Popis projektu

Tento projekt nadväzuje na aktivity ukončeného projektu 301021B936 "Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+", ktorého realizácia bola ukončená k 31.12.2018. Vzľadom na potrebu zabezpečenia kontinuálnej technickej podpory a údržby ITMS2014+ je tento projekt zameraný na realizáciu služieb technickej podpory a údržby, ktoré zahŕňajú údržbu, mimozáručnú a pozáručnú podporu komplexného informačného systému ITMS2014+, ako aj bezplatné odstraňovanie vád ITMS2014+ v rámci záruky a poskytovanie služieb na základe stanovených požiadaviek.

Služby technickej podpory a údržby, ktoré budú zabezpečované samostatným menším tímom zloženým najmä z expertov ako sú: projektový manažér, softvérový analytik, vývojár, tester a konfiguračný manažér.

ITMS2014+ predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém postavený najmä na opensource produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených údajov a dát. 

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ sú nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie bezproblémového chodu systému ITMS2014+ a tým aj zabezbečenie kontinuálnej implementácie EŠIF v rámci programového obdobia 2014-2020.

Merateľný ukazovateľ "Počet uživateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF" bude napĺňaný uživateľmi verejnej i neverejnej časti ITMS2014+ v celkovom plánovanom počte 23 000 užívateľov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.08.2020
Celková suma
590,121 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
325,852 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie technickej podpory a údržb…
Typ
C. Prevádzka inform…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
34207,0 (počet)
Cieľ
23000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

servisné služby 1Q/2019

Faktúra ATOS servis 1Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Faktúra ATOS - SLA ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
62,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Faktúra ATOS - SLA ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
41,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Faktúra ATOS - SLA ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
41,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Faktúra ATOS - SLA ITMS2014+ za obdobie 2Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
83,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 1Q/2020

Faktúra ATOS za SLA obdobie 1Q/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
104,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 1Q/2020

Faktúra ATOS za SLA obdobie 1Q/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
104,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 4Q/2019

Faktúra ATOS za SLA obdobie 4Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
104,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 4Q/2019

Faktúra ATOS za SLA obdobie 4Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
104,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Servisné služby ITMS2014+ za obdobie 3Q/2019

Faktúra ATOS za SLA obdobie 3Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
68,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Servisné služby ITMS2014+ za obdobie 3Q/2019

Faktúra ATOS za SLA obdobie 3Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
36,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Servisné služby ITMS2014+ za obdobie 3Q/2019

Faktúra ATOS za SLA obdobie 3Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
68,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Servisné služby ITMS2014+ za obdobie 3Q/2019

Faktúra ATOS za SLA obdobie 3Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
36,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

servisné služby 2Q/2020

Faktúra ATOS - SLA ITMS2014+ za obdobie 2Q/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
69,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

servisné služby 2Q/2020

Faktúra ATOS - SLA ITMS2014+ za obdobie 2Q/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
69,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.