Popis projektu

Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb  cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie štátnej správy, zamestnanci VS, právnické osoby a občania. Projekt bude implementovaný v rámci celého územia Slovenska. 

Pre kvalitný rozvoj konceptu Smart cities na Slovensku je potrebné vypracovať základný dokument -  na úrovni štátnej správy a  ucelenú  na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Do celého systému inteligentného rastu vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty.  Z tohto dôvodu je potrebná  pre samosprávy pri príprave a implementácií projektov ich rozvoja. Takáto spolupráca kvalitne pripraví územia Slovenska na tzv. SMART regióny. 

Medzi merateľné ukazovatele projektu patria - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (3), Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (16) a Počet zrealizovaných informačných aktivít (10).

 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.11.2023
Celková suma
888,165 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie a činnosť metodicko - hodnot…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Vytvorenie a činnosť metodicko - hodnot…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 09/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

621 - poistenie do VŠZP - 12/2020-04/2021 – 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

611 - tarifný plat - 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6.,1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

611 - tarifný plat - 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6.,1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 01/2021 - 04/2021 - 1.1.8., 1.1.13, 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

642 030 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Príplatky a príspevky 03/2021 – 1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 12/2020-04/2021 – 1.1.1., 1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

621 - poistenie do VŠZP - 12/2020-04/2021 – 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní - 01/2021 - 04/2021 – 1.1.1.,1.1.3., 1.1.9.,1.1.13., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

642015 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Na nemocenské dávky 03/2021 – 1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 01/2021 - 04/2021 - 1.1.8., 1.1.13, 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

614000 – odmeny - 12/2020 – 1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

642 030 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Príplatky a príspevky 03/2021 – 1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

642015 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Na nemocenské dávky 03/2021 – 1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 12/2020-04/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní - 01/2021 - 04/2021 – 1.1.1.,1.1.3., 1.1.9.,1.1.13., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

614000 – odmeny - 12/2020 – 1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 12/2020-04/2021 – 1.1.1., 1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

637 033 paušál 12/2020-04/2021 - 1.2.1.

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

637 033 paušál 12/2020-04/2021 - 1.2.1.

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 12/2020 - 04/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 05/2021, 08/2021 - 1.1.13, 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

614000 – odmeny - 05/2021, 06/2021, 08/2021 – 1.1.2.,1.1.4.,1.1.7., 1.1.10.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 05 - 09/2021 – 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

611 - tarifný plat - 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6.,1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní - 05 - 09/2021 – 1.1.1.,1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.1.9., 1.1.13., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní - 05 - 09/2021 – 1.1.1.,1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.1.9., 1.1.13., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 05 - 09/2021 – 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

614000 – odmeny - 05/2021, 06/2021, 08/2021 – 1.1.2.,1.1.4.,1.1.7., 1.1.10.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 05/2021, 08/2021 - 1.1.13, 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

611 - tarifný plat - 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6.,1.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

621 - poistenie do VŠZP - 05 - 09/2021 –1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

621 - poistenie do VŠZP - 05 - 09/2021 –1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 05 - 09/2021 - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.13.,1.1.14.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 05 - 09/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

637 033 paušál 05 - 09/2021 - 1.2.1.

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 05 - 09/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

637 033 paušál 05 - 09/2021 - 1.2.1.

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 05 - 09/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 10 - 12/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 10 - 12/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2021 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 10 - 12/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Sumarizačný hárok – paušálne výdavky – 10 - 12/2021 – Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 12/2022 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov SH 2_10-11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov SH 2_10-11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov SH 1_10-11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 10 - 11/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov SH 1_10-11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 01 - 05/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - paušálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky – 06 - 09/2023 - Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.