Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
03.05.2016
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
21,146,065 €
Prijaté žiadosti
20
Suma schválených žiadostí
29,823,699 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcio…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,837,199 €
Vyčerpané z projektu
9,290,064 €
Suma
10,498,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
215,134 €
Vyčerpané z projektu
1,485,370 €
Suma
1,418,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
395,886 €
Suma
929,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aplikačný rozvoj funkcionalít informačného monito…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
893,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby na podporu systém…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
598,696 €
Suma
598,696 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ (2)

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
325,852 €
Suma
590,121 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,942 €
Suma
350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby pre podporu systé…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
236,467 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpe…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,320 €
Suma
168,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Úprava existujúcich funkcionalít a rozširovanie n…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,657,746 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie prevádzky produkčného, predprodukčné…

DataCentrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
977,591 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby aplikačného rozvoja Informačného monitorov…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
780,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečovanie prevádzky produkčného, predprodukč…

DataCentrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
552,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Servisné služby Informačného monitorovacieho syst…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
330,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačnéh…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,567 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie servisných služieb k IT monitorovaci…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
76,198 €
Suma
189,533 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.