Popis projektu

V rámci projektu budú realizované služby technickej podpory a údržby, ktoré zahŕňajú údržbu, mimozáručnú a pozáručnú podporu komplexného informačného systému ITMS2014+, ako aj bezplatné odstraňovanie vád ITMS2014+ v rámci záruky a poskytovanie služieb na základe stanovených požiadaviek.

Služby technickej podpory a údržby, ktoré budú zabezpečované samostatným menším tímom zloženým najmä z expertov ako sú: projektový manažér, softvérový analytik, vývojár, tester a konfiguračný manažér.

ITMS2014+ predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém postavený najmä na opensource produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených údajov a dát. 

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ sú nevyhnutnou podmienkv na zabezpečenie bezproblémového chodu systému ITMS2014+ a tým aj zabezbečenie kontinuálnej implementácie EŠIF v rámci programového obdobia 2014-2020.

Merateľný ukazovateľ "Počet uživateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF" bude napĺňaný uživateľmi verejnej i neverejnej časti ITMS2014+.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2018
Celková suma
1,418,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,485,370 €
Nezrovnalosti
215,134 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Služby technickej podpory a údržby ITMS…
Typ
C. Prevádzka inform…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
21463,0 (počet)
Cieľ
10000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Servisné služby - bod 4.1.1 obdobie 06/2016

ITMS Servisné služby 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
27,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

Servisné služby - bod 4.1.1 obdobie 06/2016

ITMS Servisné služby 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
27,424 €
Schválené na preplatenie
27,424 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

Servisné služby 3Q 2016

ITMS Servisné služby 07-09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

Servisné služby 3Q 2016

ITMS Servisné služby 07-09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
138,852 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

Servisné služby v zmysle zmluvy 373/2016 za 4Q 2016

ITMS Servisné služby 10-12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
138,852 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

Servisné služby 1Q 2017

ITMS Servisné služby 01-03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
131,909 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Servisné služby 2Q 2017

ITMS Servisné služby 04-06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
131,909 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Servisné služby 3Q 2017

ITMS Servisné služby 07-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
131,909 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Servisné služby 4Q 2017

faktúra ATOS - ITMS Servisné služby 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
131,909 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Servisné služby 1Q 2018

faktúra ATOS - ITMS Servisné služby 01-03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
131,909 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

servisné služby za obdobie 04-06/2018

faktúra ATOS - ITMS Servisné služby 04-06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
104,139 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 3Q/2018

Fakúra ATOS zmluva 373/2016 - SLA 3Q/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
104,139 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

servisné služby ITMS2014+ za obdobie 4Q/2018

faktúra ATOS 4Q/2018 SLA

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
138,852 €
Schválené na preplatenie
104,139 €
Realizácia
21.03.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
215,134 €
Vrátená suma
215,134 €
Suma na vymáhanie
215,134 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
49,048 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
6,943 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.