Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečovanie servisných služieb, ktoré zahŕňajú najmä údržbu a podporu ITMS II (ďalej aj „Služby technickej podpory a údržby“) a zabezpečenie a údržbu vývojového a testovacieho prostredia ITMS II.

Služby technickej podpory a údržby budú poskytované v pracovné dni okrem dní pracovného pokoja v pracovných hodinách od 08:00 do 18:00 hod. (SEČ) Reakčné doby a doby neutralizácie problému sú nasledovné:

Kritický problém – Vada A, reakčná doba 1 hod., doba neutralizácie problému 2 prac. dní

Závažný problém –Vada B, reakčná doba 1 hod., doba neutralizácie problému 5 prac. dní   

Nekritický problém – Vada C, rekreačná doba 4 hod., doba neutralizácie problému 20 prac. dní

zásadné vady funkcionality ITMS II, ktoré znemožňujú koncovým používateľom prihlásenie sa do ITMS II, Problémy spojené s bezpečnosťou a poškodením dát, výskyt nesprávnych výsledkov výpočtov alebo chyby spôsobujúce, že je potrebné systém znovu zaviesť (reštartovať), pričom chybnú funkcionalitu ITMS II zároveň nie je možné realizovať náhradným postupom. Za Kritický problém sa považuje aj Problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter alebo SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa z iných dôvodov nepoužiteľný

vady, ktoré by patrili pod Kritický problém (okrem problémov spojených s bezpečnosťou a poškodením dát), ale ku ktorým je možné nájsť náhradný postup (workaround), ako vadu obísť alebo zabrániť jej pôsobeniu. Tento náhradný postup musí byť pre Objednávateľa primerane realizovateľný. Závažný problém sa prejavuje výpadkom fungovania Modulov a Funkcionalít, čo závažným spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom neobmedzuje použitie SW komponentu ako celku alebo jeho podstatných častí. Ako Závažný problém je Problém opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter, avšak SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu zhotovenia SW komponentu, alebo dostupnosť jeho funkcionalít alebo užívateľský komfort.

nespĺňa znaky Kritického problému ani Závažného problému. Ide najmä o vady, ktoré nebránia produktívnemu používaniu ITMS II ale zapríčiňujú miernu nepohodlnosť pri práci s ITMS II, ktorý je však funkčný.

Pre zabezpečenie poskytovania služieb servisnej podpory pre systém ITMS II je potrebné mať na strane dodávateľa vybudované interné vývojové prostredie a testovacie prostredia.

Vývojové prostredie dodávateľa je určené pre vývoj modifikácii existujúcich funkcionalít a opráv pozáručných chýb systému ITMS II. Na testovacom prostredí dodávateľa je nasadená aktuálna verzia aplikácie ITMS II, t.j. totožná verzia, ako je nasadená v produkcii. Prostredie slúži na overenie chýb, vád z produkcie. Databáza, ktorá je nasadená na testovacie prostredie, je databáza prevzatá z produkcie, ktorá prejde deperzonifikačným procesom.

V rámci pripravovaného projektu sme zvolili merateľný ukazovateľ Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF v absolútnej hodnote 22 978 osôb. Sú to osoby s používateľskými kontami vo všetkých stavoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom vystupovali, alebo vystupujú v rámci implementácie projektov EŠIF v PO 2007-2013. Z uvedeného vyplýva že servisné služby budú poskytované všetkým osobám evidovaným v rámci verejnej aj neverejnej časti aplikácie ITMS II. Servisnými službami zabezpečujeme možnosti využívať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v členskom štáte Európskej únie, t.j. aj v Slovenskej republike. Túto podmienku definuje Európska komisia v nariadeniach a smerniciach (najmä európske predpisy uvedené vo všeobecnej časti Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013). 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.09.2023
Celková suma
189,533 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
76,198 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie servisných služieb pre ITM…
Typ
C. Prevádzka inform…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
23191,0 (počet)
Cieľ
22978,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

servisné služby za 1Q/2019

faktúra AXON PRO servis ITMS II 1Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
4,198 €
Schválené na preplatenie
4,198 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

poskytovanie servisných služieb 3Q/2019

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 3Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
10,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

poskytovanie servisných služieb 3Q/2019

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 3Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
9,670 €
Schválené na preplatenie
9,670 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

poskytovanie servisných služieb 2Q/2019

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 2Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
26,330 €
Schválené na preplatenie
26,330 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

servisné služby za obdobie 4Q/2019

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 4Q/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

servisné služby ITMS II za obdobie 1Q/2020

Faktúra AXON PRO - servisné služby ITMS II za obdobie 1Q/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
38,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Poskytnutie servisných služieb ITMS 2.Q 2020

AXON PRO spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
24,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 12/2022 - Zmluva č.3718/2022

Faktúra AXON PRO - servisné služby ITMS II za 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
22,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 01/2023 - Zmluva č.3718/2022

Faktúra AXON PRO - servisné služby ITMS II za 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Faktúra AXON PRO - servis ITMS II za 02/2023 - Zmluva č.3718/2022

Faktúra AXON PRO - servisné služby ITMS II za 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
23,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov IČO
Názov
AXON PRO, s.r.o.
IČO
31387811
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.