Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vykonanie nevyhnutných zmien a úprav informačného systému ITMS2014+ a súčasne vykonanie nadstavby funkcionalít ITMS2014+ tak, aby spĺňal aktuálne a budúce obsahové požiadavky pre riadne plnenie funkcie informačného monitorovacieho systému čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov pre monitorovacie obdobie rokov 2014-2020. V rámci aktivity projektu budú uskutočnené jednotlivé úpravy existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+. Projekt stanovuje dva merateľné ukazovatele a tými sú "Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online" s cieľovou hodnotou 4 a "Počet implementovaných princípov e-Kohézie" s cieľovou hodnotou 5. ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom, poskytovateľom pomoci a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov okrem EPFRV v Slovenskej republike. Predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém postavený najmä na opensource produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených údajov a dát. Projekt bude prebiehať v otvorenej architektúre informačného systému. Pre splnenie očakávaní bude zachovaný rovnaký grafický dizajn systému ITMS2014+ a rovnako iteratívny model vývoja systému ITMS2014+, ktorý je charakteristický nasledovnými fázami:

• riadenie projektu,
• plánovanie obsahu releasov,
• analýza a návrh riešenia,
• implementácia,
• testovanie,
• nasadenie a dokumentácia.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.05.2018
Celková suma
10,498,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
9,290,064 €
Nezrovnalosti
1,837,199 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Úprava existujúcich a rozšírenie nových…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.05.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2018
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodanie Etapy č.1 verzie 8.1 až 8.5

faktúra ATOS č.1 - zmluva 373/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,447,101 €
Schválené na preplatenie
3,447,101 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie Etapy č.1 verzie 8.1 až 8.5

faktúra ATOS č.1 - zmluva 373/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,447,101 €
Schválené na preplatenie
3,447,101 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

Dodanie Etapy č. 2

faktúra ATOS č.2 - zmluva 373/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,828,788 €
Schválené na preplatenie
2,828,788 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

Dodanie Etapy č. 2

faktúra ATOS č.2 - zmluva 373/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,977,672 €
Schválené na preplatenie
2,828,788 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie Etapy č. 3

faktúra ATOS - zmluva 373/2016 (vývoj)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,804,477 €
Schválené na preplatenie
1,804,477 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Dodanie Etapy č. 3

faktúra ATOS - zmluva 373/2016 (vývoj)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,804,477 €
Schválené na preplatenie
1,804,477 €
Realizácia
-
Názov

služby aplikačného rozvoja - objednávka 80177

faktúra ATOS služby aplikačného rozvoja (obj. 80177)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
632,029 €
Schválené na preplatenie
632,029 €
Realizácia
-
Názov

služby aplikačného rozvoja - objednávka 80177

faktúra ATOS služby aplikačného rozvoja (obj. 80177)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
632,029 €
Schválené na preplatenie
498,970 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

dodanie etapy č.4 verzie 11.1 až 11.3

faktúra ATOS dodanie etapy 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
577,670 €
Schválené na preplatenie
577,670 €
Realizácia
-
Názov

dodanie etapy č.4 verzie 11.1 až 11.3

faktúra ATOS dodanie etapy 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
577,670 €
Schválené na preplatenie
456,055 €
Realizácia
17.08.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
1,837,199 €
Vrátená suma
1,837,199 €
Suma na vymáhanie
1,837,199 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
420,758 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
254,673 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
148,884 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.