Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému (ďalej aj „IMS“) pre implementáciu fondov Európskej únie (ďalej aj „fondy EÚ) v programovom období na roky 2021-2027 v podmienkach Slovenskej republiky.

Problematika implementácie fondov EÚ je komplexná, a preto je nevyhnutné na úrovni členského štátu disponovať vyspelým informačným systémov, ktorý bude spĺňať všetky technologické, procesné, legislatívne a ďalšie požiadavky.

Predmet zákazky, štúdia uskutočniteľnosti, bude obsahovať možné alternatívy riešenia, ako aj popis jednotlivých alternatív ďalšieho postupu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR”), ktoré zodpovedá za prípravu a funkčnosť IMS.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2021 - 01.12.2022
Celková suma
216,567 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia možných alternatív ďalšie…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Štúdia uskutočniteľnosti informačného monitorovacieho systému

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov IČO
Názov
Slovensko IT, a. s.
IČO
53268652
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.