Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory pre rozvoj a podporu informačných systémov, najmä ITMS2014+ a bude realizovaný prostredníctvom analytickej podpory a poradenských služieb realizovaných na základe Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb č. 1417/2015 a zameraných na účel zabezpečenia podporných služieb pre ITMS a odbor ITMS v relevancii k procesom riadenia programov a projektov v oblasti IT, procesom projektového riadenia IT projektov a procesov riadenia, implementácie a tvorby strategických materiálov v oblasti IT/IKT.

Poradenské služby sú realizované v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov v znení Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Rámcová dohoda“). Služby budú poskytované na základe článku V bod 3 písm. a) a b) Rámcovej dohody.

Poradenské služby sa budú realizovať vo forme poradenstva, konzultácii a spoluúčasti na vypracovaní dokumentov. CKO prostredníctvom daných poradenských služieb získa podporu informačných systémov, najmä ITMS2014+..    

Poradenské služby budú realizované najmä v nasledovných oblastiach:

  • Podpora riadenia programov a projektov v oblasti IT financovaných z fondov Európskej únie,
  • Podpora projektového riadenia IT projektov
  • Podpora aktivít riadenia, implementácie a tvorby strategických materiálov v oblasti IT/IKT týkajúcich sa dodávky IT riešení.

Poradenské a konzultačné služby súvisiace s rozvojom a implementáciou informačných systémov, najmä ITMS2014+ vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálnej implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 na úrovni CKO, v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy a legislatívy EÚ. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.07.2017
Celková suma
929,760 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
395,886 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2017
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poradenské služby 1417/2015 - február 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz. 1417/2015 - február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,032 €
Schválené na preplatenie
58,032 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

poradenské služby 1417/2015 - január 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz. 1417/2015 - január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,040 €
Schválené na preplatenie
53,040 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

poradenské služby 1417/2015 - máj 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz. 1417/2015 - máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,609 €
Schválené na preplatenie
63,609 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

poradenské služby 1417/2015 - apríl 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz. 1417/2015 - apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,394 €
Schválené na preplatenie
56,394 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

poradenské služby 1417/2015 - marec 2016

Faktúra KPMG Slovensko čz. 1417/2015 - marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,811 €
Schválené na preplatenie
44,811 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" za obdobie 06/2016

Faktúra KPMG Slovensko čz 1417/2015 - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,395 €
Schválené na preplatenie
31,395 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" za obdobie 07/2016

Faktúra KPMG Slovensko čz. 1417/2015 - júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
12,480 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.