Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory RO OP TP v rámci výkonu svojich kompetencií za účelom naplnenia stanovených špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí OP TP 2014 – 2020.

V rámci dosiahnutia stanoveného zámeru je potrebné realizovať aktivity na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh RO OP TP v oblasti koordinácie, monitorovania a hodnotenia s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020, zabezpečenie komplexného monitoringu v oblasti riadenia, monitorovania a hodnotenia programu a projektov, ako aj koordinačnej podpory, vrátane vyhodnotenia prínosov predchádzajúceho programového obdobia.

Výstupy týchto aktivít prinesú podklady pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami RO OP TP v rámci nastavenia a riadenia programu a projektov. Odborná podpora pri tvorbe efektívneho implementačného mechanizmu OP TP formou dodania odborných vyjadrení a poradenských služieb bude mať výrazný vplyv na kvalitu nastavenia podmienok čerpania a následne aj na samotnú intenzitu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020. Poradenské a konzultačné služby súvisiace s monitorovaním, hodnotením a koordináciou procesov v oblasti podpory manažérskych systémov, programu a projektov, vychádzajúce z odborných poznatkov externých expertov vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálneho a kvalitného fungovania RO OP TP pri napĺňaní stanovených úloh, činností a výstupov v programovom období 2014 – 2020,  v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Projekt prispeje k splneniu povinnosti monitorovať pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov OP TP.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.07.2017
Celková suma
1,757,680 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,757,680 €
Nezrovnalosti
764,320 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora riadenia, hodnotenia a monitor…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
01.03.2016
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
31.07.2017
Názov
Podporné služby v oblasti analýz a hod…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
27.10.2016
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
31.07.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora riadenia, hodnotenia a monitor…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
01.03.2016
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
31.07.2017
Názov
Podporné služby v oblasti analýz a hod…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
27.10.2016
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
31.07.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2017
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,742 €
Schválené na preplatenie
14,742 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,618 €
Schválené na preplatenie
78,618 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,990 €
Schválené na preplatenie
44,990 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
12,480 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

podpora koordinančnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,565 €
Schválené na preplatenie
95,565 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,544 €
Schválené na preplatenie
11,544 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

podpora koordiančnej a metodickej podpory

stengl a.s/služby podpory/jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,385 €
Schválené na preplatenie
74,385 €
Realizácia
19.08.2016
Názov

podpora aktovít riadenia programov a projektov

stengl a.s/služby podpory/jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,949 €
Schválené na preplatenie
16,949 €
Realizácia
19.08.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,572 €
Schválené na preplatenie
13,572 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,401 €
Schválené na preplatenie
55,401 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

podpora monitorovania programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/október 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,649 €
Schválené na preplatenie
27,649 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/október 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,615 €
Schválené na preplatenie
12,615 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/október 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,577 €
Schválené na preplatenie
112,577 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/október 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,500 €
Schválené na preplatenie
37,500 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,450 €
Schválené na preplatenie
12,450 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,223 €
Schválené na preplatenie
13,223 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,678 €
Schválené na preplatenie
86,678 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,320 €
Schválené na preplatenie
107,320 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,050 €
Schválené na preplatenie
25,050 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

2 Podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/január 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,337 €
Schválené na preplatenie
8,337 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

1 Podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/január 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,575 €
Schválené na preplatenie
79,575 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

2 Podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,341 €
Schválené na preplatenie
8,341 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

1 Podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,631 €
Schválené na preplatenie
133,631 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

3 Podpora koordinačnej a metodickej podpory

stengl a.s./služby podpory/november 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,397 €
Schválené na preplatenie
79,397 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

1 Podpora aktivít riadenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/november 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,218 €
Schválené na preplatenie
3,218 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

4 Podpora monitorovania programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/november 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,009 €
Schválené na preplatenie
15,009 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

2 Podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/november 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,994 €
Schválené na preplatenie
54,994 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

Riadenie programov a projektov

stengl a.s./Ex post hodnotenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,720 €
Schválené na preplatenie
18,720 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

Hodnotenie programov a projektov

stengl a.s./Ex post hodnotenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,250 €
Schválené na preplatenie
170,250 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

1 Podpora hodnotenia programov a projektov

stengl a.s./služby podpory/apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
24,000 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

2 riadenie programov a projektov

stengl a.s./Priebežné hodnotenie/818_2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,410 €
Schválené na preplatenie
7,410 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

1 hodnotenie programov a projektov

stengl a.s./Priebežné hodnotenie/818_2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,450 €
Schválené na preplatenie
72,450 €
Realizácia
01.06.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
382,160 €
Vrátená suma
382,160 €
Suma na vymáhanie
382,160 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
382,160 €
Vrátená suma
382,160 €
Suma na vymáhanie
382,160 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.