Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je aktualizácia existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ (ďalej aj „ITMS2014+“). Pri rozširovaní a úpravách systému ITMS2014+ sa očakáva úprava jednotlivých softvérových častí systému, z ktorých v súčasnosti pozostáva. Obsahom dodania rozšírenia a úprav ITMS2014+ je možné rozdeliť do týchto základných skupín:

 • generálne funkcionality,
 • programové riadenie,
 • projektové riadenie,
 • finančné riadenie na národnej úrovni,
 • finančné riadenie na nadnárodnej úrovni,
 • spätné finančné toky,

Dodávanie funkcionalít určených bude realizované postupným uvoľňovaním verzií v zmysle požadovaných termínov dodávky.

V rámci projektu budú napĺňané dva merateľné ukazovatele:

Počet užívateľov IS – cieľová hodnota 35 000 osôb

Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online v počte 6 ks:

 • Elektronické služby ITMS2014+ voči orgánom implementácie fondov ( komunikácia s registratúrami)
 • Elektronické služby spojené s vykazovaním údajov na EK (integrácia na SFC)
 • Elektronizácia procesu nahlasovanie nezrovnalostí na OLAF (integrácia na IS OLAF - IMS)
 • Elektronizácia procesov hodnotenie Operačných programov
 • Elektronické služby spojené s implementáciou projektu  (inteligentné formuláre/reporty zmenové konanie)
 • Elektronizácia personálnych výdavkov (elektronický pracovný výkaz)

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
8,657,746 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Úprava existujúcich funkcionalít a rozš…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
38815,0 (počet)
Cieľ
35000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

5. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Faktúra JUMP soft a.s. 22064 - 5 etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,863,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Faktúra JUMP soft a.s. 22064 - 5 etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,863,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

2. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

JUMP soft a.s. - 2. etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,502,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

JUMP soft a.s. - 2. etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,502,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

1. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

JUMP soft a.s. - 1. etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
557,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

JUMP soft a.s. - 1. etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
557,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

3. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Jump Soft a.s. - 3. Etapa Diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,498,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Jump Soft a.s. - 3. Etapa Diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,498,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

4. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Faktúra JUMP soft a.s. 22004 - 4. etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,893,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

4. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Faktúra JUMP soft a.s. 22004 - 4. etapa diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
1,893,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Faktúra JUMP soft a.s. č.23001 - 6.etapa Diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
885,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6. etapa diela - rekonštrukcia a modernizácia softvéru

Faktúra JUMP soft a.s. č.23001 - 6.etapa Diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
JUMP soft a.s.
Žiadaná suma
885,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov IČO
Názov
JUMP soft a.s.
IČO
46117491
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.