Popis projektu

Predmetom projektu sú poradenské a konzultačné služby na podporu systému pre centrálne riadenie IT výdavkov v rámci EŠIF. Projekt je zameraný na analýzu súčasného stavu v rámci riadenia IT výdavkov týkajúcich sa EŠIF, definovanie požiadaviek na riadenie IT výdavkov a v záverečnej fáze aj návrh a detailnú špecifikáciu systému, ktorého cieľom bude zabezpečiť efektívne riadenie IT výdavkov súvisiacich s EŠIF na Slovensku. Projekt zabezpečí poskytovanie podporných konzultačných a poradenských služieb, vykonávaných formou ad hoc poradenstva za účelom Analýzy a návrhu riešenia v zmysle požiadaviek CKO a v súlade s Metodikou centrálneho riadenia IT výdavkov v rámci EŠIF, ktorá je aktuálne pripravovaná v rámci sekcie CKO. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom využitia poradenských služieb a konzultácií na základe Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb č. 164/2017 v súlade ustanoveniami Rámcovej dohody č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov v znení Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Služby v rámci projektu budú poskytované na základe článku V bod 3 písm. b) Rámcovej dohody.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je oprávnený využívať služby na základe Dohody č. 730/2016 o pristúpení zmluvnej strany k predmetnej Rámcovej dohode.

Poskytovanie poradenských služieb sa bude realizovať vo forme poradenstva, konzultácií a spoluúčasti na vypracovávaní výstupov projektu: 

Analýza súčasného stavu riadenia IT výdavkov v rámci EŠIF,

Popis požiadaviek na riadenie IT výdavkov v rámci EŠIF,

Detailná funkčná špecifikácia návrhu systému pre centrálne riadenie IT výdavkov v rámci EŠIF.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.07.2018
Celková suma
598,696 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
598,696 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie poradenských služieb podpo…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
07.07.2017
Plánovaný koniec
01.07.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poradenské služby za obdobie 12/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
2,128 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 12/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,727 €
Schválené na preplatenie
9,727 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 02/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,461 €
Schválené na preplatenie
50,461 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 02/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,461 €
Schválené na preplatenie
50,461 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 03/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,805 €
Schválené na preplatenie
53,805 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 03/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,805 €
Schválené na preplatenie
53,805 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 04/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,776 €
Schválené na preplatenie
150,776 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 04/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,776 €
Schválené na preplatenie
150,776 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 01/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,677 €
Schválené na preplatenie
51,677 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 06/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,888 €
Schválené na preplatenie
2,888 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 06/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,888 €
Schválené na preplatenie
2,888 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 05/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,661 €
Schválené na preplatenie
210,661 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 05/2018

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,661 €
Schválené na preplatenie
210,661 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 11/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,839 €
Schválené na preplatenie
25,839 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

poradenské služby za obdobie 10/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,895 €
Schválené na preplatenie
14,895 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

poradenské služby za mesiac 08/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,967 €
Schválené na preplatenie
27,967 €
Realizácia
27.12.2017
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.