Popis projektu

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 – 2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 – 2020 (ITMS2014+).

Systém ITMS II pozostáva z časti (ITMS Core) a verejnej časti (ITMS II Portál)

  • používateľmi neverejnej časti (ITMS Core) sú zamestnanci Centrálneho koordinačného orgánu, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, platobného orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánov koordinácie horizontálnych priorít atď,
  • používateľmi verejnej časti (ITMS Portál) môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty, ktoré sú oprávnené k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Verejná časť ITMS zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku.

Projekt je zameraný na údržbu informačného systému ITMS II pre programové obdobie 2007 – 2013. Pod údržbou sa má na mysli najmä zabezpečenie dodania verzií, buildov, patchov a iných opráv a úprav aplikačného programového vybavenia ITMS II, ktoré sú potrebné pre prevádzkovanie ITMS II. Nutnosť projektu vyplýva z potreby údržby informačného systému v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2007-2013.

Cieľom projetu je zabezpečiť pre používateľov verejnej časti ako i pre používateľov neverejnej časti ITMS II napretržitú a funkčnú prevádzku systému ITMS II. Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom hlavnej aktivity projetu "Servisné služby ITMS II" v rámci ktorej bude naplňaný merateľný ukazovateľ "Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF" v stanovenom počte 1000 používateľov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.12.2018
Celková suma
350,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
170,942 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Servisné služby ITMS II
Typ
C. Prevádzka inform…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
30.04.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
14618,0 (počet)
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie služieb "spracovanie a analýza dát za PO 2007-2013 z informačného systému ITMS II"

Faktúra STU BA zmluva 249/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,600 €
Schválené na preplatenie
25,600 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Poskytnutie služieb "spracovanie a analýza dát za PO 2007-2013 z informačného systému ITMS II"

Faktúra STU BA zmluva 249/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
140,000 €
Schválené na preplatenie
140,000 €
Realizácia
-
Názov

servisné služby ITMS II - 4Q/2018

faktúra AXON Pro zmluva 253/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
5,342 €
Schválené na preplatenie
5,342 €
Realizácia
28.01.2019
Názov IČO
Názov
AXON PRO, s.r.o.
IČO
31387811
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.