Popis projektu

S ohľadom na stav implementácie operačných programov pre PO 2014 – 2020 odborná právna podpora koordinačnej činnosti CKO v podobe právnych štúdií, koncepcií, analýz, správ a iných oprávnených činností zabezpečí vhodné metodické zázemie pre ostávajúcu časť implementácie programového obdobia, čo si vyžaduje aktívnu a rýchlu reakciu všetkých zainteresovaných subjektov. Odborná podpora pri tvorbe mechanizmov na zabezpečenie efektívnej implementácie finančnej pomoci formou vypracovania odborných právnych vyjadrení založených na štúdiách, koncepciách, analýzach, metodikách a správach, ďalej právnych stanovísk, príprava návrhov zmlúv, ako aj dodatkov k nim, pripomienkovanie návrhov zmlúv, ako aj dodatkov k nim vypracovaných treťou stranou, právne služby vo veci prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov, účasť na rokovaniach s tretími stranami, právne poradenstvo a odborné konzultácie a pod. (opierajúc sa o skúseností z minulého PO) bude mať výrazný vplyv na kvalitu nastavenia podmienok čerpania aj samotnú intenzitu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v PO 2014 - 2020.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
55,965 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
22,338 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie právnych služieb pre potre…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
06.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
80,0 (počet)
Cieľ
75,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

právne služby - vypracovanie zadania č.4

Faktúra AKMG zadanie 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,115 €
Schválené na preplatenie
11,115 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

právne služby - zadanie č. 9

Faktúra AKMG - právne služby zadanie č. 9

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,825 €
Schválené na preplatenie
7,338 €
Realizácia
04.05.2018
Názov IČO
Názov
AKMG s.r.o
IČO
36800589
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.