Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "IROP") v rámci prioritnej osi 8- REACT-EÚ.

Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 predstavuje celosvetovú zdravotnú hrozbu s priamym vplyvom aj na ekonomiku Slovenska. Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít v rámci Slovenska boli prostredníctvom tematického cieľa č. 13 „Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ poskytnuté dodatočné zdroje v objeme 235 782 984 Eur v rámci prioritnej osi 7 a 8  REACT-EÚ.

Schválenie projektu je nevyhnutné na čiastočné personálne zabezpečenie administratívnych kapacít orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie IROP v rámci prioritnej osi 8 REACT-EÚ a z toho vyplývajúcej potreby zabezpečenia plynulého refundovania mzdových prostriedkov pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii a implementácii IROP v programovom období 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 8 REACT-EÚ.

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho fungovania Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program a to prostredníctvom zabezpečenia financovania jeho osobných výdavkov.

Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých zainteresovaných orgánov. Presný výpočet merateľného ukazovateľa je súčasťou prílohy rozpočtu projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,270,871 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové náklady interných pracovníkov po…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
13,613 (FTE)
Cieľ
18,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy 02-09/2022 - REACT-EÚ

Sumár mzdy 02-09/2022 - REACT-EÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Sumár mzdy 10-12/2022 CKW1 -TPP

Sumár mzdy 10-12/2022 CKW1 -TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Sumár mzdy 1-3/2023 CKW1 -TPP

Sumár mzdy 1-3/2023 CKW1 -TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

SH 09/2023 -11/2023 mzdy IROP

SH mzdy 09/2023 - 11/2023 IROP mzdy (TPP)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumár mzdy 4-8/2023 CKW1

Sumár mzdy 4-8/2023 CKW1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.