Popis projektu

Cieľom predkladaného národného projektu (ďalej ako "NP") je prispieť k zvýšeniu úrovne digitálnych a profesijných zručností previazaných na SK RIS3 2021+ domény, najmä na doménu 1 (Inovatívny priemysel pre 21.storočie) a doménu 3 (Digitálna transformácia Slovenska) a k reflektovaniu potrieb vyplývajúcich z priemyselnej a zelenej transformácie prostredníctvom aktívneho šírenia povedomia o digitálnej a zelenej transformácii medzi podnikateľským sektorom, samosprávami a orgánmi verejnej moci na území Slovenskej republiky.

Vďaka NP sa taktiež podporí splnenie cieľov Programu Slovensko definovaných v rámci Prioritnej osi 1P1, kde prostredníctvom špecifického cieľa RSO1.4: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie, budú alokované zdroje využité na identifikáciu digitálnych a profesijných zručností pre potreby domén RIS3, podporu šírenia povedomia vo všetkých cieľových sektoroch NP, vybudovanie siete expertov, ako i realizáciu digitálnej diagnostiky cieľových sektorov NP.

Výber aktivít NP priamo reflektuje a podporuje cieľ vybudovať kapacity a vytvoriť prostredie na národnej úrovni, v ktorom bude možné realizovať nadväzujúce NP a dopytové výzvy (ďalej ako "DOP") s cieľom podporiť rozvoj špecifických digitálnych zručností pre potreby plnenia cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR ( SK RIS3 2021+). Cieľom nadväzujúcich NP a DOP bude podpora pokročilých digitálnych zručností (práca s dátami a databázami, strojové učenie, UI, pokročilé IT systémy, IoT, kybernetická bezpečnosť, atď.), čím sa podporí dosiahnutie cieľov všetkých strategických oblastí (domén) SK RIS3 2021+. Realizáciou aktivít NP sa taktiež napomôže k naplneniu cieľov Digitálneho kompasu pre digitálne desaťročie EÚ.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2023 - 01.04.2027
Celková suma
6,204,900 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Meranie digitálnej zrelosti
Typ
Doména 1: podpora a…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Meranie digitálnej zrelosti
Typ
Doména 1: podpora a…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Meranie digitálnej zrelosti
Typ
Doména 1: podpora a…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Meranie digitálnej zrelosti
Typ
Doména 1: podpora a…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Príprava expertov pre potreby digitálne…
Typ
Doména 1: podpora v…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Príprava expertov pre potreby digitálne…
Typ
Doména 1: podpora v…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Šírenie povedomia o digitálnej a zelene…
Typ
Doména 1: programy …
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Šírenie povedomia o digitálnej a zelene…
Typ
Doména 1: programy …
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Šírenie povedomia o digitálnej a zelene…
Typ
Doména 1: programy …
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Šírenie povedomia o digitálnej a zelene…
Typ
Doména 1: programy …
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia digitálnych a profesijnýc…
Typ
Doména 3: podpora v…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia digitálnych a profesijnýc…
Typ
Doména 3: podpora v…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia digitálnych a profesijnýc…
Typ
Doména 3: podpora v…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia digitálnych a profesijnýc…
Typ
Doména 3: podpora v…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2027
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných aktivít na zvýšenie povedomia o digitálnych a profesijných zručnostiach vo vzťahu k RIS3
Hodnota
-
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.