Popis projektu

Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho priestorového zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Výstupy projektu a ich využitie je určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami CKO v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020 a úlohami CKO ako gestora HP UR. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov pre vykonávanie koordinačnej činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania CKO a podpore úloh gestora HP udržateľný rozvoj. Realizácia projektu prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie programovania, riadenia, implementácie, monitorovania, kontroly, auditu a záverečných hodnotení programov a projektov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2018
Celková suma
1,173,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,115,049 €
Nezrovnalosti
47,967 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie adekvátnych priestorových …
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.01.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

spoločné prevádzkové náklady 8/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 8/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 8/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 8/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

nájomné za parkovacie miesta 9/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 9/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za sklad 9/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 9/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 9/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 9/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za sklad 11/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 11/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

nájomné za parkovacie miesta 11/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 9/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 9/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 9/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 9/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 7/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 7/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 7/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 7/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 11/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 11/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 10/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 10/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 6/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 6/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 6/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 6/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

nájomné za parkovacie miesta 7/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 7/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 7/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 7/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

nájomné za sklad 7/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 7/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 10/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za sklad 10/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za parkovacie miesta 10/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za sklad 8/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 8/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za parkovacie miesta 8/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 8/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 8/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 8/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

nájomné za sklad 6/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 6/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 6/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 6/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

nájomné za parkovacie miesta 6/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 6/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 12/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 12/2016

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

vlastné prevádzkové náklady 01/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

spoločné prevádzkové náklady 01/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 12/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

nájomné za sklad 12/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

nájomné za parkovacie státia 12/2016

Faktúra ITB Trade - prenájom 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

nájomné za parkovacie státia 01/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 01/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

nájomné za sklad 01/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

nájomné za nebytový priestor 02/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

nájomné za parkovacie miesta 02/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

nájomné za sklad 02/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

vlastné prevádzkové náklady 02/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

spoločné prevádzkové náklady 02/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 04/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za sklad 04/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 04/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 06/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 06/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 05/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za sklad 05/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 05/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 03/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za sklad 03/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 03/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 05/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 05/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 03/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 03/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 04/2107

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 04/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 06/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za sklad 06/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 06/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 07/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,917 €
Schválené na preplatenie
24,917 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

Nájomné za sklad 07/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 07/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 09/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájomné za sklad 09/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 09/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 08/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 08/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájomné za sklad 08/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 10/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 10/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 07/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 07/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
6,796 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

navýšenie spoločných prevádzkových nákladov 07/2017

Faktúra ITB Trade - navýšenie nákladov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 08/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 08/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájomné za nebytový priestor 10/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Nájomné za sklad 10/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Nájomné za parkovacie státia 10/2017

Faktúra ITB Trade - prenájom 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

navýšenie nájomného za nebytový priestor 01.07.2017-31.07.2017

Faktúra ITB Trade - navýšenie nájmu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

navýšenie nájomného za sklad 01.01.2017-31.07.2017

Faktúra ITB Trade - navýšenie nájmu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

navýšenie nájomného za parkovacie státia 01.01.2017-31.07.2107

Faktúra ITB Trade - navýšenie nájmu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

navýšenie nájomného za nebytový priestor 01.01.2017-30.06.2017

Faktúra ITB Trade - navýšenie nájmu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
28.08.2017
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 09/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Vlastné prevádzkové náklady 09/2017

Faktúra ITB Trade - prevádzkové náklady 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

nájomné za sklad

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

nájomné za nebytový priestor

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

nájomné za parkovacie státia

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

spoločné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

vlastné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

nájomné za parkovacie státia

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

nájomné za nebytový priestor

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

nájomné za sklad

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

spoločné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

vlastné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

nájomné za parkovacie státia

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

nájomné za sklad

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

nájomné za nebytový priestor

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

spoločné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

vlastné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

nájomné za nebytový priestor

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

nájomné za sklad

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

nájomné za parkovacie státia

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prenájom 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady

Faktúra ITB Trade zmluva 1244/2015 - prevádzkové náklady 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady 04/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady 04/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady 06/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady 06/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady 03/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady 03/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady 05/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
6,989 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
2,157 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 04/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za sklad 04/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za parkovacie státia 04/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 06/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

nájomné za sklad 06/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

nájomné za parkovacie státia

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 03/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

nájomné za sklad 03/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

nájomné za parkovacie státia 03/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 05/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
25,803 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za sklad 05/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za parkovacie státia

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 07/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

nájomné za sklad 07/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

najomné za parkovacie státia 07/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

vlastné prevádzkove náklady 07/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

spoločné prevádzkove náklady 07/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

nájomné za parkovacie státie 08/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

nájomné za sklad 08/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 08/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

spoločné prevádzkove náklady 08/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady 08/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

nájomné za parkovacie státie 09/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

nájomné za sklad 09/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 09/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady 09/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady 08/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

nájomné za parkovacie státie 10/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

nájomné za sklad 10/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 10/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

vlastné prevádzkové náklady 10/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

spoločné prevádzkové náklady 10/2018

Faktúra prevádzkové náklady zmluva 1244/2015 za obdobie 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

nájomne za parkovacie státie 11/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

nájomné za sklad 11/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 11/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

nájomné za sklad 12/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

nájomné za parkovacie státie 12/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

nájomné za nebytový priestor 12/2018

Faktúra nájom zmluva 1244/2015 za obdobie 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
458,662 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
458,662 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
47,967 €
Vrátená suma
47,967 €
Suma na vymáhanie
47,967 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
NearOne, s.r.o.
IČO
50464639
Názov
ITB Trade s.r.o.
IČO
35921650
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.