615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

vodné,stočné_06_G

Zálohová faktúra č. 1951615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

všeobecné služby_06_G

Zálohová faktúra č. 1951615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

špeciálne služby_06_G

Zálohová faktúra č. 1951615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

vodné,stočné_05_G

Zálohová faktúra č. 1691615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

všeobecné služby_05_G

Zálohová faktúra č. 1691615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

špeciálne služby_05_G

Zálohová faktúra č. 1691615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

energie_05_G

Zálohová faktúra č. 1691615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

všeobecné služby_04_G

Zálohová faktúra č. 1401615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

špeciálne služby_04_G

Zálohová faktúra č. 1401615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

energie_04_G

Zálohová faktúra č. 1401615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

vodné,stočné_04_G

Zálohová faktúra č. 1401615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

špeciálne služby_02_G

Zálohová faktúra č. 1051615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

všeobecné služby_02_G

Zálohová faktúra č. 1051615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

energie_03_G

Zálohová faktúra č. 1051615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

vodné,stočné_02_G

Zálohová faktúra č. 1051615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

energie_02_G

Zálohová faktúra č. 0561615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

vodné,stočné_02_G

Zálohová faktúra č. 0561615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

všeobecné služby_02_G

Zálohová faktúra č. 0561615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

špeciálne služby_02_G

Zálohová faktúra č. 0561615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

energie_01_G

Zálohová faktúra č. 0021615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
18.01.2016
Názov

vodné,stočné_01_G

Zálohová faktúra č. 0021615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
18.01.2016
Názov

všeobecné služby_01_G

Zálohová faktúra č. 0021615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
18.01.2016
Názov

špeciálne služby_01_G

Zálohová faktúra č. 0021615

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.01.2016
Názov

energie_12_D

Faktúra č. 2016206

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

vodné,stočné_12_D

Faktúra č. 2016206

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

všeobecné služby_12_D

Faktúra č. 2016206

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

špeciálne služby_12_D

Faktúra č. 2016206

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

vodné,stočné_11_D

Faktúra č. 2016192

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

energie_11_D

Faktúra č. 2016192

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

všeobecné služby_11_D

Faktúra č. 2016192

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

špeciálne služby_11_D

Faktúra č. 2016192

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

špeciálne služby_10_D

Faktúra č. 2016173

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

energie_10_D

Faktúra č. 2016173

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

vodné,stočné_10_D

Faktúra č. 2016173

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

všeobecné služby_10_D

Faktúra č. 2016173

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

vodné,stočné_09_D

Faktúra č. 2016152

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
19.09.2016
Názov

energie_09_D

Faktúra č. 2016152

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
19.09.2016
Názov

všeobecné služby_09_D

Faktúra č. 2016152

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
19.09.2016
Názov

špeciálne služby_09_D

Faktúra č. 2016152

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
19.09.2016
Názov

energie_08_D

Faktúra č. 2016142

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

vodné,stočné_08_D

Faktúra č. 2016142

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

všeobecné služby_08_D

Faktúra č. 2016142

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

špeciálne služby_08_D

Faktúra č. 2016142

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

energie_07_D

Faktúra č. 2016116

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

vodné,stočné_07_D

Faktúra č. 2016116

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

všeobecné služby_07_D

Faktúra č. 2016116

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

špeciálne služby_07_D

Faktúra č. 2016116

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

energie_06_D

Faktúra č. 2016100

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

vodné,stočné_06_D

Faktúra č. 2016100

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

všeobecné služby_06_D

Faktúra č. 2016100

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

špeciálne služby_06_D

Faktúra č. 2016100

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

energie_05_D

Faktúra č. 2016086

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

vodné,stočné_05_D

Faktúra č. 2016086

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

všeobecné služby_05_D

Faktúra č. 2016086

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

špeciálne služby_05_D

Faktúra č. 2016086

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

energie_04_D

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

vodné,stočné_04_D

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

všeobecné služby_04_D

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

špeciálne služby_04_D

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

energie_03_D

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

vodné,stočné_03_D

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

všeobecné služby_03_D

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

špeciálne služby_03_D

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

vodné,stočné_02_D

Faktúra č. 2016024

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

všeobecné služby_02_D

Faktúra č. 2016024

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

špeciálne služby_02_D

Faktúra č. 2016024

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

energie_02_D

Faktúra č. 2016024

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

energie_01_D

Faktúra č. 2015194

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

vodné,stočné_01_D

Faktúra č. 2015194

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

všeobecné služby_01_D

Faktúra č. 2015194

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

špeciálne služby_01_D

Faktúra č. 2015194

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

Nájomné - január 2016

Faktúra č. 2015193

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
1,710 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - december 2016

Faktúra č. 2016205

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
2,054 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - november 2016

Faktúra č. 2016191

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
2,038 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - október 2016

Faktúra č. 2016172

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
2,177 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - september 2016

Faktúra č. 2016151

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
1,939 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - august 2016

Faktúra č. 2016141

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,863 €
Schválené na preplatenie
2,863 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - júl 2016

Faktúra č. 2016115

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - jún 2016

Faktúra č. 2016099

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
1,421 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - máj 2016

Faktúra č. 2016085

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - apríl 2016

Faktúra č. 2016065

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
1,425 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - marec 2016

Faktúra č. 2016048

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
1,448 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné - február 2016

Faktúra č. 2016023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
-
Názov

špeciálne služby 01/2017

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

všeobecné služby 01/2017

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

vodné stočné 01/2017

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

energie 01/2017

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné_01/2017

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov

nájomné

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
2,076 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

energie

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

vodné stočné

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

všeobecné služby

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

špeciálne služby

faktúra č. 10160202

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

špeciálne služby 02/2017

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2017
Názov

všeobecné služby 02/2017

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2017
Názov

vodné, stočné 02/2017

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2017
Názov

energie 02/2017

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2017
Názov

nájom 02/2017

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2017
Názov

nájom

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
1,888 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

energie

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

vodné, stočné

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

všeobecné služby

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

špeciálne služby

faktúra č. 20170005

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

všeobecné služby_03/2017

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2017
Názov

špeciálne služby_03/2017

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2017
Názov

vodné stočné_03/2017

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2017
Názov

energie_03/2017

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2017
Názov

nájom_03/2017

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2017
Názov

nájom

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
1,875 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

energie

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

vodné stočné

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

všeobecné služby

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

špeciálne služby

faktúra č. 20170030

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

špeciálne služby_04/2017

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2017
Názov

všeobecné služby:04/2017

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2017
Názov

vodné stočné_04/2017

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2017
Názov

energie_04/2017

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2017
Názov

nájom_04/2017

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2017
Názov

špeciálne služby

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

nájom

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
1,923 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

energie

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

vodné stočné

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

všeobecné služby

faktúra č. 20170051

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

špeciálne služby_05/2017

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

všeobecné služby_05/2017

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

vodné stočné_05/2017

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

energie_05/2017

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

nájom_05/2017

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

energie

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

špeciálne služby

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

nájom

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
1,952 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

vodné stočné

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

všeobecné služby

faktúra č. 20170074

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Špeciálne_služby_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

Všeobecné_služby_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

Vodné,stočné_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

Energie_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

Nájom_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

Nájom_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
2,048 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Vodné,stočné_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Všeobecné_služby_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Energie_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Špeciálne_služby_08/2017

Faktúra_c_20170145

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

špeciálne služby_06/2017

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2017
Názov

všeobecné služby_06/2017

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2017
Názov

vodné stočné_06/2017

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2017
Názov

energie_06/2017

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2017
Názov

nájom_06/2017

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2017
Názov

špeciálne služby

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

všeobecné služby

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

vodné stočné

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

energie

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

nájom

faktúra č. 2017103

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
1,903 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

Špeciálne_služby_08/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2018
Názov

Všeobecné_služby_09/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2018
Názov

Vodné_stočné_09/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2018
Názov

Energie_09/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2018
Názov

Nájom_09/2018

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2018
Názov

Nájom_09/2018

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
2,250 €
Realizácia
25.08.2018
Názov

Energie_09/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
25.08.2018
Názov

Vodné_stočné_09/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
25.08.2018
Názov

Všeobecné_služby_09/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
25.08.2018
Názov

Špeciálne_služby_08/2017

Faktúra_c_173011

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
25.08.2018
Názov

Špeciálne_služby_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Všeobecné_služby_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Vodné,stočné_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Energie_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Nájom_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Nájom_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Energie_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Vodné,stočné_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Všeobecné_služby_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Špeciálne_služby_10/2017

Faktúra_c_173023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Špeciálne_služby_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2017
Názov

Všeobecné_služby_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2017
Názov

Vodné, stočné_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2017
Názov

Energie_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2017
Názov

Nájom_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2017
Názov

Nájom_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
2,875 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Energie_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Vodné, stočné_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Všeobecné_služby_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Špeciálne_služby_11/2017

Faktúra_c_173040

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Špeciálne_služby_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2017
Názov

Všeobecné_služby_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2017
Názov

Vodné,stočné_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2017
Názov

Energie_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2017
Názov

Nájom_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2017
Názov

Nájom_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,795 €
Schválené na preplatenie
2,795 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Energie_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Vodné,stočné_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Všeobecné_služby_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Špeciálne_služby_12/2017

Faktúra_c_173064

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Špeciálne_služby_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

Všeobecné_služby_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

Vodné,stočné_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

Energie_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

Nájom_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

Energie_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Nájom_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
1,779 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Vodné,stočné_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Špeciálne_služby_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Všeobecné_služby_07/2017

Faktúra_c_20170124

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Špeciálne služby 01/2018

Faktúra č. 173078_01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Vodné, stočné 01/2018

Faktúra č. 173078_01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Všeobecné služby 01/2018

Faktúra č. 173078_01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nájom 01/2018

Faktúra č. 173078_01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
2,374 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Energie 01/2018

Faktúra č. 173078_01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Vodné, stočné 02/2018

Faktúra č. 183007_02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Energie 02/2018

Faktúra č. 183007_02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Nájom 02/2018

Faktúra č. 183007_02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
2,631 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Všeobecné služby 02/2018

Faktúra č. 183007_02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Špeciálne služby 02/2018

Faktúra č. 183007_02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

Vodné, stočné 03/2018

Faktúra č. 183028_03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Energie 03/2018

Faktúra č. 183028_03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Nájom 03/2018

Faktúra č. 183028_03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,824 €
Schválené na preplatenie
2,824 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Všeobecné služby 03/2018

Faktúra č. 183028_03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Špeciálne služby 03/2018

Faktúra č. 183028_03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Nájom 04/2018

Faktúra č. 183039_04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
3,020 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Energie 04/2018

Faktúra č. 183039_04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Vodné, stočné 04/2018

Faktúra č. 183039_04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Všeobecné služby 04/2018

Faktúra č. 183039_04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Špeciálne služby 04/2018

Faktúra č. 183039_04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Nájom 05/2018

Faktúra č. 183051_05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,448 €
Schválené na preplatenie
3,448 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Vodné, stočné 05/2018

Faktúra č. 183051_05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Všeobecné služby 05/2018

Faktúra č. 183051_05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
719 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Špeciálne služby 05/2018

Faktúra č. 183051_05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Energie 05/2018

Faktúra č. 183051_05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
473 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Nájom 07/2018

Faktúra č. 183085_07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,958 €
Schválené na preplatenie
3,958 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Energie 07/2018

Faktúra č. 183085_07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Vodné, stočné 07/2018

Faktúra č. 183085_07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Všeobecné služby 07/2018

Faktúra č. 183085_07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Špeciálne služby 07/2018

Faktúra č. 183085_07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Vodné, stočné 06/2018

Faktúra 183073_06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Energie 06/2018

Faktúra 183073_06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nájom 06/2018

Faktúra 183073_06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,640 €
Schválené na preplatenie
3,640 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Všeobecné služby 06/2018

Faktúra 183073_06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Špeciálne služby 06/2018

Faktúra 183073_06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Špeciálne služby 08/2018

Faktúra č. 183098_08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Vodné, stočné 08/2018

Faktúra č. 183098_08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Energie 08/2018

Faktúra č. 183098_08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Nájom 08/2018

Faktúra č. 183098_08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,898 €
Schválené na preplatenie
3,898 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Všeobecné služby 08/2018

Faktúra č. 183098_08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Špeciálne služby 10/2018

Faktúra č. 183132_10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Vodné, stočné 10/2018

Faktúra č. 183132_10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Energie 10/2018

Faktúra č. 183132_10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Nájom 10/2018

Faktúra č. 183132_10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,398 €
Schválené na preplatenie
3,398 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Všeobecné služby 10/2018

Faktúra č. 183132_10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Nájom 09/2018

Faktúra č. 183119_09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,709 €
Schválené na preplatenie
3,709 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Energie 09/2018

Faktúra č. 183119_09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Vodné, stočné 09/2018

Faktúra č. 183119_09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Všeobecné služby 09/2018

Faktúra č. 183119_09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Špeciálne služby 09/2018

Faktúra č. 183119_09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Špeciálne služby 12/2018

Faktúra č. 183167_12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Všeobecné služby 12/2018

Faktúra č. 183167_12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Vodné, stočné 12/2018

Faktúra č. 183167_12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Energie 12/2018

Faktúra č. 183167_12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Nájom 12/2018

Faktúra č. 183167_12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
3,827 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Všeobecné služby 11/2018

Faktúra č. 183146_11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
791 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Vodné, stočné 11/2018

Faktúra č. 183146_11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Nájom 11/2018

Faktúra č. 183146_11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,796 €
Schválené na preplatenie
3,796 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Energie 11/2018

Faktúra č. 183146_11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Špeciálne služby 11/2018

Faktúra č. 183146_11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
17.10.2018
Názov IČO
Názov
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IČO
00682420
Názov
AC - RD 10, s. r. o.
IČO
44628226
Názov
MEDIAL, družstvo
IČO
00679143
Názov
GMD FINANCE, s. r. o.
IČO
44474563
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.