Popis projektu

Tento projekt nadväzuje na aktivity ukončeného projektu 301021V175 "Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ (2)", ktorého realizácia bola ukončená k 31.08.2020. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia technickej podpory a údržby pre ITMS2014+ je tento projekt zameraný na realizáciu služieb technickej a aplikačnej podpory, ktoré zahŕňajú:

 • Služby technickej podpory (paušál);
 • Služby technickej podpory (nadpaušál) informačného systému ITMS2014+.

Služby technickej podpory (paušál) a (nadpaušál),  budú zabezpečované dodávateľsky prostredníctvom  tímu expertov, ktorý zahŕňa pracovné pozície (príloha č.5 - Zoznam Extpertov k Zmluve o poskytovaní servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém):

 • projektový manažér
 • hlavný analytik,
 • softvérový analytik/procesný analytik,
 • hlavný vývojár/programátor,
 • vývojár/programátor A,
 • vývojár/programátor B,
 • hlavný tester,
 • tester,
 • dizajnér systémovej architektúry,

Pracovné pozície nad rámec zmluvy budú zadefinované v Úvodnej správe.

ITMS2014+ predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém postavený najmä na opensource produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených údajov a dát. 

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ sú nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie bezproblémového chodu systému ITMS2014+ a tým aj zabezpečenie kontinuálnej implementácie EŠIF v rámci programového obdobia 2014-2020.

Merateľný ukazovateľ "Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF" bude napĺňaný užívateľmi verejnej i neverejnej časti ITMS2014+ v celkovom plánovanom počte 39 500 užívateľov, pričom počiatočný stav bol 34 207 užívateľov. (Poznámka: Užívatelia sú evidované osoby v ITMS2014+ pozostávajú z  používateľov verejnej časti, používateľov neverejnej časti, štatutárov alebo kontaktných osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom vystupujú a sú súčasťou implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014-2020).

Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb" predstavuje hodnotu 1,000, čo je počet poskytnutých Služieb technickej podpory (paušál a nadpaušál).

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.12.2023
Celková suma
330,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie servisných služieb pre ITM…
Typ
C. Prevádzka inform…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
30.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
43195,0 (počet)
Cieľ
39500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.